Catalogue of the Year

medal COTY

Pokaż swój katalog 110 tys. firm z Polski i Europy oraz 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com z 11 sektorów targowych.

Katalog zaprezentowany będzie na targach RemaDays na specjalnym stoisku, które odwiedzane jest przez tysiące zwiedzających.

Każdy katalog otrzymuje medal oraz certyfikat z tytułem Catalogue of the Year podczas Śniadania Biznesowego z partnerami programu Solidni w Biznesie.

Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani podczas targów, na stronie internetowej targów, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

REGULAMIN KONKURSU CATALOGUE OF THE YEAR 2019

§ 1
Do Konkursu CATALOGUE OF THE YEAR mogą być zgłaszane Katalogi wystawców, polskich i zagranicznych, targów RemaDays Warsaw 2019.

§2
Katalogi będą prezentowane przez trzy dni w wyznaczonym miejscu na terenie targów.

§3
1. Warunkami przyjęcia zgłoszenia do Konkursu są:

dokonanie zgłoszenia do Konkursu odbywa się drogą mailową na adres mariusz@gjc.pl w terminie do 18 stycznia 2019 r.

opłata za udział w Konkursie wynosi 300,-zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT.

– dokonanie ustalonej opłaty za udział w Konkursie na rachunek bankowy GJC International Sp. z o.o. sp. k. w terminie do 23 stycznia 2019 r.

2. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu.

3. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 12.11.2018 – 18.01.2019.

4. W przypadku wycofania zgłoszenia Katalogu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem targów, 50 % kwoty wpłaconej na poczet udziału w Konkursie podlega zwrotowi.

5. Katalog zgłoszony do Konkursu musi być dostarczony do biura organizatora na terenie targów najpóźniej do 12 lutego 2019 roku do godziny 18:00

§4
1. Katalogi są prezentowane w kolejności zgłoszeń.

2.Oceny, na podstawie których przyznawane są Medale za CATALOGUE OF THE YEAR dokonują zwiedzający targi.

§5
Zgłoszony do Konkursu Katalog nie będzie poddany ocenie jeżeli zgłoszenie nie będzie zgodne z regulaminem Konkursu.

§6
Każdy zgłoszony do Konkursu Katalog może być wyróżniony tytułem CATALOGUE OF THE YEAR tylko jeden raz.

§7
1. Decyzja o przyznaniu nagrody zostanie ogłoszona w trzecim dniu trwania Targów.

2. GJC International Sp. z o.o. sp. k. informuje zgłaszających Katalog do Konkursu o wyróżnieniu Katalogu w tym samym dniu.

3. Medal CATALOGUE OF THE YEAR wręczany jest przez przedstawiciela firmy GJC International Sp. z o.o. sp. k.– Organizatora konkursu podczas ceremonii w trzecim dniu Targów. Finał konkursu nastąpi 15 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Hali E.

§8
1. Listę nagrodzonych Katalogów zamieszcza się na stronach internetowych należących do Organizatora.

2. Wystawcy, których Katalog został nagrodzony tytułem CATALOGUE OF THE YEAR, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w środkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek wyłącznie na wyróżnionych Katalogach. Informacje dotyczące Nagrody muszą zawierać jednoznaczne wskazanie wyróżnionego Katalogu oraz nazwę targów, na których został on wyróżniony.

§9
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

LAUREACI KONKURSU CATALOGUE OF THE YEAR 2019

ZŁOTY MEDAL

BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI

INSPIRION POLSKA SP. Z O.O.

JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ

ULOTKI.PL

ŻEJMO & SIATECKI S.C.

A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ

SREBRNY MEDAL

AXPOL TRAIDING SP. Z O.O.

IVORY CERAMICS, SP. Z O.O.

TRYUMF SP. Z O.O.

MAXIM CERAMICS SP. Z O. O. SP. K.

PAR BAKUŁA S. J.

PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O.

REITER POLSKA SP.Z O.O.

LIBO KONCEPT

BRĄZOWY MEDAL

ALLBAG TOMASZ WOŹNIAK

AVALON SPORTSWEAR

TOM-PAR

ŻEJMO & SIATECKI S.C.

ROLY GOR FACTORY S.A.

SIGN POLAND SP. Z O.O.

SIP KROSNO

POLTENT SP. Z O.O.

LIMEBOX