Gifts of the Year

DYKTUJ TRENDY W BRANŻY!

Zaprezentuj swoje produkty 110 tys. firm z Polski i Europy oraz 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com.

Pokaż swój produkt na targach RemaDays na specjalnym stoisku, które odwiedzane jest przez tysiące zwiedzających.

Nagrodzone produkty otrzymują tytuł Gift of the Year podczas Śniadania Biznesowego z partnerami programu Solidni w Biznesie.

Firmy oraz produkty zostaną zaprezentowane podczas targów, na stronie internetowej www.remadays.com, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

Zapracuj na pozytywny wizerunek marki, wpłyń na lepszą identyfikację cenową swoich produktów.

Uczestnicy konkursu

Bezpłatnie produkty do konkursu mogą zgłaszać Wystawcy 15. edycji Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2019.

Nagroda przyznawana przez agencje reklamowe i dystrybutorów (głosowanie online):

Kategorie konkursowe:
Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł
Produkty impulsowe – od kwoty 1,50 zł do kwoty 5 zł
Produkty wzmacniające markę – od kwoty 5 zł do kwoty 25 zł
Produkty promocyjne – od kwoty 25 zł do kwoty 50 zł
Produkty Premium – od kwoty 50 zł do kwoty 150 zł
Produkty De Luxe – od kwoty 150 zł do kwoty 500 zł
Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł

Nagroda przyznawana przez zwiedzających targów RemaDays Warsaw 2019:

Kategorie konkursowe:

TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.

TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.

TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

Nagrody i wyróżnienia

W każdej kategorii cenowej (nagroda od agencji i dystrybutorów) zostaną przyznane I, II i III miejsca dla artykułów reklamowych, które uzyskały odpowiednio największą łączną liczbę głosów oraz trzy wyróżnienia.

Również w trzech kategoriach targowych (nagroda od zwiedzających) trzy pierwsze nagrody oraz po jednym wyróżnieniu, zostaną przyznane za największą ilość głosów.

Termin zgłoszeń do konkursu

Zgłoszenia przyjmowane będą od 12 listopada 2019 do 11 stycznia 2019 r. na stronie www.remadays.com w zakładce Konkursy > Gifts of the Year.

Jak głosować?

Proces głosowania przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich potrwa od 15 do 25 stycznia 2019 r., a głosy oddawać będzie można poprzez unikalne linki rozesłane przez organizatora, prowadzące do formularza. Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora i mogą oni oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. W każdej kategorii zostanie wyłonionych 10 produktów z największą liczbą głosów, które przejdą do drugiego etapu konkursu i wystawione zostaną na stoisku organizatora w Hali F w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn. Drugi etap głosowania przebiegać będzie na targach w hali F w drodze głosowania poprzez specjalne formularze w dniach 13-14 lutego 2019 r. Zwiedzający targi oraz przedstawiciele uprawnionych do głosowania firm ponownie mogą oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. Finał konkursu nastąpi 15 lutego 2019 o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Hali E w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn.

Rozdanie nagród

Rozdanie nagród w konkursie Gifts of the Year nastąpi w sali konferencyjnej w hali E w dniu 15.02.2019 o godzinie 12.00.

REGULAMIN KONKURSU GIFTS OF THE YEAR

§ 1
Organizatorem konkursu „Gifts of the Year” 2019 jest wydawca specjalistycznego magazynu branży upominków reklamowych Gifts Journal oraz organizator Targów Reklamy i Druku RemaDays 2019 r., firma GJC International Sp. z o.o. sp. k.

§ 2
Tytuł „Gifts of the Year 2019” przyznawany będzie w dziesięciu kategoriach:
1. Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł.
2. Produkty impulsowe – od kwoty 1,50 zł do kwoty 5 zł.
3. Produkty wzmacniające markę – od kwoty 5 zł do kwoty 25 zł.
4. Produkty promocyjne – od kwoty 25 zł do kwoty 50 zł.
5. Produkty Premium – od kwoty 50 zł do kwoty 150 zł.
6. Produkty De Luxe – od kwoty 150 zł do kwoty 500 zł.
7. Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł.
8. TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.
9. TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.
10. TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

§ 3
W każdej kategorii przyznane zostaną 3 nagrody (za I, II i III miejsce) oraz 3 wyróżnienia (za IV, V i VI miejsce).
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
I wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II wyróżnienie – produkt piąty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III wyróżnienie – produkt szósty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania

W drugim etapie głosowania przyznane zostaną trzy nagrody (za I, II i III miejsce) oraz po jednym wyróżnieniu.
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
Wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.

§ 4
Informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na łamach kwartalnika Gifts Journal, zostanie rozpowszechniona w środowisku reklamy za pośrednictwem newslettera wysłanego do około 23 000 firm z branży oraz przy wsparciu informacyjnym Patronów Medialnych. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.remadays.com i www.giftsjournal.pl

§ 5

Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

§ 1
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach od 12 listopada 2018 do 11 stycznia 2019 roku.

§ 2
Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2019. Do konkursu mogą zgłaszać się także firmy zagraniczne.

§ 3
Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konkursie może zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii. Zgłoszenie produktów do konkursu możliwe będzie na stronie internetowej www.remadays.com. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu będącego wystawcą przyjmowane będą bezpłatnie. Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.

§ 4
Na zdjęciu zgłoszonego produktu do konkursu nie może być widoczne logo firmy.

§ 5
Zgłoszenie produktów do konkursu będzie możliwe na stronie internetowej www.remadays.com, poprzez formularz zgłoszeniowy.

§ 6
Warunkiem zgłoszenia produktu w konkursie jest możliwość jego prezentacji na targach.

§ 6
Zgłaszany produkt musi znajdować się w ofercie zgłaszającego. W przypadku naruszenia przez Wystawcę obowiązku wyżej wskazanego Organizator może domagać się naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody.

§ 7
Formularz zgłoszeniowy produktu do konkursu zawiera następujące wymagane pola:
nazwa produktu,
opis produktu (do 500 znaków, bez informacji o producencie czy nazwy firmy),
zdjęcie produktu (bez tła i logo producenta),
pełna nazwa firmy, miejscowość,
imię i nazwisko osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu,
telefon i e-mail do osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu.

§ 8
W trakcie głosowania na liście konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej wyświetlone będą tylko dane dotyczące produktu tj. nazwa, opis i zdjęcie produktu. Treści zawierające informacje o producencie nie będą zamieszczane.

§ 9
Lista produktów zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.remadays.com w dniu 14 stycznia 2018 r.
Wszelkich informacji na temat konkursu będą udzielały osoby do tego wyznaczone, określone na stronie www.remadays.com.

§ 10
W przypadku wycofania produktu z konkursu, na którymś z etapów głosowania, organizator ma prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego danej firmy w roku następnym.
W przypadku wycofania zgłoszenia płatnego, na którymś z etapów głosowania opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.

GŁOSOWANIE – I ETAP

§ 1
Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 15.01.2019 – 25.01.2019 do godz. 12:00.

§ 2
Głosowanie możliwe będzie na stronie www.remadays.com.

§ 3
Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora. O konkursie i zasadach głosowania zostaną poinformowani w formie elektronicznej, tj. w postaci newsletterów, e-maili wysyłanych do całej bazy branży reklamowej organizatora oraz w mediach branży reklamowej współpracujących z organizatorem konkursu.

§ 4
Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów z listy konkursowej.

§ 5
W głosowaniu zostanie wyłonionych 10 produktów finałowych z każdej kategorii konkursowej, które uzyskały największą łączną liczbę głosów oddanych przez internautów. Finaliści wezmą udział w głosowaniu na targach RemaDays Warsaw 2019.

§ 6
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.remadays.com do dnia 31 stycznia 2019 r.

§ 7
Firmy, których produkty zakwalifikowały się do drugiego etapu głosowania, zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową i telefoniczną w dniach 28.01.-1.02.2019 r. Organizator poinformuje także o konieczności dostarczenia produktów zakwalifikowanych do finału konkursu na targi RemaDays Warsaw 2019 w PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn, al. Katowicka 62, Nadarzyn 05-830, Wolica 114D celem umieszczenia produktów w gablotach do drugiego etapu konkursu. Zakwalifikowana firma może dostarczyć maksymalnie do 3 egzemplarzy danego produktu nie przekraczających wyznaczonego miejsca w gablocie. Organizator przekaże również informację o odbiorze wyróżnienia za zdobycie określonego miejsca w tym etapie głosowania.

§ 8
Produkty finałowej dziesiątki będą prezentowane w gablotach w WARSAW EXPO Nadarzyn

GŁOSOWANIE – II ETAP

§ 1
Głosowanie przebiegać będzie na targach w hali PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn w drodze głosowania na formularzach w dniach od 13 do 14 lutego 2019 roku.

§ 2
Zwiedzający mogą oddać po jednym głosie na dowolne produkty z listy produktów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

§ 3
Finał konkursu nastąpi 15 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Hali E.

ODBIÓR ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU PRODUKTÓW

§ 1
Odbiór zgłoszonych do konkursu produktów odbywać się będzie 15 lutego 2019 r. po zakończeniu ceremonii wręczania nagród. Uczestnicy dokonują tego we własnym zakresie po zakończeniu ceremonii w sali konferencyjnej w hali E.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZGŁOŚ PRODUKT DO KONKURSU GIFTS OF THE YEAR 2019

Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2019

UWAGA!
1. Można zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii.
2. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu przyjmowane będą bezpłatnie.
Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.


zdjecie

* pole obowiązkowe
Pola oznaczone * pozostają tylko do informacji organizatora i nie będą wyświetlane na liście konkursowej.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach 12.11.2018 -11.01.2019.
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 15.01.2019 – 25.01.2019 za pośrednictwem unikalnych linków rozesłanych drogą mailową.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA TARGACH REMADAYS WARSAW 2018

TOP FUN

1. OPASKI NIEZGUBKI DLA DZIECI - SIBAND.PL

2. KALENDARZ Z PAPIERU Z KAMIENIA - A.S.S.-3

3. WHITE&RED - D.A.A.J. PROJEKT ADRIAN DYLEWSKI

Wyróżnienie - JEDNOKOMOROWA SOFA NA ŁAPANE POWIETRZE BRANDEE - ADREST SP. Z O.O.

