Gifts of the Year

DYKTUJ TRENDY W BRANŻY!

Zaprezentuj swoje produkty 110 tys. firm z Polski i Europy oraz 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com.

Pokaż swój produkt na targach RemaDays na specjalnym stoisku, które odwiedzane jest przez tysiące zwiedzających.

Nagrodzone produkty otrzymują tytuł Gift of the Year podczas Śniadania Biznesowego z partnerami programu Solidni w Biznesie.

Firmy oraz produkty zostaną zaprezentowane podczas targów, na stronie internetowej www.remadays.com, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

Zapracuj na pozytywny wizerunek marki, wpłyń na lepszą identyfikację cenową swoich produktów.

Uczestnicy konkursu

Bezpłatnie produkty do konkursu mogą zgłaszać Wystawcy 16. edycji Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2020.

Nagroda przyznawana przez agencje reklamowe i dystrybutorów (głosowanie online):

Kategorie konkursowe:
Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł
Produkty impulsowe – od kwoty 1,50 zł do kwoty 5 zł
Produkty wzmacniające markę – od kwoty 5 zł do kwoty 25 zł
Produkty promocyjne – od kwoty 25 zł do kwoty 50 zł
Produkty Premium – od kwoty 50 zł do kwoty 150 zł
Produkty De Luxe – od kwoty 150 zł do kwoty 500 zł
Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł

Nagroda przyznawana przez zwiedzających targów RemaDays Warsaw 2020:

Kategorie konkursowe:

TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.

TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.

TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

Nagrody i wyróżnienia

W każdej kategorii cenowej (nagroda od agencji i dystrybutorów) zostaną przyznane I, II i III miejsca dla artykułów reklamowych, które uzyskały odpowiednio największą łączną liczbę głosów oraz trzy wyróżnienia.

Również w trzech kategoriach targowych (nagroda od zwiedzających) trzy pierwsze nagrody oraz po jednym wyróżnieniu, zostaną przyznane za największą ilość głosów.

Termin zgłoszeń do konkursu

Zgłoszenia przyjmowane będą od 12 listopada 2019 do 15 stycznia 2020 r. na stronie www.remadays.com w zakładce Gifts of the Year.

Jak głosować?

Proces głosowania przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich potrwa od 17 do 24 stycznia 2020 r., a głosy oddawać będzie można poprzez unikalne linki rozesłane przez organizatora, prowadzące do formularza. Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora i mogą oni oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. W każdej kategorii zostanie wyłonionych 10 produktów z największą liczbą głosów, które przejdą do drugiego etapu konkursu i wystawione zostaną na stoisku organizatora w Hali E w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn. Drugi etap głosowania przebiegać będzie na targach w hali E w drodze głosowania poprzez specjalne formularze w dniach 12-13 lutego 2020 r. Zwiedzający targi oraz przedstawiciele uprawnionych do głosowania firm ponownie mogą oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. Finał konkursu nastąpi 14 lutego 2020 o godz. 12:00 w sali konferencyjnej G5 w Hali E w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn.

Rozdanie nagród

Rozdanie nagród w konkursie Gifts of the Year nastąpi w sali konferencyjnej G5 w hali E w dniu 14.02.2020 o godzinie 12.00.

REGULAMIN KONKURSU GIFTS OF THE YEAR

§ 1
Organizatorem konkursu „Gifts of the Year” 2020 jest wydawca specjalistycznego magazynu branży upominków reklamowych Gifts Journal oraz organizator Targów Reklamy i Druku RemaDays 2020 r., firma GJC International Sp. z o.o. sp. k.

§ 2
Tytuł „Gifts of the Year 2020” przyznawany będzie w dziesięciu kategoriach:
1. Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł.
2. Produkty impulsowe – od kwoty 1,50 zł do kwoty 5 zł.
3. Produkty wzmacniające markę – od kwoty 5 zł do kwoty 25 zł.
4. Produkty promocyjne – od kwoty 25 zł do kwoty 50 zł.
5. Produkty Premium – od kwoty 50 zł do kwoty 150 zł.
6. Produkty De Luxe – od kwoty 150 zł do kwoty 500 zł.
7. Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł.
8. TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.
9. TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.
10. TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

§ 3
W każdej kategorii przyznane zostaną 3 nagrody (za I, II i III miejsce) oraz 3 wyróżnienia (za IV, V i VI miejsce).
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
I wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II wyróżnienie – produkt piąty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III wyróżnienie – produkt szósty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania

W drugim etapie głosowania przyznane zostaną trzy nagrody (za I, II i III miejsce) oraz po jednym wyróżnieniu.
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
Wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.

§ 4
Informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na łamach kwartalnika Gifts Journal, zostanie rozpowszechniona w środowisku reklamy za pośrednictwem newslettera wysłanego do około 23 000 firm z branży oraz przy wsparciu informacyjnym Patronów Medialnych. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.remadays.com i www.giftsjournal.pl

§ 5

Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

§ 1
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach od 12 listopada 2019 do 15 stycznia 2020 roku.

§ 2
Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2020. Do konkursu mogą zgłaszać się także firmy zagraniczne.

§ 3
Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konkursie może zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii. Zgłoszenie produktów do konkursu możliwe będzie na stronie internetowej www.remadays.com. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu będącego wystawcą przyjmowane będą bezpłatnie. Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.

§ 4
Na zdjęciu zgłoszonego produktu do konkursu nie może być widoczne logo firmy.

§ 5
Zgłoszenie produktów do konkursu będzie możliwe na stronie internetowej www.remadays.com, poprzez formularz zgłoszeniowy.

§ 6
Warunkiem zgłoszenia produktu w konkursie jest możliwość jego prezentacji na targach.

§ 7
Zgłaszany produkt musi znajdować się w ofercie zgłaszającego. W przypadku naruszenia przez Wystawcę obowiązku wyżej wskazanego Organizator może domagać się naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody.

§ 8
Zgłaszany produkt powinien być zgłoszony w kategorii cenowej zgodnej z ceną sprzedaży tego produktu przez zgłaszającego.

§ 9
Formularz zgłoszeniowy produktu do konkursu zawiera następujące wymagane pola:
nazwa produktu,
opis produktu (do 500 znaków, bez informacji o producencie czy nazwy firmy),
zdjęcie produktu (bez tła i logo producenta),
pełna nazwa firmy, miejscowość,
imię i nazwisko osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu,
telefon i e-mail do osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu.

