Pos logo 2

REGULAMIN KONKURSU POS OF THE YEAR 2018

§ 1
Do Konkursu POS OF THE YEAR mogą być zgłaszane produkty, zgodne z tematyką sektora POS&Display, wystawców, polskich i zagranicznych, targów RemaDays Warsaw 2018.

§2
Produkty będą prezentowane przez trzy dni w wyznaczonym miejscu na terenie targów.

§3
1. Warunkami przyjęcia zgłoszenia do Konkursu są:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie drogą mailową,

dokonanie zgłoszenia do Konkursu odbywa się drogą mailową na adres mariusz@gjc.pl w terminie do 12 stycznia 2018 r.

– dokonanie ustalonej opłaty za udział w Konkursie na rachunek bankowy GJC International Sp. z o.o. sp. k. w terminie do 15 stycznia 2018 r.

2. Opłata za udział w Konkursie wynosi 500 zł netto

3. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu.

4. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 6.11.2017 – 12.01.2018.

5. W przypadku wycofania zgłoszenia produktu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem targów, 50 % kwoty wpłaconej na poczet udziału w Konkursie podlega zwrotowi.

6. Produkt zgłoszony do Konkursu musi być dostarczony do biura organizatora na terenie targów najpóźniej do 6 lutego 2018 roku do godziny 18:00

§4
1. Produkty są prezentowane podczas targów RemaDays Warsaw

2.Oceny, na podstawie których przyznawane są medale POS OF THE YEAR dokonują zwiedzający targi.

§5
Zgłoszony do Konkursu produkt nie będzie poddany ocenie jeżeli zgłoszenie nie będzie zgodne z regulaminem Konkursu.

§6
Każdy zgłoszony do Konkursu produkt może być wyróżniony tytułem POS OF THE YEAR tylko jeden raz.

§7
1. Decyzja o przyznaniu nagrody zostanie ogłoszona w trzecim dniu trwania Targów.

2. GJC International Sp. z o.o. sp. k. informuje zgłaszających produkt do Konkursu o wyróżnieniu produktu w tym samym dniu.

3. Wyróżnienie POS OF THE YEAR wręczane jest przez przedstawiciela firmy GJC International Sp. z o.o. sp. k.– Organizatora konkursu podczas ceremonii w trzecim dniu Targów. Finał konkursu nastąpi 9 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Hali E.

§8
1. Listę nagrodzonych produktów zamieszcza się na stronach internetowych należących do Organizatora.

2. Wystawcy, których produkt został nagrodzony tytułem POS OF THE YEAR, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w środkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek wyłącznie na wyróżnionych produktach. Informacje dotyczące Nagrody muszą zawierać jednoznaczne wskazanie wyróżnionego produktu oraz nazwę targów, na których został on wyróżniony.

§9
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTĘ LAUREATÓW W
KONKURSIE POS OF THE YEAR 2018

 

Stoisko (stand)
Firma (company name)
Produkt (device name)
Medal
F/Y2 DAGO DISPLAY STAND EKSPOZYCYJNY
NA ALKOHOL JACK DANIELS
Z
F/L33 TPP iCURVIO Z
E/H9 USABLES GMBH GRAVIT LIFTER DIAMON ALPHA Z
F/Y2 DAGO DISPLAY EKSPOZYTOR(WYSPA) NA NOWĄ MARKĘ
NAPOJOWĄ FUZETTA
S
E/C26 MCO PRODUKT ROLL UP METALIZOWANY S
F/K2 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. PEPSI CAN S
F/C15 AXXEL SP. Z O.O. EKSPOZYTOR LED 3D B
F/M22 KENTO LUMINO B
F/S13 ORPAK STAND „KREDKA” 90 LECIE FIRMY ASTRA B
E/H9 USABLES GMBH GRAVIT LIFTER MICROSOFT B

Z – złoty (gold), S –srebrny (silver), B – brązowy (bronze)