TOP IDEA

1. OPASKI NIEZGUBKI DLA DZIECI - SIBAND.PL

2. NOTES A5 Z PAPIERU Z KAMIENIA - A.S.S.-3

3. CAMERA COVER - BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI

Wyróżnienie - ADAPTER USB 3.0 TYP C AC30 - WILK ELEKTRONIK S.A. - GOODRAM

TOP DESIGN

1. HUB ZE ZŁĄCZAMI NA USB 3.0, MICRO SD I SD - WILK ELEKTRONIK S.A. - GOODRAM

2. GŁOŚNIK BLUETOOTH JBL CHARGE 3 - EASY GIFTS SP. Z O. O.

3. FUSION GŁOŚNIK BLUETOOTH - BOOMPODS POLSKA

Wyróżnienie - NOTES A5 Z PAPIERU Z KAMIENIA - A.S.S.-3

 

WYNIKI GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

Produkty masowe – drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50zł
Lp. Produkt Firma
1. CAMERA COVER BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
2. KARTA DO USUWANIA KLESZCZY ROSNOWSKI GIFT
3. CARDGUARD BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
W SMYCZ ,, MUST HAVE ORAZ ,,ZMIERZ I POLICZ SIM KOŁO
W ŚCIERECZKA DO OKULARÓW SDX GROUP
W LAVA ENCENDER Y ESCRIBIR S.L
Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5zł
Lp. Produkt Firma
1. ZASŁONA NA KAMERĘ INTERNETOWĄ – ANTYHACKER ANTYHACKER
2. LAMPKA POCKET LAMP PAR BAKUŁA SP.J.
3. OPASKI NIEZGUBKI DLA DZIECI SIBAND.PL
W EKOLOGICZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA ECOCARD ROSNOWSKI GIFT
W ETUI NA WIZYTÓWKI 529 JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ
W VELTISS® CAR CUP SMALL MACGRAF DESIGN WOJCIECH KACPRZAK
Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł
Lp. Produkt Firma
1. NOTES A5 Z PAPIERU Z KAMIENIA A.S.S.-3
2. KUBEK Z MIEJSCEM NA CIASTKO POJ. 225 ML P.P.H.U. CERAMIKA TUŁOWICE
W ŁADOWARKA INDUKCYJNA DO TELEFONÓW USB SYSTEM
W BANDAMA ZAPINANA NA RZEP Z NADRUKIEM FULL COLOR CTM GROUP
W HEADLIGHT – CZAPKA ZIMOWA Z LAMPKĄ LED OD ZOGI ŻEJMO&SIATECKI S.C.
Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50zł
Lp. Produkt Firma
1. KALENDARZ Z PAPIERU Z KAMIENIA A.S.S.-3
2. ALCO-BOT CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. KABEL CHARGE PVC Z LOGO 3D PRO-USB
W KOC Z NADRUKIEM FULL COLOR CTM GROUP
W JEDNOKOMOROWA SOFA NA ŁAPANE POWIETRZE BRANDEE ADREST SP. Z O.O.
W BLUZA Z NADRUKIEM SUBLIMACYJNYM WG DOWOLNEGO PROJEKTU CTM GROUP
Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł
Lp. Produkt Firma
1. INNOWACYJNA BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 5W AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.
2. ZESTAW STANLEY MOUNTAIN FOOD SYSTEM EASY GIFTS SP. Z O. O.
3. KUBEK PRÓŻNIOWY OSLO-POŁĄCZENIE ZALET TERMOSU I KUBKA PAR BAKUŁA SP.J.
W SCYZORYK CLASSIC ALOX VICTORINOX POLAND SP. Z O.O.
W PARASOL 7905 AC FARE – GUENTHER FASSBENDER GMBH
W WIRELESS CHARGER WITH BLUETOOTH SPEAKER GIFTHOUSE INTERNATIONAL
Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł
Lp. Produkt Firma
1. WALIZKA PERSONALIZOWANA CURVER POLAND SP Z O.O.
2. MIDNITE MANAGER@WORK VICTORINOX POLAND SP. Z O.O.
3. FUSION GŁOŚNIK BLUETOOTH BOOMPODS POLSKA
W NIMBUS SIERRA SEMA PRINT SP. Z O.O. SP. K
W ARIA – SŁUCHAWKI DOUSZNE BLUETOOTH JETTSTUDIO SP. Z O.O.
W WHITE&RED D.A.A.J. PROJEKT ADRIAN DYLEWSKI
Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł
Lp. Produkt Firma
1. GŁOŚNIK BLUETOOTH JBL CHARGE 3 EASY GIFTS SP. Z O. O.
2. SENSUAL FLAMES SOBO PAWEŁ SOBOLEWSKI
3. FINE TEEM DYSTRYBUTOR LEXON
W WINE MASTER VICTORINOX POLAND SP. Z O.O.
W KIELISZEK AIR SENSE TGHOME

Produkty masowe - drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50 zł

 • camera cover - Nie zaklejasz kamerki w laptopie ? Myślisz że to fanaberia ? To błąd. Dla hackerów podglądanie przez kamerę jest stosunkowo łatwe. Każdy świadomy użytkownik komputera powinien zdawać sobie z tego sprawę. Przestępca nie tylko może robić nam zdjęcia, może także nagrywać całe filmy. Dlatego oferujmy plastikowe camera covery, dostępne w czterech kształtach z nadrukiem UV CMYK. Camera cover jest dostępny na kartoniku, zapakowany w polybag.
  I miejsce camera cover

  Nie zaklejasz kamerki w laptopie ? Myślisz że to fanaberia ? To błąd. Dla hackerów podglądanie przez kamerę jest stosunkowo łatwe.
  Każdy świadomy użytkownik komputera powinien zdawać sobie z tego sprawę. Przestępca nie tylko może robić nam zdjęcia, może także nagrywać całe filmy.
  Dlatego oferujmy plastikowe camera covery, dostępne w czterech kształtach z nadrukiem UV CMYK.
  Camera cover jest dostępny na kartoniku, zapakowany w polybag.

 • Karta do usuwania kleszczy - Karta do usuwania kleszczy jest praktycznym upominkiem niezbędnym podczas wędrówek po lesie od wiosny do jesieni. Dzięki niej w bezpieczny sposób można pozbyć się intruza, a ogromna powierzchnia reklamowa pozwala na umieszczenie nie tylko logo, ale również wielu cennych informacji. Karty są dostępne w szerokiej kolorystyce w wersji transparentnej oraz mlecznej.
  II miejsce Karta do usuwania kleszczy

  Karta do usuwania kleszczy jest praktycznym upominkiem niezbędnym podczas wędrówek po lesie od wiosny do jesieni. Dzięki niej w bezpieczny sposób można pozbyć się intruza, a ogromna powierzchnia reklamowa pozwala na umieszczenie nie tylko logo, ale również wielu cennych informacji. Karty są dostępne w szerokiej kolorystyce w wersji transparentnej oraz mlecznej.

 • cardguard - Zabezpieczyliśmy ponad pięć milionów kart. Zaufały nam instytucje finansowe oraz osoby prywatne. Po czterech latach obecności na rynku cardguard zdobył cztery nagrody Gifts of the Year oraz pozytywne recenzje w prasie. Produkt posiada certyfikat wydany Instytut Elektroniki AGH w Krakowie, gwarantujący stu procentową skuteczność ochrony przed elektronicznymi kieszonkowcami. Jeśli dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy cardguard jest dla Ciebie.
  III miejsce cardguard

  Zabezpieczyliśmy ponad pięć milionów kart. Zaufały nam instytucje finansowe oraz osoby prywatne.
  Po czterech latach obecności na rynku cardguard zdobył cztery nagrody Gifts of the Year oraz pozytywne recenzje w prasie.
  Produkt posiada certyfikat wydany Instytut Elektroniki AGH w Krakowie, gwarantujący stu procentową skuteczność ochrony przed elektronicznymi kieszonkowcami. Jeśli dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy cardguard jest dla Ciebie.

 • SMYCZ ,, MUST HAVE ORAZ ,,ZMIERZ I POLICZ - SMYCZ ,,MUST HAVE” - ,,ZMIERZ I POLICZ” SMYCZ ZAWIERA CENTYMETR, CALÓWKĘ, NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH LUB TABLICZKĘ MNOŻENIA ORAZ LOGO FIRMY. DOSKONAŁA POMOC W PRZYPADKACH NADZWYCZAJNYCH! IDEALNA DLA UCZNIÓW, STUDENTÓW, KSIĘGOWYCH, BUDOWLAŃCÓW I INNYCH ZAWODÓW!
  wyróżnienie SMYCZ ,, MUST HAVE ORAZ ,,ZMIERZ I POLICZ

  SMYCZ ,,MUST HAVE” – ,,ZMIERZ I POLICZ”

  SMYCZ ZAWIERA CENTYMETR, CALÓWKĘ, NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH LUB TABLICZKĘ MNOŻENIA ORAZ LOGO FIRMY.

  DOSKONAŁA POMOC W PRZYPADKACH NADZWYCZAJNYCH!