§ 10
W trakcie głosowania na liście konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej wyświetlone będą tylko dane dotyczące produktu tj. nazwa, opis i zdjęcie produktu. Treści zawierające informacje o producencie nie będą zamieszczane.

§ 11
Lista produktów zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.remadays.com w dniu 17 stycznia 2020 r.
Wszelkich informacji na temat konkursu będą udzielały osoby do tego wyznaczone, określone na stronie www.remadays.com.

§ 12
W przypadku wycofania produktu z konkursu, na którymś z etapów głosowania, organizator ma prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego danej firmy w roku następnym.
W przypadku wycofania zgłoszenia płatnego, na którymś z etapów głosowania opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.

GŁOSOWANIE – I ETAP

§ 1
Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 17.01.2020 – 24.01.2020 do godz. 12:00.

§ 2
Głosowanie możliwe będzie poprzez formularz wysłany do bazy Organizatora.

§ 3
Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie Organizatora. O konkursie i zasadach głosowania zostaną poinformowani w formie elektronicznej, tj. w postaci newsletterów, e-maili wysyłanych do całej bazy branży reklamowej organizatora oraz w mediach branży reklamowej współpracujących z organizatorem konkursu.

§ 4
Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów z listy konkursowej.

§ 5
W głosowaniu zostanie wyłonionych 10 produktów finałowych z każdej kategorii konkursowej, które uzyskały największą łączną liczbę głosów oddanych przez internautów. Finaliści wezmą udział w głosowaniu na targach RemaDays Warsaw 2020.

§ 6
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.remadays.com do dnia 31 stycznia 2020 r.

§ 7
Firmy, których produkty zakwalifikowały się do drugiego etapu głosowania, zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową i telefoniczną w dniach 27.01.-31.01.2020 r. Organizator poinformuje także o konieczności dostarczenia produktów zakwalifikowanych do finału konkursu na targi RemaDays Warsaw 2020 w PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn, al. Katowicka 62, Nadarzyn 05-830, Wolica 114D celem umieszczenia produktów w gablotach do drugiego etapu konkursu. Zakwalifikowana firma może dostarczyć maksymalnie do 3 egzemplarzy danego produktu nie przekraczających wyznaczonego miejsca w gablocie. Organizator przekaże również informację o odbiorze wyróżnienia za zdobycie określonego miejsca w tym etapie głosowania.

§ 8
Produkty finałowej dziesiątki będą prezentowane w gablotach w WARSAW EXPO Nadarzyn

§ 9
Wszelkie spory w tym etapie rozstrzygane będą przez Organizatora. Reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

GŁOSOWANIE – II ETAP

§ 1
Głosowanie przebiegać będzie na targach w hali PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn w drodze głosowania na formularzach w dniach od 12 do 14 lutego 2020 roku.

§ 2
Zwiedzający mogą oddać po jednym głosie na dowolne produkty z listy produktów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Głos może oddać jeden przedstawiciel firmy będącej zwiedzającym targów RemaDays Warsaw 2020.

§ 3
Finał konkursu nastąpi 14 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej G5 w Hali E.

§ 4
Organizator ma prawo do nieujawniania szczegółów dotyczących przebiegu głosowania.

§ 5
Wszystkie decyzje organizatora są wiążące i ostateczne.

§ 6
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

§ 7
Wszelkie spory w tym etapie rozstrzygane będą przez Organizatora. Reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

ODBIÓR ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU PRODUKTÓW

§ 1
Odbiór zgłoszonych do konkursu produktów odbywać się będzie 14 lutego 2020 r. po zakończeniu ceremonii wręczania nagród. Uczestnicy dokonują tego we własnym zakresie po zakończeniu ceremonii w sali konferencyjnej G5 w hali E.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA TARGACH REMADAYS WARSAW 2019

TOP FUN

1. LEŻANKA BIG - PPHU LEŻAKOWO KRZYSZTOF SZEWCZYK

2. MAPA ZDRAPKA VIP - SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI

3. PODUSZKI REKLAMOWE - P.W. R. MAJEWSKI

Wyróżnienie - FILCOWY ZEGAR - AMIZO

TOP IDEA

1. CAMERA COVER - BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI

2. KALENDARZE Z MAGNETYCZNYM OKIENKIEM - ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA

3. OPASKI NIEZGUBKI NA RĘKĘ DZIECI - SIBAND.PL

Wyróżnienie - BUGGYBOX - WÓZEK TARGOWY - BUGGYBOX

TOP DESIGN

1. ZESTAW NOTES Z PAPIEREM Z KAMIENIA, POWER BANK ORAZ ROZGAŁĘŹNIK - A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ

2. ZESTAW CRYSTAL3 - AVANT FABRYKA PORCELITU

3. KALENDARZ B6 ZE ZŁOTYM I/LUB HOLOGRAFICZNYM WZOREM - WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O.

Wyróżnienie - ETUI Z NEONOWYM, ZŁOTYM, SREBRNYM NADRUKIEM - LOCK-TEL JAN WYDRO

 

WYNIKI GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

 

