Logo 2019

Niech tysiące firm z branży zobaczy najlepsze standy, POS-y czy ekspozycje roku.

Zaprezentuj je 110 tys. firm z Polski i Europy oraz 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com.

Twój produkt zaprezentowany będzie na specjalnym stoisku, które odwiedzane jest przez tysiące zwiedzających targi RemaDays.

Nagrodzone produkty otrzymują medal oraz certyfikat z tytułem POS of the Year podczas Śniadania Biznesowego z partnerami programu Solidni w Biznesie.

Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani podczas targów, na stronie internetowej targów, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

REGULAMIN KONKURSU POS OF THE YEAR 2019

§ 1
Do Konkursu POS OF THE YEAR mogą być zgłaszane produkty, zgodne z tematyką sektora POS&Display, wystawców, polskich i zagranicznych, targów RemaDays Warsaw 2019.

§2
Produkty będą prezentowane przez trzy dni w wyznaczonym miejscu na terenie targów.

§3
1. Warunkami przyjęcia zgłoszenia do Konkursu są:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie drogą mailową,

dokonanie zgłoszenia do Konkursu odbywa się drogą mailową na adres mariusz@gjc.pl w terminie do 18 stycznia 2019 r.

– dokonanie ustalonej opłaty za udział w Konkursie na rachunek bankowy GJC International Sp. z o.o. sp. k. w terminie do 15 stycznia 2019 r.

2. Opłata za udział w Konkursie wynosi 500 zł netto

3. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez GJC International Sp. z o.o. sp. k. w Poznaniu.

4. Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 12.11.2018 – 18.01.2019.

5. W przypadku wycofania zgłoszenia produktu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem targów, 50 % kwoty wpłaconej na poczet udziału w Konkursie podlega zwrotowi.

6. Produkt zgłoszony do Konkursu musi być dostarczony do biura organizatora na terenie targów najpóźniej do 12 lutego 2019 roku do godziny 18:00

§4
1. Produkty są prezentowane podczas targów RemaDays Warsaw

2.Oceny, na podstawie których przyznawane są medale POS OF THE YEAR dokonują zwiedzający targi.

§5
Zgłoszony do Konkursu produkt nie będzie poddany ocenie jeżeli zgłoszenie nie będzie zgodne z regulaminem Konkursu.

§6
Każdy zgłoszony do Konkursu produkt może być wyróżniony tytułem POS OF THE YEAR tylko jeden raz.

§7
1. Decyzja o przyznaniu nagrody zostanie ogłoszona w trzecim dniu trwania Targów.

2. GJC International Sp. z o.o. sp. k. informuje zgłaszających produkt do Konkursu o wyróżnieniu produktu w tym samym dniu.

3. Wyróżnienie POS OF THE YEAR wręczane jest przez przedstawiciela firmy GJC International Sp. z o.o. sp. k.– Organizatora konkursu podczas ceremonii w trzecim dniu Targów. Finał konkursu nastąpi 15 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w Hali E.

§8
1. Listę nagrodzonych produktów zamieszcza się na stronach internetowych należących do Organizatora.

2. Wystawcy, których produkt został nagrodzony tytułem POS OF THE YEAR, mogą zamieszczać w wydawnictwach reklamowych i innych publikacjach (w tym w środkach masowego przekazu) informacje o nagrodzie oraz graficzny wizerunek wyłącznie na wyróżnionych produktach. Informacje dotyczące Nagrody muszą zawierać jednoznaczne wskazanie wyróżnionego produktu oraz nazwę targów, na których został on wyróżniony.

§9
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTĘ LAUREATÓW W
KONKURSIE POS OF THE YEAR 2019

Stoisko (stand)
Firma (company name)
Produkt (device name)
Medal
F/J15 POSLINE Regał sprzedażowy marki Bjorn Z
F/J14 SIP KROSNO Display Coca-Cola Z
F/K18 DAGO DISPLAY Stand Chopper S
F/K22 PROMEDIA PLUS SP. Z O.O. Ścianka Preston S
F/K18 DAGO DISPLAY Stand na napoje B
E/C15 HOLBOX POLAND SP. Z O.O. 2 Second Foldable Shop Display B
F/I2 PINK PEPPER MEDIA SP. Z O.O. Cube B

Z – złoty (gold), S –srebrny (silver), B – brązowy (bronze)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!