  IDEALNA DLA UCZNIÓW, STUDENTÓW, KSIĘGOWYCH, BUDOWLAŃCÓW I INNYCH ZAWODÓW!

 • Ściereczka do okularów - Ściereczka do czyszczenia okularów przeciwsłonecznych, soczewek i lornetek. Jest to tani i w tym samym czasie bardzo praktyczny gadżet, wykonany z delikatnej tkaniny, przeznaczonej do sublimacyjnego druku. Tylko ten rodzaj druków jest możliwy nie powodując żadnych zmian w jej miękkości. Dlatego szmatka będzie bezpieczna dla każdego typu szkła.
  wyróżnienie Ściereczka do okularów

  Ściereczka do czyszczenia okularów przeciwsłonecznych, soczewek i lornetek. Jest to tani i w tym samym czasie bardzo praktyczny gadżet, wykonany z delikatnej tkaniny, przeznaczonej do sublimacyjnego druku. Tylko ten rodzaj druków jest możliwy nie powodując żadnych zmian w jej miękkości. Dlatego szmatka będzie bezpieczna dla każdego typu szkła.

 • LAVA - Our fantastic gloves LAVA are made out of polyester, perfect to keep hands warm when running outside. Nowadays, it is a must to have a pair of comfortable gloves which also have touch on the finger tips. Keep yourself protected from low temperature, while being fashionable and up to date. Remember, our gloves are customizables so, make these the perfect gift.
  wyróżnienie LAVA

  Our fantastic gloves LAVA are made out of polyester, perfect to keep hands warm when running outside. Nowadays, it is a must to have a pair of comfortable gloves which also have touch on the finger tips.
  Keep yourself protected from low temperature, while being fashionable and up to date.
  Remember, our gloves are customizables so, make these the perfect gift.

 • ALIZAY A01.3707 - Nowoczesny długopis plastikowy, kwadratowy z kolorowymi kryształkami, z idealną powierzchnią do drukowania. Długopis posiada wymienny, płynnie piszący wkład i metalowy klip. W ofercie występuje w sześciu kolorowych wariantach.
  ALIZAY A01.3707

  Nowoczesny długopis plastikowy, kwadratowy z kolorowymi kryształkami, z idealną powierzchnią do drukowania. Długopis posiada wymienny, płynnie piszący wkład i metalowy klip. W ofercie występuje w sześciu kolorowych wariantach.

 • Długopis Diamontine - Plastikowy długopis o powierzchni przypominającej wzór diamentu.
  Długopis Diamontine

  Plastikowy długopis o powierzchni przypominającej wzór diamentu.

 • klaskacz sportowy CLAPPER - Klaskacz sportowy dla kibiców. Doskonały gadżet na masowe imprezy sportowe.
  klaskacz sportowy CLAPPER

  Klaskacz sportowy dla kibiców. Doskonały gadżet na masowe imprezy sportowe.

 • Najsprytniejsza karta na świecie - Karta to innowacyjny gadżet reklamowy dla firm, rozdawanym klientom jako zawieszka do kluczy Na jednej stronie karty umieszczamy spersonalizowaną reklamę firmy zamawiającej Na odwrocie karta posiada kod QR dzięki czemu: - możemy odnaleźć zgubione klucze - użytkownik zapisuje na niej dane ICE i/lub dane o stanie zdrowia - posiada funkcję książki serwisowej pojazdu Karta jest elementem programu lojalnościowego (nieobowiązkowego) Tę kartę użytkownik ma zawsze przy sobie!
  Najsprytniejsza karta na świecie

  Karta to innowacyjny gadżet reklamowy dla firm, rozdawanym klientom jako zawieszka do kluczy

  Na jednej stronie karty umieszczamy spersonalizowaną reklamę firmy zamawiającej

  Na odwrocie karta posiada kod QR dzięki czemu:
  – możemy odnaleźć zgubione klucze
  – użytkownik zapisuje na niej dane ICE i/lub dane o stanie zdrowia
  – posiada funkcję książki serwisowej pojazdu

  Karta jest elementem programu lojalnościowego (nieobowiązkowego)

  Tę kartę użytkownik ma zawsze przy sobie!

Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5zł

 • Zasłona na kamerę internetową - antyhacker - Praktyczny design, ultra cienka konstrukcja, perfekcyjne otwieranie i zamykanie dzięki zastosowaniu mikroprowadnic. Pasuje do wszystkich laptopów, desktopów, Apple i tabletów. Wykonany z plastiku o specjalnej ziarnistości, pokryty ABS. Znakowanie w pełnym kolorze na całej powierzchni. Umieszczona grafika czy logo na antyhackerze jest zawsze widoczna i przy zamkniętej i przy otwartej zasłonie. Zabezpiecza i chroni przed szpiegowaniem. Produkt opatentowany, wysoka jakość.
  I miejsce Zasłona na kamerę internetową – antyhacker

  Praktyczny design, ultra cienka konstrukcja, perfekcyjne otwieranie i zamykanie dzięki zastosowaniu mikroprowadnic. Pasuje do wszystkich laptopów, desktopów, Apple i tabletów. Wykonany z plastiku o specjalnej ziarnistości, pokryty ABS. Znakowanie w pełnym kolorze na całej powierzchni. Umieszczona grafika czy logo na antyhackerze jest zawsze widoczna i przy zamkniętej i przy otwartej zasłonie. Zabezpiecza i chroni przed szpiegowaniem. Produkt opatentowany, wysoka jakość.

 • Lampka Pocket Lamp - Zadziwisz swoich przyjaciół tym gadżetem. Lampka LED wielkości karty kredytowej zaczyna świecić nastrojowym światłem po podniesieniu żarówki, zaś gaśnie po jej opuszczeniu
  II miejsce Lampka Pocket Lamp

  Zadziwisz swoich przyjaciół tym gadżetem. Lampka LED wielkości karty kredytowej zaczyna świecić nastrojowym światłem po podniesieniu żarówki, zaś gaśnie po jej opuszczeniu

 • Opaski NIEZGUBKI dla dzieci - Opaski na rękę Siband (NIEZGUBKI wielokrotnego użytku) to nowatorski pod względem materiałowym, estetycznym i funkcjonalnym gadżet dla dzieci, posiadający certyfikat PZH. Hipoalergiczny materiał i designerskie zapięcie produkowane w 100% na terenie Polski to doskonały gadżet eventowy i reklamowy. Możliwość zmiany kreacji graficznej na całej powierzchni, pozwala stworzyć dedykowany gadżet. To również doskonała pamiątka, czy identyfikator po którym można pisać dowolnym długopisem.
  III miejsce Opaski NIEZGUBKI dla dzieci

  Opaski na rękę Siband (NIEZGUBKI wielokrotnego użytku) to nowatorski pod względem materiałowym, estetycznym i funkcjonalnym gadżet dla dzieci, posiadający certyfikat PZH.
  Hipoalergiczny materiał i designerskie zapięcie produkowane w 100% na terenie Polski to doskonały gadżet eventowy i reklamowy.
  Możliwość zmiany kreacji graficznej na całej powierzchni, pozwala stworzyć dedykowany gadżet. To również doskonała pamiątka, czy identyfikator po którym można pisać dowolnym długopisem.

 • Ekologiczna kartka świąteczna EcoCard - Zastąp tradycyjną, kartonową kartkę świąteczną naszą ekologiczną ekokartką. Nasza produkt jest nie tylko nośnikiem życzeń, ale również ozdobą, dzięki wyjmowanym elementom, które można dowolnie zaprojektować i postawić na biurku, stole, lub też zawiesić na choince. Kartkę wyślesz tradycyjną pocztą, gdyż dostarczamy ją w wersji płaskiej wraz z kopertą. Nasz nowy gadżet jest ekologiczny, gdyż wykonany jest w całości z surowców naturalnych ulegających szybkiej biodegradacji.
  wyróżnienie Ekologiczna kartka świąteczna EcoCard

  Zastąp tradycyjną, kartonową kartkę świąteczną naszą ekologiczną ekokartką. Nasza produkt jest nie tylko nośnikiem życzeń, ale również ozdobą, dzięki wyjmowanym elementom, które można dowolnie zaprojektować i postawić na biurku, stole, lub też zawiesić na choince. Kartkę wyślesz tradycyjną pocztą, gdyż dostarczamy ją w wersji płaskiej wraz z kopertą. Nasz nowy gadżet jest ekologiczny, gdyż wykonany jest w całości z surowców naturalnych ulegających szybkiej biodegradacji.

 • Etui na wizytówki 529 - Etui wykonane z metalu chromowanego, oprawione w ekoskórę. Zamykane na magnes. 9 kolorów do wyboru. Rozmiar 9,8 x 6,3 x 1,3 cm.
  wyróżnienie Etui na wizytówki 529

  Etui wykonane z metalu chromowanego, oprawione w ekoskórę. Zamykane na magnes. 9 kolorów do wyboru.
  Rozmiar 9,8 x 6,3 x 1,3 cm.

 • Veltiss® Car Cup SMALL - Travel Tissue - chusteczki higieniczne w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu reklamowym - aby jego kształt pasował do miejsca na kubek w samochodach osobowych, ciężarowych oraz kempingowych a dopracowany boczny otwór umożliwiał kierowcy łatwe wyjęcie chusteczki w czasie jazdy. W opakowaniu 50 szt. chusteczek z dwuwarstwowej bibuły (celuloza 100%) Opakowanie chronione prawami autorskimi oraz zastrzeżone, jako wzór przemysłowy UE (status Wzoru Wspólnotowego).
  wyróżnienie Veltiss® Car Cup SMALL

  Travel Tissue – chusteczki higieniczne w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu reklamowym – aby jego kształt pasował do miejsca na kubek w samochodach osobowych, ciężarowych oraz kempingowych a dopracowany boczny otwór umożliwiał kierowcy łatwe wyjęcie chusteczki w czasie jazdy.
  W opakowaniu 50 szt. chusteczek z dwuwarstwowej bibuły (celuloza 100%)
  Opakowanie chronione prawami autorskimi oraz zastrzeżone, jako wzór przemysłowy UE (status Wzoru Wspólnotowego).