Produkty masowe – drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50zł
Lp. Produkt Firma
1. VICARDS.PL – NAJSPRYTNIEJSZA KARTA NA ŚWIECIE VICARDS.PL
2. CAMERA COVER BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
3. TORBA BAWEŁNIANA REKLAMOWA TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O.
W NOTESY Z KOLOROWYM KLEJEM ULOTKI.PL – DRUKARNIA INTERNETOWA
W LIZAKI W KOSZULCE B&B SŁODYCZE REKLAMOWE A.K.J. BŁASZCZAK SP.J.
W ZATYCZKA DO PUSZEK NA NAPOJE CAN-CAP PROFIX SP. Z O. O. SP. K.
Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5zł
Lp. Produkt Firma
1. EKOLOGICZNA TORBA ODBLASKOWA VIC SP. Z O.O.
2. PŁYN DO SPRYSKIWACZY W TABLETKACH LIMEBOX JOANNA SUCHECKA-LIPKA
3. KARTECZKI Z PAPIERU Z KAMIENIA A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ
W WIELORAZOWA PROEKOLOGICZNA SŁOMKA DO NAPOJÓW ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O.
W OPASKA NA RĘKĘ DZIECI ZMIENIAJĄCA KOLOR SIBAND.PL
W CHUSTY WIELOFUNKCYJNA SDX GROUP SP. Z O.O.
Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł
Lp. Produkt Firma
1. ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
2. CHUSTA ANTYSMOGOWA SDX GROUP SP. Z O.O.
3. KALENDARZE Z MAGNETYCZNYM OKIENKIEM ULOTKI.PL – DRUKARNIA INTERNETOWA
W KUBEK TERMICZNY 450 ML MONTREAL H7042-6 ICL WIELKOPOLANIN SP. Z O.O.
W PODUSZKI REKLAMOWE P.W. R. MAJEWSKI
W KALENDARZ B6 ZE ZŁOTYM I/LUB HOLOGRAFICZNYM WZOREM WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O.
Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50zł
Lp. Produkt Firma
1. RĘCZNIK – KOALA MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK
2. KALENDARZ Z PAPIERU Z KAMIENIA A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ
3. MAPA ZDRAPKA VIP SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI
W NOTATNIK Z DŁUGOPISEM MYPENBOOK CAPIRA SP. Z O.O. SP. K.
W BUGGYBOX – WÓZEK TARGOWY BUGGYBOX
W FILCOWY ZEGAR AMIZO
Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł
Lp. Produkt Firma
1. INTELIGENTNA MASELNICZKA PRACTIC SP. Z O.O. S.K.A.
2. BAMBUSOWA ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA 5W1 I ORGANIZER NA BIURKO AXPOL TRADING SP. Z O. O. SP. K.
3. SZKLANKA DO DEGUSTACJI WHISKY PEUGEOT Z PODSTAWĄ CHŁODZĄCĄ TGHOME
W KUBEK STANLEY MOUNTAIN VACUUM SWITCHBACK MUG 0,35L PCM SP. Z O.O. EASY GIFTS SP.K.
W MINO X TEEM
W SMART BRANSOLETKA SB-310 TELFORCEONE S.A.
Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł
Lp. Produkt Firma
1. DRON FLEX TELFORCEONE S.A.
2. PLECAK Z ALARMEM BEZPIECZEŃSTWA CATHY AXPOL TRADING SP. Z O. O. SP. K.
3. TECZKA Z POWER BANKIEM MACMA POLSKA SP. Z O.O.
W CARDBOARD FURNITURE MEDIACONCEPT
W OBLIO TEEM
W SWISS CARD QUATTRO VICTORINOX POLAND SP. Z O.O.
Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł
Lp. Produkt Firma
1. WALIZKA KABINOWA WENGER LUMEN EXPANDABLE HARDSIDE 20 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O.
2. LEŻANKA BIG PPHU LEŻAKOWO KRZYSZTOF SZEWCZYK
3. KOLEKCJA MIAMI TEEM
W EKSKLUZYWNA KSIĄŻKA KOLEKCJONERSKA KURTIAK I LEY WYDAWNICTWO ARTYSTYCZNE
W DUKE PIÓRO 8F EAGLE&BLACK W KASECIE DREWNIANEJ Z PŁYTĄ INNER-TOMAR S.C.
W KOLOSALNY DESIGN MODERN FORMS SP. Z O.O.

Produkty masowe - drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50 zł

 • viCards.pl - najsprytniejsza karta na świecie - viCards.pl - to drobna zawieszka z kodem QR. Dzięki swoim przydatnym funkcjonalnościom: - możliwość odnalezienia zgubionych kluczy, - książka serwisowa pojazdu, - informacje typu ICE, - element programu lojalnościowego, - obsługa karty z aplikacji mobilnej, każdy użytkownik ma ją zawsze przywieszoną przy kluczach. Na odwrocie znajduje się spersonalizowana reklama firmy. Dzięki czemu użytkownik ma zawsze kontakt do reklamodawcy przy sobie. Jest niewielka, lekka, dopasowana do rozmiaru kluczy.
  I miejsce viCards.pl – najsprytniejsza karta na świecie

  viCards.pl – to drobna zawieszka z kodem QR.
  Dzięki swoim przydatnym funkcjonalnościom:
  – możliwość odnalezienia zgubionych kluczy,
  – książka serwisowa pojazdu,
  – informacje typu ICE,
  – element programu lojalnościowego,
  – obsługa karty z aplikacji mobilnej,
  każdy użytkownik ma ją zawsze przywieszoną przy kluczach.
  Na odwrocie znajduje się spersonalizowana reklama firmy. Dzięki czemu użytkownik ma zawsze kontakt do reklamodawcy przy sobie.
  Jest niewielka, lekka, dopasowana do rozmiaru kluczy.

 • camera cover - Nie zaklejasz kamerki w laptopie czy komputerze? To błąd! Dla hackerów podglądanie przez kamerę jest stosunkowo łatwe. Dlatego oferujemy Ci ochronę przed internetowymi podglądaczami, plastikowe zasłonki, dostępne w dowolnym kształcie z nadrukiem CMYK+. Tył pokryty taśmą 3M umożliwiającym bezpieczne mocowanie do monitora. Pakowana w woreczek z kartonikiem 85x55 mm (4/4 CMYK+). Produkt opatentowany.
  II miejsce camera cover

  Nie zaklejasz kamerki w laptopie czy komputerze? To błąd! Dla hackerów podglądanie przez kamerę jest stosunkowo łatwe. Dlatego oferujemy Ci ochronę przed internetowymi podglądaczami, plastikowe zasłonki, dostępne w dowolnym kształcie z nadrukiem CMYK+.
  Tył pokryty taśmą 3M umożliwiającym bezpieczne mocowanie do monitora.
  Pakowana w woreczek z kartonikiem 85×55 mm (4/4 CMYK+). Produkt opatentowany.

 • Torba bawełniana reklamowa - Super-wytrzymała torba reklamowa od Texprolab !!! - Starannie wykonana - z jednolitym haftem krzyżowym. - Gramatura 240 gsm, - Znakomicie nadaje się do znakowania metodą sitodruku, druku transferowego i haftu. - Produkt w pełni ekologiczny.
  III miejsce Torba bawełniana reklamowa

  Super-wytrzymała torba reklamowa od Texprolab !!!
  – Starannie wykonana – z jednolitym haftem krzyżowym.
  – Gramatura 240 gsm,
  – Znakomicie nadaje się do znakowania metodą sitodruku, druku transferowego i haftu.
  – Produkt w pełni ekologiczny.

