RemaDays Warsaw 2017 – poznaliśmy opinię zwiedzających

Jakie cele postawili przed sobą goście targów RemaDays Warsaw 2017? Czy plany zostały wykonane? Który dzień imprezy przyciągnął do hal najwięcej zwiedzających? Jakie są oczekiwania w stosunku do następnej edycji reklamowego święta? Na te i inne pytania znamy już odpowiedź. Udzielili ich sami goście największej branżowej imprezy wystawienniczej w Europie Środkowej. Pora na podsumowanie przeprowadzonych ankiet.

Dla 85 % respondentów głównym celem przyjazdu na targi RemaDays Warsaw 2017, była chęć zapoznania się z nowościami branży reklamowej. Ponad połowa kierowała się chęcią nawiązania kontaktów handlowych. Dla 40 % gości najistotniejsza okazała się wizyta na stoisku konkretnego wystawcy.

Najważniejszym źródłem informacji o Targach Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw okazało się zaproszenie od organizatora i wystawców, a także informacjom zawartym na oficjalnej stronie warszawskiej imprezy www.remadays.com.

Prawdziwe „oblężenie” przeżywały stoiska wystawców w drugim dniu RemaDays Warsaw 2017. Ponad połowa zwiedzających (56%) zdecydowała się, że pojawi się w centrum Warsaw EXPO właśnie w czwartek, 16 lutego.

Ilość wystawców i ich niezwykle ciekawe propozycje sprawiły, że do kompleksowego zapoznania się z ofertą nie wystarczył zwiedzającym jeden dzień. Co piąty ankietowany spędził w Warszawie dwa targowe dni. Natomiast 5 % badanych przebywało w stolicy od początku do końca imprezy.

Według przeprowadzonej ankiety 80 % gości opuszczało Warszawę w doskonałych nastojach, bo udało im się zrealizować wszystkie postawione cele. Taka sama liczba respondentów pozytywnie oceniła całą imprezę. Chwalono ofertę wystawców, przekaz reklamowy i dobrą organizację centrum targowego.

Nowości branżowe, liczba wystawców oraz strefy wypoczynku uznane zostały za największe zalety RemaDays Warsaw 2017. Taką opinię wyraziło 74 % pytanych.

Największą grupę wśród gości targów RemaDays Warsaw 2017 stanowili przedstawiciele agencji reklamowych. Na podium znaleźli się także specjaliści w dziedzinie poligrafii i klienci końcowi.

Bogata i innowacyjna oferta wystawców, a także wzrost komfortu pracy sprawiły, że 75 % ankietowanych wyraziło chęć wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji warszawskich targów.

Zagraniczni respondenci

Podobnie jak w przypadku przedstawicieli polskich firm, goście z zagranicy za najważniejszy powód pojawienia się w stolicy Polski uznali chęć zapoznania się z nowościami z branży (80%). Nieco więcej respondentów, niż w przypadku rodzimych przedsiębiorstw, wyraziło chęć nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych – 60 %.

W centrum wystawienniczym Warsaw EXPO pojawi się przedstawiciele pięćdziesięciu krajów. Prawie ¾ z ogólnej liczby gości za najbardziej atrakcyjny uznali drugi dzień RemaDays Warsaw 2017.

Ze względu na realizacje celów wizytę w Polsce za niezwykle udaną, uznało 75 % respondentów z zagranicy. Jeszcze wyżej oceniona została organizacja samej imprezy (85 %).

Duża ilość wystawców była największym magnesem przyciągającym na targi specjalistów spoza Polski. Taką opinię wyraziło 60 % badanych.

Goście z zagranicy przybyli do Warszawy różnymi środkami lokomocji. Na miejscu chętnie korzystali z udogodnień przygotowanych przez organizatora. 35% z nich dowiozły do hal targowych bezpłatne autobusy.

Przedstawiciele agencji reklamowych, dystrybutorzy upominków oraz specjaliści z branży odzieży reklamowej stanowili największy odsetek ogólnej liczby zwiedzających spoza naszego kraju.