 • Adapter USB 3.0 Typ C AC30 - Adapter USB 3.0 z typem C to funkcjonalne i kompaktowe rozwiązanie umożliwiające ładowanie oraz przenoszenie danych między urządzeniami wyposażonymi w złącze USB typu C oraz USB typu A. Interfejs USB 3.0 gwarantuje szybkość i niezawodność transferu danych. Dzięki możliwości znakowania adapter doskonale sprawdzi się jako nowoczesny gadżet oraz upominek reklamowy.
  Adapter USB 3.0 Typ C AC30

  Adapter USB 3.0 z typem C to funkcjonalne i kompaktowe rozwiązanie umożliwiające ładowanie oraz przenoszenie danych między urządzeniami wyposażonymi w złącze USB typu C oraz USB typu A. Interfejs USB 3.0 gwarantuje szybkość i niezawodność transferu danych. Dzięki możliwości znakowania adapter doskonale sprawdzi się jako nowoczesny gadżet oraz upominek reklamowy.

 • Veltiss® Car Cup LARGE - Travel Tissue - chusteczki higieniczne w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu reklamowym. Jego kształt pasuje do miejsca na kubek w samochodach osobowych, ciężarowych oraz kempingowych a dopracowany boczny otwór umożliwia kierowcy łatwe wyjęcie chusteczki w czasie jazdy. W opakowaniu 100 szt. chusteczek z dwuwarstwowej bibuły (celuloza 100%) Opakowanie chronione prawami autorskimi oraz zastrzeżone, jako wzór przemysłowy UE (status Wzoru Wspólnotowego).
  Veltiss® Car Cup LARGE

  Travel Tissue – chusteczki higieniczne w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu reklamowym. Jego kształt pasuje do miejsca na kubek w samochodach osobowych, ciężarowych oraz kempingowych a dopracowany boczny otwór umożliwia kierowcy łatwe wyjęcie chusteczki w czasie jazdy.
  W opakowaniu 100 szt. chusteczek z dwuwarstwowej bibuły (celuloza 100%)
  Opakowanie chronione prawami autorskimi oraz zastrzeżone, jako wzór przemysłowy UE (status Wzoru Wspólnotowego).

 • Otwieracz do butelek SPINNER. - Otwieracz do butelek SPINNER ze zintegrowanym fidget spinnerem.
  Otwieracz do butelek SPINNER.

  Otwieracz do butelek SPINNER ze zintegrowanym fidget spinnerem.

 • Veltiss® HANP-UP BOX - Travel Tissue - chusteczki higieniczne w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu reklamowym. Jego kształt pasuje do kieszeni w drzwiach każdego pojazdu, dodatkowo posiada możliwość zawieszenia za zagłówkiem lub przy schowku w samochodach osobowych, ciężarowych oraz kempingowych. W opakowaniu 50 szt. chusteczek z dwuwarstwowej bibuły (celuloza 100%) Opakowanie chronione prawami autorskimi oraz zastrzeżone, jako wzór przemysłowy UE (status Wzoru Wspólnotowego).
  Veltiss® HANP-UP BOX

  Travel Tissue – chusteczki higieniczne w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu reklamowym. Jego kształt pasuje do kieszeni w drzwiach każdego pojazdu, dodatkowo posiada możliwość zawieszenia za zagłówkiem lub przy schowku w samochodach osobowych, ciężarowych oraz kempingowych.
  W opakowaniu 50 szt. chusteczek z dwuwarstwowej bibuły (celuloza 100%)
  Opakowanie chronione prawami autorskimi oraz zastrzeżone, jako wzór przemysłowy UE (status Wzoru Wspólnotowego).

Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł

 • Notes A5 z papieru z kamienia - Notes z papieru z kamienia w formacie 130 x 208 mm. Model FERMO jest to połączenie oprawy PIKO o strukturze regularnej kratki z gumką zamykającą zamontowaną poziomo z miejscem na długopis. Możliwość znakowania: tłoczenie, grawer lub logo metalowe. Zalety papieru z kamienia: - ekologiczny - wodoodporny - odporny na rozdarcia
  I miejsce Notes A5 z papieru z kamienia

  Notes z papieru z kamienia w formacie 130 x 208 mm. Model FERMO jest to połączenie oprawy PIKO o strukturze regularnej kratki z gumką zamykającą zamontowaną poziomo z miejscem na długopis.
  Możliwość znakowania: tłoczenie, grawer lub logo metalowe.

  Zalety papieru z kamienia:
  – ekologiczny
  – wodoodporny
  – odporny na rozdarcia

 • Kubek z miejscem na ciastko poj. 225 ml - Przerwa na kawę czy herbatę z dodatkiem ulubionych ciastek? Po co szukać talerzyka jak możesz mieć wszystko w jednym kubku? Ten kreatywny kubek może być ciekawym pomysłem na promocję Twojej marki! Poza oryginalnym designem oferujemy indywidualny nadruk z logo lub hasłem reklamowym. Zaskocz Klientów ciekawym giftem i spraw aby Twoja marka towarzyszyła im podczas codziennego rytuału picia kawy czy herbaty!
  II miejsce Kubek z miejscem na ciastko poj. 225 ml

  Przerwa na kawę czy herbatę z dodatkiem ulubionych ciastek? Po co szukać talerzyka jak możesz mieć wszystko w jednym kubku? Ten kreatywny kubek może być ciekawym pomysłem na promocję Twojej marki! Poza oryginalnym designem oferujemy indywidualny nadruk z logo lub hasłem reklamowym. Zaskocz Klientów ciekawym giftem i spraw aby Twoja marka towarzyszyła im podczas codziennego rytuału picia kawy czy herbaty!

 • ładowarka indukcyjna do telefonów - Ładowarka indukcyjna. Wystarczy położyć na niej telefon, aby zaczął się ładować. Pracuje w standardzie Qi, który pozwala na ładowanie iPhone X, iPhone 8, oraz większości dostępnych na rynku telefonów, wyposażonych w funkcje ładowanie bezprzewodowego. Urządzenie posiada wejścia USB C, lightning i micro USB, będzie wiec współpracować ze wszystkimi popularnymi ładowarkami. Duża powierzchnia na logo, obudowa w kolorze Pantone i personalizowane opakowanie. Ten produkt warto mieć pod ręką.
  wyróżnienie ładowarka indukcyjna do telefonów

  Ładowarka indukcyjna. Wystarczy położyć na niej telefon, aby zaczął się ładować.

  Pracuje w standardzie Qi, który pozwala na ładowanie iPhone X, iPhone 8, oraz większości dostępnych na rynku telefonów, wyposażonych w funkcje ładowanie bezprzewodowego.

  Urządzenie posiada wejścia USB C, lightning i micro USB, będzie wiec współpracować ze wszystkimi popularnymi ładowarkami.

  Duża powierzchnia na logo, obudowa w kolorze Pantone i personalizowane opakowanie.

  Ten produkt warto mieć pod ręką.

 • Bandama zapinana na rzep z nadrukiem full color - Wysokiej jakości bandama zapinana na rzepy . Wykonana z elastanu podszyta micropolarem . Na zewnętrznej stronie nadruk sublimacyjny full color wg. indywidualnego projektu .Wyprofilowanie na nos daje nam stuprocentowy komfort podczas noszenia.Nie ma efektu zgniatania nosa. Bardzo dobrze układa się na karku zapewniając dobrą termoizolację tej części ciała Trzy długie rzepy na końcach pozwalają na dowolną regulację .
  wyróżnienie Bandama zapinana na rzep z nadrukiem full color

  Wysokiej jakości bandama zapinana na rzepy . Wykonana z elastanu podszyta micropolarem . Na zewnętrznej stronie nadruk sublimacyjny full color wg. indywidualnego projektu .Wyprofilowanie na nos daje nam stuprocentowy komfort podczas noszenia.Nie ma efektu zgniatania nosa. Bardzo dobrze układa się na karku zapewniając dobrą termoizolację tej części ciała Trzy długie rzepy na końcach pozwalają na dowolną regulację .

 • Headlight - czapka zimowa z lampką LED od ZOGI - Bezpieczeństwo i kontrola w każdej sytuacji: na ulicy, podczas uprawiania sportu czy na budowie. Czapka z diodą LED nie tylko ogrzeje Twoje uszy, ale również zapewni większe bezpieczeństwo dla Twojego dziecka w drodze do szkoły, rozświetli drogę podczas wieczornego joggingu czy jazdy rowerem. Technologia LED gwarantuje niskie zużycie energii. Lampkę można w łatwy sposób odczepić i naładować poprzez port USB. Wygodny i rozsądny upominek promocyjny.
  wyróżnienie Headlight – czapka zimowa z lampką LED od ZOGI

  Bezpieczeństwo i kontrola w każdej sytuacji: na ulicy, podczas uprawiania sportu czy na budowie. Czapka z diodą LED nie tylko ogrzeje Twoje uszy, ale również zapewni większe bezpieczeństwo dla Twojego dziecka w drodze do szkoły, rozświetli drogę podczas wieczornego joggingu czy jazdy rowerem. Technologia LED gwarantuje niskie zużycie energii. Lampkę można w łatwy sposób odczepić i naładować poprzez port USB. Wygodny i rozsądny upominek promocyjny.