 • Notesy z kolorowym klejem - Przywiązujesz wagę do detali? Odkryj nowy sposób personalizacji notesów klejonych! Klej, który kiedyś był tylko mało estetyczną koniecznością, teraz może stać się integralną częścią Twojej identyfikacji wizualnej. Szeroka paleta kolorów klejów, szybki czas realizacji i niski koszt jednostkowy sprawia, że jest to idealny gadżet dla Klienta lub pracownika. 
 Dostępne kolory klejów: Żółty, Kremowy, Pomarańczowy, Czerwony, Bordowy, Niebieski, Zielony, Fioletowy, Brązowy, Czarny oraz Biały
  wyróżnienie Notesy z kolorowym klejem

  Przywiązujesz wagę do detali? Odkryj nowy sposób personalizacji notesów klejonych!
  Klej, który kiedyś był tylko mało estetyczną koniecznością, teraz może stać się integralną częścią Twojej identyfikacji wizualnej. Szeroka paleta kolorów klejów, szybki czas realizacji i niski koszt jednostkowy sprawia, że jest to idealny gadżet dla Klienta lub pracownika.

  Dostępne kolory klejów:
  Żółty, Kremowy, Pomarańczowy, Czerwony, Bordowy, Niebieski, Zielony, Fioletowy, Brązowy, Czarny oraz Biały

 • Lizaki w koszulce - Atrakcyjny gadżet nie tylko dla kibica. Małe lizaki owocowe w kształcie serca/koła zamknięte w pudełeczku kartonowym w kształcie koszulki z dowolnym nadrukiem reklamowym.
  wyróżnienie Lizaki w koszulce

  Atrakcyjny gadżet nie tylko dla kibica.
  Małe lizaki owocowe w kształcie serca/koła zamknięte w pudełeczku kartonowym w kształcie koszulki z dowolnym nadrukiem reklamowym.

 • Zatyczka do puszek na napoje Can-Cap - Zatyczka na puszkę do napojów Can-Cap to gadżet genialny w swojej prostocie. Przyda się w wielu sytuacjach: ochroni napój przed niebezpiecznymi owadami; zapobiegnie zanieczyszczeniu napoju; uniemożliwi wylanie się zawartości puszki (np. w samochodzie, na jachcie); wyróżni puszkę wśród innych – już nigdy nie pomylisz swojego napoju podczas imprezy ze znajomymi. Może być myta w zmywarce. Posiada trwałe etykiety IML 3D wykonane w opatentowanej technologii. Może być używana jako brelok do kluczy.
  wyróżnienie Zatyczka do puszek na napoje Can-Cap

  Zatyczka na puszkę do napojów Can-Cap to gadżet genialny w swojej prostocie. Przyda się w wielu sytuacjach: ochroni napój przed niebezpiecznymi owadami; zapobiegnie zanieczyszczeniu napoju; uniemożliwi wylanie się zawartości puszki (np. w samochodzie, na jachcie); wyróżni puszkę wśród innych – już nigdy nie pomylisz swojego napoju podczas imprezy ze znajomymi. Może być myta w zmywarce. Posiada trwałe etykiety IML 3D wykonane w opatentowanej technologii. Może być używana jako brelok do kluczy.

 • Torba zakupowa wielokrotnego użutku RPET - Torba wielokrotnego użytku RPET wykonana z materiału w 100% pochodzącego z odzyskanych, zużytych butelek PET, podwójna ochrona środowiska: używając torby RPET do codziennych zakupów ograniczamy zużycie toreb jednorazowych typu LDPE/HDPE, dzięki zakupowi torby wielokrotnego użytku RPET kilkadziesiąt butelek PET zostanie przetworzonych na materiał niezbędny do produkcji tej torby
  Torba zakupowa wielokrotnego użutku RPET

  Torba wielokrotnego użytku RPET wykonana z materiału w 100% pochodzącego z odzyskanych, zużytych butelek PET, podwójna ochrona środowiska: używając torby RPET do codziennych zakupów ograniczamy zużycie toreb jednorazowych typu LDPE/HDPE, dzięki zakupowi torby wielokrotnego użytku RPET kilkadziesiąt butelek PET zostanie przetworzonych na materiał niezbędny do produkcji tej torby

 • Camera Cover/Camera Blocker - Najnowszy, prawdopodobnie najlepszy na świecie model zasłony do kamer internetowych. Bardzo wysoka jakość, oryginalny, opatentowany produkt. Pasuje do najnowszych Macbooków, Laptopów, Tabletów, Desktopów. Po jego zainstalowaniu ZAMKNIEMY a nie DOMKNIEMY laptopy. Ultra cienki - 0,66mm, perfekcyjny design. Brak dzielenia części przesuwanej pozwala na idealne wyśrodkowanie każdego typu logo. Nadruk w pełnym kolorze, błyskawiczna realizacja.
  Camera Cover/Camera Blocker

  Najnowszy, prawdopodobnie najlepszy na świecie model zasłony do kamer internetowych. Bardzo wysoka jakość, oryginalny, opatentowany produkt. Pasuje do najnowszych Macbooków, Laptopów, Tabletów, Desktopów. Po jego zainstalowaniu ZAMKNIEMY a nie DOMKNIEMY laptopy. Ultra cienki – 0,66mm, perfekcyjny design. Brak dzielenia części przesuwanej pozwala na idealne wyśrodkowanie każdego typu logo. Nadruk w pełnym kolorze, błyskawiczna realizacja.

 • Ściereczki do czyszczenia okularów - Tkanina używana do okularów przeciwsłonecznych, soczewek i lornetek. Jest to tani i w tym samym czasie bardzo praktyczny gadżet, wykonany z delikatnej tkaniny, przeznaczonej do sublimacyjnego druku. Tylko ten rodzaj druków jest możliwy nie powodując żadnych zmian w jej miękkości. Dlatego szmatka będzie bezpieczna dla każdego typu szkła. Materiał: Miękka mikrofibra Wymiary standardowe: 18×17 cm
  Ściereczki do czyszczenia okularów

  Tkanina używana do okularów przeciwsłonecznych, soczewek i lornetek. Jest to tani i w tym samym czasie bardzo praktyczny gadżet, wykonany z delikatnej tkaniny, przeznaczonej do sublimacyjnego druku. Tylko ten rodzaj druków jest możliwy nie powodując żadnych zmian w jej miękkości. Dlatego szmatka będzie bezpieczna dla każdego typu szkła.