 • Parawan medyczny - Parawan medyczny wykonany z wysokiej jakości tkaniny poliestrowej o wysokiej gramaturze zapewnia komfort użytkowania . Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach, gabinetach prywatnych ,szkolnych jak i kosmetycznych .Na całości wykonany nadruk wg. indywidualnego projektu .
  Parawan medyczny

  Parawan medyczny wykonany z wysokiej jakości tkaniny poliestrowej o wysokiej gramaturze zapewnia komfort użytkowania . Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach, gabinetach prywatnych ,szkolnych jak i kosmetycznych .Na całości wykonany nadruk wg. indywidualnego projektu .

 • HUB ze złączami na USB 3.0, micro SD i SD - HUB to uniwersalne rozwiązanie łączące funkcjonalność kilku urządzeń w jednym. Wyposażony w 3 złącza USB Typu A, pozwala na przenoszenie danych z kamery, smartfona, tabletu na komputer i odwrotnie. Dzięki złączom SD i micro SD, doskonale sprawdzi się jako czytnik kart pamięci Flash. Szerokie możliwości personalizacji czynią z urządzenia funkcjonalny upominek reklamowy.
  HUB ze złączami na USB 3.0, micro SD i SD

  HUB to uniwersalne rozwiązanie łączące funkcjonalność kilku urządzeń w jednym. Wyposażony w 3 złącza USB Typu A, pozwala na przenoszenie danych z kamery, smartfona, tabletu na komputer i odwrotnie. Dzięki złączom SD i micro SD, doskonale sprawdzi się jako czytnik kart pamięci Flash. Szerokie możliwości personalizacji czynią z urządzenia funkcjonalny upominek reklamowy.

 • Pamięć USB model P52 8GB - Seria budżetowych pamięci USB model P52 8GB. Prezentowane modele przygotowane są do znakowania laserowego logo firmy. Obudowy modeli zostały wykonane z metalu pokrytego galwanicznie szlachetnymi powłokami takimi jak - złoto, różowe złoto, srebro, ruten. Wymiary modelu długość z zapięciem 52mm x 12mm x 4,2mm
  Pamięć USB model P52 8GB

  Seria budżetowych pamięci USB model P52 8GB. Prezentowane modele przygotowane są do znakowania laserowego logo firmy. Obudowy modeli zostały wykonane z metalu pokrytego galwanicznie szlachetnymi powłokami takimi jak – złoto, różowe złoto, srebro, ruten. Wymiary modelu długość z zapięciem 52mm x 12mm x 4,2mm

 • Szklany bidon Top Form - Wykonany ze specjalnego szkła borokrzemowego, które jest nadzwyczaj przyjazne naszemu zdrowiu a na dodatek lżejsze niż tradycyjne szkło.Bidon o pojemności 500 ml jest 100% szczelny. Wyposażony w uchwyt na nadgarstek i opaskę do trzymania.
  Szklany bidon Top Form

  Wykonany ze specjalnego szkła borokrzemowego, które jest nadzwyczaj przyjazne naszemu zdrowiu a na dodatek lżejsze niż tradycyjne szkło.Bidon o pojemności 500 ml jest 100% szczelny. Wyposażony w uchwyt na nadgarstek i opaskę do trzymania.

Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50zł

 • Kalendarz z papieru z kamienia - Kalendarz z papieru z kamienia w formacie 167 x 240 mm. Oprawiony ekoskórą IDEO w kolorze czarnym, obszyty dookoła, zamykany efektowną zapinką na magnes z logo dodatkowo tłoczony rok na okładce. W środku wyklejki z papieru barwionego w masie z wytłoczonym na wypukło logo w kolorze złotym. Zapakowany w pudełko czarne z logo. Zalety papieru z kamienia: ekologiczny wodoodporny odporny na rozdarcia
  I miejsce Kalendarz z papieru z kamienia

  Kalendarz z papieru z kamienia w formacie 167 x 240 mm.
  Oprawiony ekoskórą IDEO w kolorze czarnym, obszyty dookoła, zamykany efektowną zapinką na magnes z logo dodatkowo tłoczony rok na okładce.
  W środku wyklejki z papieru barwionego w masie z wytłoczonym na wypukło logo w kolorze złotym.
  Zapakowany w pudełko czarne z logo.

  Zalety papieru z kamienia:
  ekologiczny
  wodoodporny
  odporny na rozdarcia

 • Alco-Bot - Alco-Bot to miniaturowy alkomat, podłączany do smartfona. Obsługiwany za pomocą dedykowanej darmowej aplikacji, która dodatkowo wyświetla na smartfonie materiały reklamowe klienta. Wygląd aplikacji również może być dostosowany pod klienta. Potencjał marketingowy AlcoBot wykracza daleko poza standardowe oznaczenie gadżetu reklamowego logotypem. Alco-Bot to de facto wysokiej jakości sensor, korzystający z zasobów smartfona. Oferuje funkcjonalność alkomatu za ułamek jego standardowej ceny.
  II miejsce Alco-Bot

  Alco-Bot to miniaturowy alkomat, podłączany do smartfona. Obsługiwany za pomocą dedykowanej darmowej aplikacji, która dodatkowo wyświetla na smartfonie materiały reklamowe klienta. Wygląd aplikacji również może być dostosowany pod klienta. Potencjał marketingowy AlcoBot wykracza daleko poza standardowe oznaczenie gadżetu reklamowego logotypem.
  Alco-Bot to de facto wysokiej jakości sensor, korzystający z zasobów smartfona. Oferuje funkcjonalność alkomatu za ułamek jego standardowej ceny.

 • Kabel CHARGE PVC z logo 3D - Funkcjonalny kabel do ładowania z logo przygotowywanym na zamówienie. Kabel posiada wtyczkę USB oraz cztery końcówki: Mini USB, Micro USB, iPad i Ligtning (do iPhone8). Może służyć jako dodatek do Power Bank lub jak samodzielny gadżet.
  III miejsce Kabel CHARGE PVC z logo 3D

  Funkcjonalny kabel do ładowania z logo przygotowywanym na zamówienie. Kabel posiada wtyczkę USB oraz cztery końcówki: Mini USB, Micro USB, iPad i Ligtning (do iPhone8). Może służyć jako dodatek do Power Bank lub jak samodzielny gadżet.

 • Koc z nadrukiem full color - Doskonałej jakości koc z polaru z nadrukiem wg . indywidualnego projektu. Gramatura 300g/m polskiego producenta posiada właściwości antypilingowe .Materiał termoaktywny, który zapewnia maksymalny komfort cieplny przy niskiej wadze. Mięciutki ,przytulny sprawia każdemu radość z użytkowania .
  wyróżnienie Koc z nadrukiem full color

  Doskonałej jakości koc z polaru z nadrukiem wg . indywidualnego projektu. Gramatura 300g/m polskiego producenta posiada właściwości antypilingowe .Materiał termoaktywny, który zapewnia maksymalny komfort cieplny przy niskiej wadze. Mięciutki ,przytulny sprawia każdemu radość z użytkowania .

 • JEDNOKOMOROWA SOFA NA ŁAPANE POWIETRZE BRANDEE - Jednokomorowa Nowość! Dzięki: - usunięciu foli, użyciu nylon spadochronowy i zwiększeniu wlotu powietrza teraz rozłożenie nawet w zamkniętym pomieszczeniu bez wiatru zajmuje do 15 sekund! Ponadto: - 100% nadruk, - duża powierzchnia reklamowa, - uzyskanie dowolnego kształtu na łapane powietrze, - wymiary: z powietrzem 230x70x50 cm, bez powietrza 34x18x6 cm, - przytwierdzenie do podłoża, - świecenie w ciemności, - waga 800 gram, - przyciągający uwagę sposób przygotowania produktu do użycia!!!
  wyróżnienie JEDNOKOMOROWA SOFA NA ŁAPANE POWIETRZE BRANDEE

  Jednokomorowa Nowość!

  Dzięki:
  – usunięciu foli, użyciu nylon spadochronowy i zwiększeniu wlotu powietrza teraz rozłożenie nawet w zamkniętym pomieszczeniu bez wiatru zajmuje do 15 sekund!

  Ponadto:
  – 100% nadruk,
  – duża powierzchnia reklamowa,
  – uzyskanie dowolnego kształtu na łapane powietrze,
  – wymiary: z powietrzem 230x70x50 cm, bez powietrza 34x18x6 cm,
  – przytwierdzenie do podłoża,
  – świecenie w ciemności,
  – waga 800 gram,
  – przyciągający uwagę sposób przygotowania produktu do użycia!!!

 • Bluza z nadrukiem sublimacyjnym wg dowolnego projektu - Bluza z nadrukiem sublimacyjnym full color wg dowolnego indywidualnego projektu. Wkładana przez głowę , z krótkim rękawem. Posiada dwie praktyczne kieszenie boczne ,przydatne podczas pracy. Kolorowa bluza szczególnie dobrze sprawdzi się w pracy w placówkach medycznych , kosmetycznych i innych gabinetach. Zachwyci nie tylko dzieci ale i dorosłych .
  wyróżnienie Bluza z nadrukiem sublimacyjnym wg dowolnego projektu

  Bluza z nadrukiem sublimacyjnym full color wg dowolnego indywidualnego projektu. Wkładana przez głowę , z krótkim rękawem. Posiada dwie praktyczne kieszenie boczne ,przydatne podczas pracy. Kolorowa bluza szczególnie dobrze sprawdzi się w pracy w placówkach medycznych , kosmetycznych i innych gabinetach. Zachwyci nie tylko dzieci ale i dorosłych .

 • Piłka nożna na poduszce powietrznej Hover Ball - Nowoczesna piłka nożna na poduszce powietrznej z kolorowymi LED. Dzięki powietrzu unosi się delikatnie nad ziemią i rozświetla kolorowymi światełkami. Posiada wykonane z pianki zabezpieczenie przed zderzaniem, chroniące ściany i meble. Doskonale sprawdza się zarówno w domu i na zewnątrz na gładkich powierzchniach takich jak drewno, dywan lub beton. Świetna zabawa w domu lub biurze gwarantowana!
  Piłka nożna na poduszce powietrznej Hover Ball

  Nowoczesna piłka nożna na poduszce powietrznej z kolorowymi LED. Dzięki powietrzu unosi się delikatnie nad ziemią i rozświetla kolorowymi światełkami. Posiada wykonane z pianki zabezpieczenie przed zderzaniem, chroniące ściany i meble. Doskonale sprawdza się zarówno w domu i na zewnątrz na gładkich powierzchniach takich jak drewno, dywan lub beton. Świetna zabawa w domu lub biurze gwarantowana!

 • Adapter podróżny MUV Micro - Jego zaletą jest wielkość – 5×5 cm. Najmniejszy na świecie dwubiegunowy adapter podróżny, którego można używać w 220 krajach świata. System suwaków All in One opatentowany przez SKROSS daje możliwość łatwego podłączenia do większości gniazdek na całym świecie. MUV Micro mieści się nawet w małym budżecie Klienta. Czy ekskluzywny gadżet firmowy może być jednocześnie bezpieczny, elegancki i w dobrej cenie? Może! Na adapterze można umieścić własne logo. Spełnia wszystkie międzynarodowe standardy.
  Adapter podróżny MUV Micro

  Jego zaletą jest wielkość – 5×5 cm. Najmniejszy na świecie dwubiegunowy adapter podróżny, którego można używać w 220 krajach świata. System suwaków All in One opatentowany przez SKROSS daje możliwość łatwego podłączenia do większości gniazdek na całym świecie. MUV Micro mieści się nawet w małym budżecie Klienta. Czy ekskluzywny gadżet firmowy może być jednocześnie bezpieczny, elegancki i w dobrej cenie? Może!
  Na adapterze można umieścić własne logo.
  Spełnia wszystkie międzynarodowe standardy.

 • Power Bank 10000mAh - Zaprojektowany i wykonany z dużą dbałością o detale, przyciąga wzrok eleganckim wyglądem. Przyjemnie leży w dłoni, dzięki obudowie wykończonej satynowa powłoką. Upominek, który pozostanie w pamięci i w zasięgu ręki. Wyposażony jest w wejście USB typ C, które umożliwia bardzo szybkie ładowanie, napięciem 5V, 9V lub 12V. Wyświetlacz LCD, pokazuje stopień naładowania baterii oraz parametry ładowania. Całość dopełnia dowolne znakowanie i eleganckie opakowanie.
  Power Bank 10000mAh

  Zaprojektowany i wykonany z dużą dbałością o detale, przyciąga wzrok eleganckim wyglądem. Przyjemnie leży w dłoni, dzięki obudowie wykończonej satynowa powłoką. Upominek, który pozostanie w pamięci i w zasięgu ręki.

  Wyposażony jest w wejście USB typ C, które umożliwia bardzo szybkie ładowanie, napięciem 5V, 9V lub 12V.

  Wyświetlacz LCD, pokazuje stopień naładowania baterii oraz parametry ładowania.

  Całość dopełnia dowolne znakowanie i eleganckie opakowanie.

 • Miś - forma z ręcznika - Miś - forma z ręcznika Bawełniany ręcznik frotte w rozmiarze 50/100 cm o gramaturze 500 gsm, ręcznie uformowany w kształt misia. Po przecięciu nitek modelujących figurkę, ręcznik można przywrócić do pierwotnego kształtu. Istnieje możliwość wykonania haftu, który będzie widoczny również na uformowanym ręczniku. Opakowanie: pudełko z folii transparentnej.
  Miś – forma z ręcznika

  Miś – forma z ręcznika

  Bawełniany ręcznik frotte w rozmiarze 50/100 cm o gramaturze 500 gsm, ręcznie uformowany w kształt misia. Po przecięciu nitek modelujących figurkę, ręcznik można przywrócić do pierwotnego kształtu. Istnieje możliwość wykonania haftu, który będzie widoczny również na uformowanym ręczniku. Opakowanie: pudełko z folii transparentnej.

Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł

 • Innowacyjna bezprzewodowa ładowarka samochodowa 5W - Innowacyjny i niezwykle funkcjonalny gadżet reklamowy dla każdego kierowcy! Ładowarka z nowoczesną technologią umożliwia bezpieczne prowadzenie samochodu podczas, gdy telefon ładuje się bezprzewodowo. Wyposażona jest w uchwyt do zamontowania telefonu do wentylacji w samochodzie oraz uchwyt do przymocowania na desce rozdzielczej. Bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne z najnowszej generacji systemami Android, iPhone 8, 8S oraz X.
  I miejsce Innowacyjna bezprzewodowa ładowarka samochodowa 5W

  Innowacyjny i niezwykle funkcjonalny gadżet reklamowy dla każdego kierowcy! Ładowarka z nowoczesną technologią umożliwia bezpieczne prowadzenie samochodu podczas, gdy telefon ładuje się bezprzewodowo. Wyposażona jest w uchwyt do zamontowania telefonu do wentylacji w samochodzie oraz uchwyt do przymocowania na desce rozdzielczej. Bezprzewodowe ładowanie jest kompatybilne z najnowszej generacji systemami Android, iPhone 8, 8S oraz X.

 • Zestaw Stanley MOUNTAIN FOOD SYSTEM - Zestaw amerykańskiej marki Stanley, znanej z najlepszej jakości produktów heavy-duty. Zestaw składa się z garnka, chowanego w nim pojemnika na żywność oraz łyżkowidelca. Zakrętka służy także jako miska. Wykonany ze stali nierdzewnej pojemnik trzyma ciepło do 13 h, zimno - do 11 h. Zestaw idealnie sprawdza się na piknikach, biwakach czy wycieczkach górskich. Można go myć w zmywarce, nie zawiera BPA.
  II miejsce Zestaw Stanley MOUNTAIN FOOD SYSTEM

  Zestaw amerykańskiej marki Stanley, znanej z najlepszej jakości produktów heavy-duty. Zestaw składa się z garnka, chowanego w nim pojemnika na żywność oraz łyżkowidelca. Zakrętka służy także jako miska. Wykonany ze stali nierdzewnej pojemnik trzyma ciepło do 13 h, zimno – do 11 h. Zestaw idealnie sprawdza się na piknikach, biwakach czy wycieczkach górskich. Można go myć w zmywarce, nie zawiera BPA.

 • Kubek próżniowy Oslo-połączenie zalet termosu i kubka - Kubek Oslo został wyposażony w nowoczesną technologię unbolt&press stanowiącą podwójne zabezpieczenie przed przypadkowych wylaniem napoju. Utrzymuje ciepłą temperaturę napoju przez 16 godzin. 2 ścianki ze stali nierdzewnej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Pojemność 500 ml, cena katalogowa 54,90 PLN.
  III miejsce Kubek próżniowy Oslo-połączenie zalet termosu i kubka

  Kubek Oslo został wyposażony w nowoczesną technologię unbolt&press stanowiącą podwójne zabezpieczenie przed przypadkowych wylaniem napoju. Utrzymuje ciepłą temperaturę napoju przez 16 godzin. 2 ścianki ze stali nierdzewnej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zastosowano stal nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. Pojemność 500 ml, cena katalogowa 54,90 PLN.

 • Scyzoryk Classic Alox - Kompaktowy scyzoryk Classic z rękojeścią Alox to od ponad stu lat synonim szwajcarskiej funkcjonalności. Classic Alox to nie tylko praktyczny gadżet o solidnej konstrukcji, to niezbędnik który zawsze będziesz chciał mieć przy sobie.
  wyróżnienie Scyzoryk Classic Alox

  Kompaktowy scyzoryk Classic z rękojeścią Alox to od ponad stu lat synonim szwajcarskiej funkcjonalności.
  Classic Alox to nie tylko praktyczny gadżet o solidnej konstrukcji, to niezbędnik który zawsze będziesz chciał mieć przy sobie.

 • Parasol 7905 AC - Efektowny, automatycznie otwierany parasol ze zmiennym oświetleniem LED. Wysokiej jakości wiatroodporny stelaż z włókna szklanego o maksymalnej elastyczność w warunkach burzowych. Przeźroczysty kij z oświetleniem LED. Czasza obszyta srebrną, odblaskową lamówką. Przyjemna w dotyku gumowana rączka ze zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym, srebrnymi detalami, możliwością wklejenia domingu, portem ładowania micro USB oraz przyciskiem wyboru/zmiany koloru światła. Średnica czaszy: 112 cm
  wyróżnienie Parasol 7905 AC

  Efektowny, automatycznie otwierany parasol ze zmiennym oświetleniem LED.
  Wysokiej jakości wiatroodporny stelaż z włókna szklanego o maksymalnej elastyczność w warunkach burzowych.
  Przeźroczysty kij z oświetleniem LED.
  Czasza obszyta srebrną, odblaskową lamówką.
  Przyjemna w dotyku gumowana rączka ze zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym, srebrnymi detalami, możliwością wklejenia domingu, portem ładowania micro USB oraz przyciskiem wyboru/zmiany koloru światła.
  Średnica czaszy: 112 cm

 • Wireless Charger with Bluetooth speaker - Wireless charger for mobile phones and bluetooth speaker with phone stand. 3Watt speaker with a 10 meter range. Wireless charging function for many phones like iPhone 8, X, Samsung S6 and 7, Nokia Lumia.
  wyróżnienie Wireless Charger with Bluetooth speaker

  Wireless charger for mobile phones and bluetooth speaker with phone stand.
  3Watt speaker with a 10 meter range.
  Wireless charging function for many phones like iPhone 8, X, Samsung S6 and 7, Nokia Lumia.