  Materiał: Miękka mikrofibra
  Wymiary standardowe: 18×17 cm

 • ŚCIERECZKA DO OKULARÓW - Ściereczki z mikrofibry to niezbędny gadżet dla osób noszących okulary. Można także nimi czyścić sprzęt fotograficzny lub ekrany monitorów. Dowolne kształty i formaty, grafika wg projektu.
  ŚCIERECZKA DO OKULARÓW

  Ściereczki z mikrofibry to niezbędny gadżet dla osób noszących okulary. Można także nimi czyścić sprzęt fotograficzny lub ekrany monitorów. Dowolne kształty i formaty, grafika wg projektu.

Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5zł

 • Ekologiczna torba odblaskowa - Grupa VICBAG dołączyła do firmy REFLECTIVE SHOPPER i posiada wyłączność na produkcję i dystrybucję toreb odblaskowych wielokrotnego użytku. Ta torba to nie tylko torba, ale KONCEPCJA, która przedstawia Twoje Wartości! Innowacja - Zróżnicowanie - Trwałość - Bezpieczeństwo - Ochrona - Kreatywność - Edukacja - Ekologia - Widoczność Ta torba to prawdziwe ROZWIĄZANIE MARKETINGOWE!
  I miejsce Ekologiczna torba odblaskowa

  Grupa VICBAG dołączyła do firmy REFLECTIVE SHOPPER i posiada wyłączność na produkcję
  i dystrybucję toreb odblaskowych wielokrotnego użytku.

  Ta torba to nie tylko torba, ale KONCEPCJA, która przedstawia Twoje Wartości!

  Innowacja – Zróżnicowanie – Trwałość – Bezpieczeństwo – Ochrona – Kreatywność – Edukacja – Ekologia – Widoczność

  Ta torba to prawdziwe ROZWIĄZANIE MARKETINGOWE!

 • Płyn do spryskiwaczy w tabletkach - Letni płyn do spryskiwaczy w tabletkach – to oszczędność, wygoda i wysoka jakość. Jedna tabletka pozwala na sporządzenie 5l roztworu, który bez problemu poradzi sobie nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Produkt rozpuszcza się w każdym rodzaju wody, nie pozostawia smug, daje przyjemny długotrwały zapach, utrzymuje swoją konsystencję, nie pozostawia osadu, nie pieni się. Miniaturowa forma jest bardzo łatwa do przechowywania i zmieści się w każdym, nawet najmniejszym schowku.
  II miejsce Płyn do spryskiwaczy w tabletkach

  Letni płyn do spryskiwaczy w tabletkach – to oszczędność, wygoda i wysoka jakość. Jedna tabletka pozwala na sporządzenie 5l roztworu, który bez problemu poradzi sobie nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Produkt rozpuszcza się w każdym rodzaju wody, nie pozostawia smug, daje przyjemny długotrwały zapach, utrzymuje swoją konsystencję, nie pozostawia osadu, nie pieni się.
  Miniaturowa forma jest bardzo łatwa do przechowywania i zmieści się w każdym, nawet najmniejszym schowku.

 • Karteczki z papieru z kamienia - Ekologiczne a zarazem praktyczne karteczki w formie notesu-kostki o wymiarach 6 x 6 cm w pudełeczku. Produkt w całości wykonany z papieru z kamienia. Możliwość znakowania: sitodruk na pudełku. Zalety papieru z kamienia: - ekologiczny - wodoodporny - odporny na rozdarcia
  III miejsce Karteczki z papieru z kamienia

  Ekologiczne a zarazem praktyczne karteczki w formie notesu-kostki o wymiarach 6 x 6 cm w pudełeczku. Produkt w całości wykonany z papieru z kamienia.
  Możliwość znakowania: sitodruk na pudełku.

  Zalety papieru z kamienia:
  – ekologiczny
  – wodoodporny
  – odporny na rozdarcia

 • Wielorazowa proekologiczna słomka do napojów - Wielokrotnego użytku proekologiczna słomka do napojów jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych plastikowych słomek. Idealna na każdą okazję, gdzie sączy się drinki i napoje. Wykonana ze stali nierdzewnej, wolna od BPA i innych toksycznych materiałów, odporna na rdzę i pęknięcia. Nie uszkodzi skóry, gdyż ma zaokrąglone brzegi. W komplecie znajduje się również szczoteczka do mycia słomki, a całość zapakowana jest w foliowy woreczek PP - na życzenie z ulotką reklamową. Kształt prosty lub zagięty
  wyróżnienie Wielorazowa proekologiczna słomka do napojów

  Wielokrotnego użytku proekologiczna słomka do napojów jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych plastikowych słomek. Idealna na każdą okazję, gdzie sączy się drinki i napoje. Wykonana ze stali nierdzewnej, wolna od BPA i innych toksycznych materiałów, odporna na rdzę i pęknięcia. Nie uszkodzi skóry, gdyż ma zaokrąglone brzegi. W komplecie znajduje się również szczoteczka do mycia słomki, a całość zapakowana jest w foliowy woreczek PP – na życzenie z ulotką reklamową. Kształt prosty lub zagięty

 • Opaska na rękę dzieci zmieniająca kolor - PREMIERA 2019 - Opaska NIEZGUBKA na rękę dziecka z zapięciem UV, które zmienia kolor sygnalizując nadmierne nasłonecznienie. Opaska z białym zapięciem zabarwi się na kolor intensywnie czerwony w chwili kiedy promieniowanie UV będzie zbyt wysokie, chroniąc dzieci przed oparzeniami słonecznymi. Opaska wielokrotnego użytku z ATESTEM PZH. To designerski gadżet produkowany w 100% w Polsce, który powstał z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. Idealny produkt firmowy wspierający budowanie wizerunku marki.
  wyróżnienie Opaska na rękę dzieci zmieniająca kolor – PREMIERA 2019

  Opaska NIEZGUBKA na rękę dziecka z zapięciem UV, które zmienia kolor sygnalizując nadmierne nasłonecznienie. Opaska z białym zapięciem zabarwi się na kolor intensywnie czerwony w chwili kiedy promieniowanie UV będzie zbyt wysokie, chroniąc dzieci przed oparzeniami słonecznymi.