 • Głośnik z lampą LED - Akumulatory głośnik Bluetooth z lampą LED i funkcjonalnym zaczepem. Idealny na piknik, balkon itp. Ciekawy i praktyczny design. *obsługuje źródła audio Bluetooth 4.0 + EDR, zestaw głośnomówiący, obsługa kart TF, * kontrola głośności, wskazanie ładowania, wskazanie stanu naładowania * przenośne źródło oświetlenia LED * pojemność baterii 3000MAH * Zasilanie: DC 5 Volt * moc wyjściowa: 5w * Pasmo przenoszenia: 60-18 Khz
  Głośnik z lampą LED

  Akumulatory głośnik Bluetooth z lampą LED i funkcjonalnym zaczepem. Idealny na piknik, balkon itp. Ciekawy i praktyczny design.

  *obsługuje źródła audio Bluetooth 4.0 + EDR, zestaw głośnomówiący, obsługa kart TF,
  * kontrola głośności, wskazanie ładowania, wskazanie stanu naładowania
  * przenośne źródło oświetlenia LED
  * pojemność baterii 3000MAH
  * Zasilanie: DC 5 Volt
  * moc wyjściowa: 5w
  * Pasmo przenoszenia: 60-18 Khz

 • Portfel podróżny z powerbankiem 595130 - ​Jadąc w podróż zwykły portfel to za mało :-) Model 595 to nowoczesny portfel podróżny. Zmieścisz w nim swój telefon, 5 kart kredytowych​, kartę SD, ​wizytówki. Zawiera też konieczny do życia ​Powerbank klasy A 4000mAh. ​​​Zamknięcie na magnes ​to zarazem panel podświetlający twoje logo.
  Portfel podróżny z powerbankiem 595130

  ​Jadąc w podróż zwykły portfel to za mało 🙂
  Model 595 to nowoczesny portfel podróżny. Zmieścisz w nim swój telefon, 5 kart kredytowych​, kartę SD, ​wizytówki.
  Zawiera też konieczny do życia ​Powerbank klasy A 4000mAh.
  ​​​Zamknięcie na magnes ​to zarazem panel podświetlający twoje logo.

 • Powerbank CONTACT. - Powerbank CONTACT to idealne źródło zapasowej energii w podróży przeznaczone dla smartfonów oraz innych urządzeń USB, posiada funkcję ładowania bezprzewodowego (dla urządzeń obsługujących funkcję ładowania indukcyjnego). Powerbank może być również ładowany bezprzewodowo, poprzez przyłożenie jego podstawy do odpowiedniej stacji ładującej.
  Powerbank CONTACT.

  Powerbank CONTACT to idealne źródło zapasowej energii w podróży przeznaczone dla smartfonów oraz innych urządzeń USB, posiada funkcję ładowania bezprzewodowego (dla urządzeń obsługujących funkcję ładowania indukcyjnego). Powerbank może być również ładowany bezprzewodowo, poprzez przyłożenie jego podstawy do odpowiedniej stacji ładującej.

 • Torbo plecak z karabińczykiem - Designerski, dwufunkcyjny torbo-plecak z washpapa AGED – papieru, który można szyć i prać. Wyposażony w karabińczyk i dwa paski, które umożliwiają noszenie torby na plecach i na ramieniu. Washpapa AGED (postarzana) w dotyku przypomina naturalną skórę. Jest miękka i elastyczna, łatwo się wywija. Produkt wegański i eco – nowość na rynku produktów reklamowych. Plecak może być znakowany na wiele sposobów, pozwalając klientowi na wybór zaprezentowania swojej firmy na produkcie.
  Torbo plecak z karabińczykiem

  Designerski, dwufunkcyjny torbo-plecak z washpapa AGED – papieru, który można szyć i prać. Wyposażony w karabińczyk i dwa paski, które umożliwiają noszenie torby na plecach i na ramieniu.
  Washpapa AGED (postarzana) w dotyku przypomina naturalną skórę. Jest miękka i elastyczna, łatwo się wywija.
  Produkt wegański i eco – nowość na rynku produktów reklamowych.
  Plecak może być znakowany na wiele sposobów, pozwalając klientowi na wybór zaprezentowania swojej firmy na produkcie.

Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł

 • walizka personalizowana - Walizka posiada ochronę patentową w Unii Europejskiej (Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe I Wzory 002 479 097-0001). Dzięki unikalnej technologii personalizacji masz pewność, że Twoją walizkę wyróżniać będzie niepowtarzalny design i najwyższa jakość odwzorowania graficznego. Walizki wykonane są z najwyższej jakości materiałów, takich jak 100% polipropylen, 100% czysty policarbon, ABS, które zapewniają odporność produktu na zarysowania, pęknięcia i otarcia.
  I miejsce walizka personalizowana

  Walizka posiada ochronę patentową w Unii Europejskiej (Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe
  I Wzory 002 479 097-0001). Dzięki unikalnej
  technologii personalizacji masz pewność, że Twoją walizkę wyróżniać będzie niepowtarzalny
  design i najwyższa jakość odwzorowania graficznego. Walizki
  wykonane są
  z najwyższej jakości materiałów, takich
  jak 100% polipropylen, 100% czysty
  policarbon, ABS, które zapewniają
  odporność produktu na zarysowania, pęknięcia
  i otarcia.

 • Midnite Manager@work - Kieszonkowy scyzoryk z pamięcią USB to doskonały upominek zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Midnite Manager@work możesz mieć zawsze przy sobie. W kieszeni, w torebce lub jako brelok do kluczy. Obok zestawu praktycznych funkcji wyposażone jest w obrotową i wyjmowaną pamięć USB 3.0/3.1 o pojemności 16 GB.Ten praktyczny gadżet sprawdzi się w każdej Twojej podróży i ułatwi Ci życie wszędzie tam, gdzie zaprowadzi Cie nowe wyzwanie.
  II miejsce Midnite Manager@work

  Kieszonkowy scyzoryk z pamięcią USB to doskonały upominek zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Midnite Manager@work możesz mieć zawsze przy sobie. W kieszeni, w torebce lub jako brelok do kluczy. Obok zestawu praktycznych funkcji wyposażone jest w obrotową i wyjmowaną pamięć USB 3.0/3.1 o pojemności 16 GB.Ten praktyczny gadżet sprawdzi się w każdej Twojej podróży i ułatwi Ci życie wszędzie tam, gdzie zaprowadzi Cie nowe wyzwanie.

 • Fusion głośnik bluetooth - Mobilny, stylowy, wodoodporny IPX7 (może być całkowicie zanurzony w wodzie), wstrząsoodporny głośnik bluetooth. Głośnik dysponuje mocą 10 watów, która jest wystarczająca do nagłośnienia dowolnego pomieszczenia, ale jeśli chcesz więcej, możesz sparować dwa głośniki Fusion, aby uzyskać prawdziwy dźwięk stereo. Specyfikacja: - czas działania: 8 godzin, - pasmo przenoszenia: 120 Hz - 18000 Hz, - czas ładowania baterii: 3,5 godziny, - bluetooth 4.1 - wodoodporny IPX7 - moc:10 W
  III miejsce Fusion głośnik bluetooth

  Mobilny, stylowy, wodoodporny IPX7 (może być całkowicie zanurzony w wodzie), wstrząsoodporny głośnik bluetooth. Głośnik dysponuje mocą 10 watów, która jest wystarczająca do nagłośnienia dowolnego pomieszczenia, ale jeśli chcesz więcej, możesz sparować dwa głośniki Fusion, aby uzyskać prawdziwy dźwięk stereo. Specyfikacja:
  – czas działania: 8 godzin,
  – pasmo przenoszenia: 120 Hz – 18000 Hz,
  – czas ładowania baterii: 3,5 godziny,
  – bluetooth 4.1
  – wodoodporny IPX7
  – moc:10 W

 • Nimbus Sierra - Kurtka puchowa Sierra marki Nimbus. Produkowana w wersji damskiej i męskiej. Wysoki stopień wypełnienia puchem.Puch gwarantuje niezwykły komfort cieplny, a jego lekkość umożliwia bezproblemowe przechowywanie kurtki gdy nie jest potrzebna. Zainspirowana skandynawskim stylem życia imponuje oryginalną stylistyką i jakością wykonania. Materiał - 100% nylon Wypełnienie - 90% puch kaczy/10% kacze pióra
  wyróżnienie Nimbus Sierra

  Kurtka puchowa Sierra marki Nimbus. Produkowana w wersji damskiej i męskiej. Wysoki stopień wypełnienia puchem.Puch gwarantuje niezwykły komfort cieplny, a jego lekkość umożliwia bezproblemowe przechowywanie kurtki gdy nie jest potrzebna. Zainspirowana skandynawskim stylem życia imponuje oryginalną stylistyką i jakością wykonania.
  Materiał – 100% nylon
  Wypełnienie – 90% puch kaczy/10% kacze pióra

 • ARIA - słuchawki douszne Bluetooth - Ciesz się niespotykaną swobodą i mobilnością dzięki dousznym słuchawkom Bluetooth, wykonanym z najlepszych i luksusowych materiałów oraz z dźwiękiem Ambient Harmonics Signature Sound.
  wyróżnienie ARIA – słuchawki douszne Bluetooth

  Ciesz się niespotykaną swobodą i mobilnością dzięki dousznym słuchawkom Bluetooth, wykonanym z najlepszych i luksusowych materiałów oraz z dźwiękiem Ambient Harmonics Signature Sound.