  Opaska wielokrotnego użytku z ATESTEM PZH. To designerski gadżet produkowany w 100% w Polsce, który powstał z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. Idealny produkt firmowy wspierający budowanie wizerunku marki.

 • Chusty wielofunkcyjna - Chusty wielofunkcyjna to najbardziej popularny model w naszej palecie produktów. Dzięki swojej funkcjonalności, uniwersalności i prostocie użycia ten kawałek materiału w kształcie rękawa, w zależności od potrzeb może służyć jako czapka, opaska, kominiarka, maska lub szalik. Chroniąc w ten sposób wybraną część ciała przed zimnem, słońcem, wiatrem, dymem lub kurzem.
  wyróżnienie Chusty wielofunkcyjna

  Chusty wielofunkcyjna to najbardziej popularny model w naszej palecie produktów. Dzięki swojej funkcjonalności, uniwersalności i prostocie użycia ten kawałek materiału w kształcie rękawa, w zależności od potrzeb może służyć jako czapka, opaska, kominiarka, maska lub szalik. Chroniąc w ten sposób wybraną część ciała przed zimnem, słońcem, wiatrem, dymem lub kurzem.

 • Herbaciany Podarunek - Oryginalny podarunek składający się z fiolki wypełnionej aromatyczną liściastą herbatą i etui przewiązanego wstążką. W ofercie różne rodzaje herbat liściastych. Przezroczysta fiolka wykonana z sztucznego tworzywa z korkowym zamknięciem umieszczona jest w kartonowym etui z dowolnym nadrukiem reklamowym. Całość dopełnia satynowa wstążka.
  Herbaciany Podarunek

  Oryginalny podarunek składający się z fiolki wypełnionej aromatyczną liściastą herbatą i etui przewiązanego wstążką.
  W ofercie różne rodzaje herbat liściastych.
  Przezroczysta fiolka wykonana z sztucznego tworzywa z korkowym zamknięciem umieszczona jest w kartonowym etui z dowolnym nadrukiem reklamowym.
  Całość dopełnia satynowa wstążka.

 • Opaski NIEZGUBKI na rękę dzieci - Opaski NIEZGUBKI na rękę dziecka z możliwością pełnej personalizacji. Siband Classic posiadający ATEST PZH to nowatorski pod względem materiałowym, estetycznym i funkcjonalnym gadżet opracowany i produkowany w 100% w Polsce. Opaska wielokrotnego użytku o najwyższej jakości wykonania. Designerski gadżet, który powstał z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom doskonale sprawdza się jako produkt firmowy wspierający budowanie wizerunku marki. Opaski Siband zwracają uwagę i zapadają w pamięć.
  Opaski NIEZGUBKI na rękę dzieci

  Opaski NIEZGUBKI na rękę dziecka z możliwością pełnej personalizacji. Siband Classic posiadający ATEST PZH to nowatorski pod względem materiałowym, estetycznym i funkcjonalnym gadżet opracowany i produkowany w 100% w Polsce.

  Opaska wielokrotnego użytku o najwyższej jakości wykonania. Designerski gadżet, który powstał z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom doskonale sprawdza się jako produkt firmowy wspierający budowanie wizerunku marki.

  Opaski Siband zwracają uwagę i zapadają w pamięć.

 • Wizytownik osobisty 529 - Etui na wizytówki wykonane z metalu chromowanego, oprawione w ekoskórę Prestige. Zamykane na magnes, dostępne w 10 kolorach.
  Wizytownik osobisty 529

  Etui na wizytówki wykonane z metalu chromowanego, oprawione w ekoskórę Prestige. Zamykane na magnes, dostępne w 10 kolorach.

 • długopis CREST RECYCLED - Model został wykonany z odzyskanego plastiku ABS ( materiał z recyklingu) ze starych urządzeń elektrycznych, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, z urządzeń wycofanych z eksploatacji pojazdów. Długopis występuje cały w kolorze czarnym oraz szarym. Opcjonalnie dostępny jest z włącznikiem z kolorowego plastiku. Możliwości znakowania : sitodruk, tampondruk, druk cyfrowy. Zawiera wysokiej jakości wkład JOGGER SOFT- długość linii pisania : 1400 metrów.
  długopis CREST RECYCLED

  Model został wykonany z odzyskanego plastiku ABS ( materiał z recyklingu) ze starych urządzeń elektrycznych, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, z urządzeń wycofanych z eksploatacji pojazdów. Długopis występuje cały w kolorze czarnym oraz szarym. Opcjonalnie dostępny jest z włącznikiem z kolorowego plastiku. Możliwości znakowania : sitodruk, tampondruk, druk cyfrowy. Zawiera wysokiej jakości wkład JOGGER SOFT- długość linii pisania : 1400 metrów.

Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł

 • ładowarka bezprzewodowa - Koniec z plątaniną kabli, chcesz naładować swój smartfon – stawiasz go na ładowarce i ładujesz. Pasuje do każdego rozmiaru smartfona dzięki pięciostopniowej regulacji wysokości. Dodatkowa funkcja to stojak na smartfon (poziomo lub pionowo). Występuje w wersji okrągłej (105 mm) I kwadratowej (96x96 mm). Kolor biały, nadruk CMYK UV. Pakowany w pudełko (107x107x34).
  I miejsce ładowarka bezprzewodowa

  Koniec z plątaniną kabli, chcesz naładować swój smartfon – stawiasz go na ładowarce i ładujesz.
  Pasuje do każdego rozmiaru smartfona dzięki pięciostopniowej regulacji wysokości. Dodatkowa funkcja to stojak na smartfon (poziomo lub pionowo). Występuje w wersji okrągłej (105 mm) I kwadratowej (96×96 mm). Kolor biały, nadruk CMYK UV. Pakowany w pudełko (107x107x34).

 • Chusta Antysmogowa - Chusta antysmogowa zapewniająca ochronę dróg oddechowych podczas uprawiania sportu oraz poruszaniu się w mieście lub na terenach zanieczyszczonych. Zapewnia o 70% mniej wdychanego smogu i o 70% mniej wdychanego pyłu.
  II miejsce Chusta Antysmogowa

  Chusta antysmogowa zapewniająca ochronę dróg oddechowych podczas uprawiania sportu oraz poruszaniu się w mieście lub na terenach zanieczyszczonych. Zapewnia o 70% mniej wdychanego smogu i o 70% mniej wdychanego pyłu.

 • Kalendarze z magnetycznym okienkiem - Kalendarz z magnetycznym okienkiem to innowacyjne rozwiązanie dla klientów ceniących zarówno estetykę jak i funkcjonalność. Magnetyczna ramka przylega do kalendarza bez pomocy foliowego paska i można ją swobodnie przesuwać po kalendarium. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie tam, gdzie wcześniej nie było takiej możliwości. Oferta obejmuje kalendarze jednodzielne, trójdzielne, spiralowane oraz biurkowe. Koniec z wyborem pomiędzy estetyką a funkcjonalnością – czas na funkcjonalną estetykę!
  III miejsce Kalendarze z magnetycznym okienkiem

  Kalendarz z magnetycznym okienkiem to innowacyjne rozwiązanie dla klientów ceniących zarówno estetykę jak i funkcjonalność. Magnetyczna ramka przylega do kalendarza bez pomocy foliowego paska i można ją swobodnie przesuwać po kalendarium. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie tam, gdzie wcześniej nie było takiej możliwości. Oferta obejmuje kalendarze jednodzielne, trójdzielne, spiralowane oraz biurkowe. Koniec z wyborem pomiędzy estetyką a funkcjonalnością – czas na funkcjonalną estetykę!

 • KUBEK TERMICZNY 450 ML MONTREAL H7042-6 - Kubek o niezwykłym, smukłym i subtelnie łukowatym kształcie, pojemność 450 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej, pokrytej emalią. Do produkcji wykorzystano nowatorskie rozwiązanie stosowane w konstrukcji termosów, podwójna ścianka skutecznie izoluje zawartość kubka, gwarantując utrzymanie temperatury do 24 godzin. Wieczko wykonane jest z dwukolorowego tworzywa, z dbałością o najdrobniejsze detale co dodaje kubkowi uroku. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie ustnika, zamykanego na przycisk.
  wyróżnienie KUBEK TERMICZNY 450 ML MONTREAL H7042-6

  Kubek o niezwykłym, smukłym i subtelnie łukowatym kształcie, pojemność 450 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej, pokrytej emalią. Do produkcji wykorzystano nowatorskie rozwiązanie stosowane w konstrukcji termosów, podwójna ścianka skutecznie izoluje zawartość kubka, gwarantując utrzymanie temperatury do 24 godzin. Wieczko wykonane jest z dwukolorowego tworzywa, z dbałością o najdrobniejsze detale co dodaje kubkowi uroku. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie ustnika, zamykanego na przycisk.

 • Poduszki reklamowe - NOWOŚĆ! Poduszki reklamowe! Wygodne i wielobarwne różnych kształtach poduchy reklamowe przydają się w każdym miejscu. Wielogodzinna podróż samochodem, autokarem czy samolotem? Komfort jazdy poprawi dobra poduszka podróżna. Drukujemy w pełnej kolorystyce dowolne projekty graficzne oraz szyjemy poduszki na specjalne zamówienia jak również standardowe, podróżne czy w kształcie koszulki t-shirt.
  wyróżnienie Poduszki reklamowe

  NOWOŚĆ! Poduszki reklamowe!

  Wygodne i wielobarwne różnych kształtach poduchy reklamowe przydają się w każdym miejscu. Wielogodzinna podróż samochodem, autokarem czy samolotem? Komfort jazdy poprawi dobra poduszka podróżna.

  Drukujemy w pełnej kolorystyce dowolne projekty graficzne oraz szyjemy poduszki na specjalne zamówienia jak również standardowe, podróżne czy w kształcie koszulki t-shirt.

 • Kalendarz B6 ze złotym i/lub holograficznym wzorem - Kalendarz 16-miesięczny z praktycznym kalendarium: rozkładówki miesięczne oraz tygodniowo-notatnikowe, a także dodatkowy kropkowany notes z „datownikiem”. Dodatkowo atutem wizualnym są wyjątkowe okładki GLAMOUR: drukowane, ze złotymi i holograficznymi zdobieniami. Możliwość zdobienia: na tylnej okładce – tłoczenie z folią, tampodruk; wklejka; wstążka z logo; gumka zamykająca z dodatkową kopertą.
  wyróżnienie Kalendarz B6 ze złotym i/lub holograficznym wzorem

  Kalendarz 16-miesięczny z praktycznym kalendarium: rozkładówki miesięczne oraz tygodniowo-notatnikowe, a także dodatkowy kropkowany notes z „datownikiem”.

  Dodatkowo atutem wizualnym są wyjątkowe okładki GLAMOUR: drukowane, ze złotymi i holograficznymi zdobieniami.

  Możliwość zdobienia: na tylnej okładce – tłoczenie z folią, tampodruk; wklejka; wstążka z logo; gumka zamykająca z dodatkową kopertą.

 • MOUNTY - Uchwyt samochodowy do telefonu - Uchwyt na telefon montowany do kratki wentylacyjnej w samochodzie, wykonany z precyzyjnie przyciętego aluminium. Trzyma i chwyta praktycznie każde urządzenie, wykorzystuje wagę Twojego smartfona, aby zapewnić pewny chwyt. Jego najwyższej jakości i elegancki wygląd sprawia, że doskonale komponuje się z wnętrzem każdego samochodu. Prosty w instalacji. Spoczywa w jednym z otworów wentylacyjnych w twoim samochodzie. Jest silny, stabilny, regulowany i kompatybilny z telefonami wszystkich rozmiarów.
  MOUNTY – Uchwyt samochodowy do telefonu

  Uchwyt na telefon montowany do kratki wentylacyjnej w samochodzie, wykonany z precyzyjnie przyciętego aluminium.
  Trzyma i chwyta praktycznie każde urządzenie, wykorzystuje wagę Twojego smartfona, aby zapewnić pewny chwyt. Jego najwyższej jakości i elegancki wygląd sprawia, że doskonale komponuje się z wnętrzem
  każdego samochodu. Prosty w instalacji. Spoczywa w jednym z otworów wentylacyjnych w twoim samochodzie. Jest silny, stabilny, regulowany i
  kompatybilny z telefonami wszystkich rozmiarów.