 • White&Red - Przed Państwem zdjęcie NAJBARDZIEJ POLSKIEGO GADŻETU ZE WSZYSTKICH POLSKICH GADŻETÓW. Wódka klasy premium z możliwością personalizacji w postaci graweru. Idealna na prezent!
  wyróżnienie White&Red

  Przed Państwem zdjęcie NAJBARDZIEJ POLSKIEGO GADŻETU ZE WSZYSTKICH POLSKICH GADŻETÓW.
  Wódka klasy premium z możliwością personalizacji w postaci graweru. Idealna na prezent!

 • CityRock Plecak i torba na laptop 2 w 1 Wenger - CityRock od szwajcarskiej marki Wenger to dwa produkty w jednym, który uosabia jakość i wielozadaniowość. W zależności od okoliczności i potrzeby może służyć zarówno jako plecak lub jako torba na laptop o przekątnej do 16 z systemem ochronnym Triple Protect. Połączenie praktycznych i innowacyjnych rozwiązań z nowoczesnym, miejskim charakterem decydują o popularności tego produktu.
  CityRock Plecak i torba na laptop 2 w 1 Wenger

  CityRock od szwajcarskiej marki Wenger to dwa produkty w jednym, który uosabia jakość i wielozadaniowość. W zależności od okoliczności i potrzeby może służyć zarówno jako plecak lub jako torba na laptop o przekątnej do 16 z systemem ochronnym Triple Protect. Połączenie praktycznych i innowacyjnych rozwiązań z nowoczesnym, miejskim charakterem decydują o popularności tego produktu.

 • słuchawki HUSH - włącz się w tryb spokoju i ciszy… Użyj przycisku HUSH (aktywne tłumienie hałasów), który zredukuje dźwięki docierające z otoczenia I zwiększy tym samym przyjemność odsłuchu muzyki. Maksymalny komfort użytkowania zapewniony został przez wyjątkowy design, w pełni regulowany pałąk z możliwością dopasowania do każdego kształtu głowy zakończony jest wygodnymi nausznikami zapewniającymi długotrwałą wygodę noszenia. Mocne podwójne głośniki generują fantastyczne basy i dobrze zbalansowane dźwięki.
  słuchawki HUSH

  włącz się w tryb spokoju i ciszy…
  Użyj przycisku HUSH (aktywne tłumienie hałasów), który zredukuje dźwięki docierające z otoczenia I zwiększy tym samym przyjemność odsłuchu muzyki.
  Maksymalny komfort użytkowania zapewniony został przez wyjątkowy design, w pełni regulowany pałąk z możliwością dopasowania do każdego kształtu głowy zakończony jest wygodnymi nausznikami zapewniającymi długotrwałą wygodę noszenia.
  Mocne podwójne głośniki generują fantastyczne basy i dobrze zbalansowane dźwięki.

 • CYLINDRE - CYLINDRE to głośnik bluetooth zaprojektowany przez Jose Levy. Niepowtarzalna stylistyka przywodzi na myśl stare pozytywki, a jest to przecież wytwór najwyższej klasy współczesnej technologii. Oryginalność, design i funkcjonalność w jednym!!!
  CYLINDRE

  CYLINDRE to głośnik bluetooth zaprojektowany przez Jose Levy. Niepowtarzalna stylistyka przywodzi na myśl stare pozytywki, a jest to przecież wytwór najwyższej klasy współczesnej technologii. Oryginalność, design i funkcjonalność w jednym!!!

 • Speedminton Set S900 - Odkrycie XXI wieku! Inowacyjne rozwiązanie w sportach rakietkowych łączy najlepsze cechy tenisa, squasha i badmintona. Zestaw przeznaczony dla osób preferujących sportową rywalizację, poszukujących sprzętu wysokiej jakości, gwarantującego szybkość i dynamikę w grze. Zawiera wszystko co trzeba do profesjonalnej w każdych warunkach.
  Speedminton Set S900

  Odkrycie XXI wieku! Inowacyjne rozwiązanie w sportach rakietkowych łączy najlepsze cechy tenisa, squasha i badmintona. Zestaw przeznaczony dla osób preferujących sportową rywalizację, poszukujących sprzętu wysokiej jakości, gwarantującego szybkość i dynamikę w grze. Zawiera wszystko co trzeba do profesjonalnej w każdych warunkach.

Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł

 • Głośnik Bluetooth JBL CHARGE 3 - JBL Charge 3 to najwyższej jakości potężny, przenośny głośnik Bluetooth (v4.1) generujący doskonały dźwięk stereo i służący jednocześnie jako Power Bank o pojemności 6000 mAh. Wodoodporna konstrukcja, wytrzymały materiał i solidna obudowa sprawią, że Charge 3 towarzyszyć może zabawie praktycznie wszędzie!
  I miejsce Głośnik Bluetooth JBL CHARGE 3

  JBL Charge 3 to najwyższej jakości potężny, przenośny głośnik Bluetooth (v4.1) generujący doskonały dźwięk stereo i służący jednocześnie jako Power Bank o pojemności 6000 mAh. Wodoodporna konstrukcja, wytrzymały materiał i solidna obudowa sprawią, że Charge 3 towarzyszyć może zabawie praktycznie wszędzie!

 • Sensual Flames - MAŁE DZIEŁA SZTUKI • Niepowtarzalne wzornictwo • Świeczniki z metali kolorowych • Mosiądz / Miedź • Ręczne wykonanie • Latarnie, które można przenosić • Dobre na zewnątrz • Patyna w różnych barwach Zmysłowe płomienie nadają wnętrzom ciepła i charakteru. Wprowadzają interesujący efekt refleksów świetlnych. Zawsze wzbudzają zainteresowanie. Świetnie nadają się na upominki dla ludzi ceniących indywidualizm. Są unikalną alternatywą dla prezentów z segmentu Premium. To przedmioty z duszą.
  II miejsce Sensual Flames

  MAŁE DZIEŁA SZTUKI

  • Niepowtarzalne wzornictwo

  • Świeczniki z metali kolorowych

  • Mosiądz / Miedź

  • Ręczne wykonanie

  • Latarnie, które można przenosić

  • Dobre na zewnątrz

  • Patyna w różnych barwach

  Zmysłowe płomienie nadają wnętrzom ciepła i charakteru. Wprowadzają interesujący efekt refleksów świetlnych. Zawsze wzbudzają zainteresowanie.

  Świetnie nadają się na upominki dla ludzi ceniących indywidualizm. Są unikalną alternatywą dla prezentów z segmentu Premium. To przedmioty z duszą.

 • FINE - FINE kolekcja zaprojektowana przez Pauline Deltour z myślą o nowoczesnej i eleganckiej kobiecie. Produkty, które tak jak biżuterię chce się mieć i używać w codziennym życiu: radio, głośnik BT, atomizer do perfum, powerbank, budzik, wizytownik z lusterkiem i lampka do torebki.
  III miejsce FINE

  FINE kolekcja zaprojektowana przez Pauline Deltour z myślą o nowoczesnej i eleganckiej kobiecie. Produkty, które tak jak biżuterię chce się mieć i używać w codziennym życiu: radio, głośnik BT, atomizer do perfum, powerbank, budzik, wizytownik z lusterkiem i lampka do torebki.

 • Wine Master - Scyzoryk dla koneserów wina. Wine Master – niezawodny towarzysz profesjonalnych sommelierów i smakoszy wina. To wielofunkcyjne narzędzie zaopatrzone jest w korkociąg z pięcioma spiralami, który zapobiega złamaniu korka, dwustopniową dźwignię do odkorkowania butelki, a także otwieracz do kapsli. Wbudowany scyzoryk mieści nożyk do folii kuchennej z ząbkowaną krawędzią i ostrym końcem oraz długie blokowane ostrze.
  wyróżnienie Wine Master

  Scyzoryk dla koneserów wina.

  Wine Master – niezawodny towarzysz profesjonalnych sommelierów i smakoszy wina.
  To wielofunkcyjne narzędzie zaopatrzone jest w korkociąg z pięcioma spiralami, który zapobiega złamaniu korka, dwustopniową dźwignię do odkorkowania butelki, a także otwieracz do kapsli. Wbudowany scyzoryk mieści nożyk do folii kuchennej z ząbkowaną krawędzią i ostrym końcem oraz długie blokowane ostrze.

 • Kieliszek Air Sense - Kieliszek marki Zwiesel 1872 z innowacyjną kulką dekantacyjną, który wyróżnia się niezwykłą lekkością oraz delikatnymi kształtem. Umieszczona na dnie czaszy kulka nie tylko wzbogaca smak oraz aromat wina, poprzez jego dodatkowe napowietrzanie, ale także rozświetla je i tworzy wspaniałe refleksy na powierzchni kieliszka. Wyrafinowany prezent dla prawdziwych koneserów wina - jest to jedyny taki kieliszek na świecie! Dane techniczne: Pojemność: 631 ml Materiał wykonania: Szkło kryształowe
  wyróżnienie Kieliszek Air Sense

  Kieliszek marki Zwiesel 1872 z innowacyjną kulką dekantacyjną, który wyróżnia się niezwykłą lekkością oraz delikatnymi kształtem. Umieszczona na dnie czaszy kulka nie tylko wzbogaca smak oraz aromat wina, poprzez jego dodatkowe napowietrzanie, ale także rozświetla je i tworzy wspaniałe refleksy na powierzchni kieliszka. Wyrafinowany prezent dla prawdziwych koneserów wina – jest to jedyny taki kieliszek na świecie!

  Dane techniczne:
  Pojemność: 631 ml
  Materiał wykonania: Szkło kryształowe

W razie zaistniałych pytań prosimy o kontakt:

Mariusz Chmura
E-mail: mariusz@gjc.pl
Tel.: 616740154