 • Notes z papieru z kamienia na spirali - Notes A5 wykonany z papieru z kamienia w pełni spersonalizowany. Okładka z elementami wycinanymi oraz drukowanymi. Możliwość wykonania okładki z papieru barwionego w masie bądź drukowanego zabezpieczonego folią wg projektu klienta. Z tyłu notesu koperta. Notes owinięty jest banderolą na której także można wykonać logo. Zalety papieru z kamienia: - ekologiczny - wodoodporny - odporny na rozdarcia
  Notes z papieru z kamienia na spirali

  Notes A5 wykonany z papieru z kamienia w pełni spersonalizowany. Okładka z elementami wycinanymi oraz drukowanymi. Możliwość wykonania okładki z papieru barwionego w masie bądź drukowanego zabezpieczonego folią wg projektu klienta. Z tyłu notesu koperta. Notes owinięty jest banderolą na której także można wykonać logo.

  Zalety papieru z kamienia:
  – ekologiczny
  – wodoodporny
  – odporny na rozdarcia

 • RFID Blocker - Aktywna ochrona kart zbliżeniowych, płatniczych, identyfikacyjnych i dostępowych przed kradzieżą danych. Najcieńsza na rynku karta, tylko 0,81 mm! Produkt stworzony przez polskich inżynierów, wykorzystujący innowacyjny, niskomocowy chip RF. Zasilający się energią z wykrytego pola elektromagnetycznego, generuje aktywną sekwencję zakłócającą. Działa w szerokiej rozpiętości natężenia pola NFC. Dowolna personalizacja, nadruki offsetowe, opcje metalizowanych folii, złoceń/srebrzeń rantów.
  RFID Blocker

  Aktywna ochrona kart zbliżeniowych, płatniczych, identyfikacyjnych i dostępowych przed kradzieżą danych. Najcieńsza na rynku karta, tylko 0,81 mm! Produkt stworzony przez polskich inżynierów, wykorzystujący innowacyjny, niskomocowy chip RF. Zasilający się energią z wykrytego pola elektromagnetycznego, generuje aktywną sekwencję zakłócającą. Działa w szerokiej rozpiętości natężenia pola NFC.
  Dowolna personalizacja, nadruki offsetowe, opcje metalizowanych folii, złoceń/srebrzeń rantów.

 • Zestaw CRYSTAL - Zestaw składa się z kubka 350ml i filiżanki 200ml. Kubek dostępny jest od 2015 roku a w 2018 roku wprowadzona została do produkcji filiżanka. Kryształ i niepowtarzalność stały się inspiracją dla produktów serii Crystal. Podobnie jak powierzchnie naturalnych kryształów, ścianki załamują się w wielu kierunkach i tworzą piękną, geometryczną strukturę. Załamania delikatnie przechodzą w gładką taflę, w którą można wkomponować własną grafikę. Zestaw otrzymał wyróżnienie DOBRY WZÓR 2018.
  Zestaw CRYSTAL

  Zestaw składa się z kubka 350ml i filiżanki 200ml.
  Kubek dostępny jest od 2015 roku a w 2018 roku wprowadzona została do produkcji filiżanka.

  Kryształ i niepowtarzalność stały się inspiracją dla produktów serii Crystal.
  Podobnie jak powierzchnie naturalnych kryształów, ścianki załamują się w wielu kierunkach i tworzą piękną, geometryczną strukturę. Załamania delikatnie
  przechodzą w gładką taflę, w którą można wkomponować własną grafikę.
  Zestaw otrzymał wyróżnienie DOBRY WZÓR 2018.

Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50zł

 • Ręcznik - koala - Ręcznie wykonana forma koali z ręcznika frotte 50/100 cm. Po ostrożnym rozcięciu nitek modelujących, ręcznik powraca do swojej pierwotnej, praktycznej postaci. Haft na ręczniku może być widoczny również na pleckach koali.
  I miejsce Ręcznik – koala

  Ręcznie wykonana forma koali z ręcznika frotte 50/100 cm. Po ostrożnym rozcięciu nitek modelujących, ręcznik powraca do swojej pierwotnej, praktycznej postaci. Haft na ręczniku może być widoczny również na pleckach koali.

 • Kalendarz z papieru z kamienia - Kalendarz z papieru z kamienia w formacie 167 x 240 mm. Oprawiony ekoskórą IDEO z efektownym przeszyciem w formie pikowania, dodatkowo ozdobiony kryształkami SVAROWSKIEGO oraz finochromem. W środku wyklejki z papieru barwionego w masie pod kolor przeszycia. Zapakowany w pudełko czarne z przetłoczeniem motywu pikowania, owinięte wstążeczką ozdobną. Zalety papieru z kamienia: - ekologiczny - wodoodporny - odporny na rozdarcia
  II miejsce Kalendarz z papieru z kamienia

  Kalendarz z papieru z kamienia w formacie 167 x 240 mm.
  Oprawiony ekoskórą IDEO z efektownym przeszyciem w formie pikowania, dodatkowo ozdobiony kryształkami SVAROWSKIEGO oraz finochromem.
  W środku wyklejki z papieru barwionego w masie pod kolor przeszycia.
  Zapakowany w pudełko czarne z przetłoczeniem motywu pikowania, owinięte wstążeczką ozdobną.

  Zalety papieru z kamienia:
  – ekologiczny
  – wodoodporny
  – odporny na rozdarcia

 • Mapa Zdrapka VIP - Spersonalizowana Mapa Zdrapka to: GENIALNY gadżet reklamowy, który zaskoczy Twoich klientów NIESKOŃCZONA ilość wariantów COŚ więcej niż plakat czy kalendarz ścienny MOŻLIWOŚĆ zaangażowania klientów tym, co odnajdą pod zdrapką WYSOKIEJ jakości zdrapka w złotym lub srebrnym kolorze Drukujemy Twoje pomysły: *ekspozycja produktów z oferty *miejsce na kalendarz *logo firmy w centralnym punkcie *lokalizacje biur *ciekawostki branżowe
  III miejsce Mapa Zdrapka VIP

  Spersonalizowana Mapa Zdrapka to:
  GENIALNY gadżet reklamowy, który zaskoczy Twoich klientów
  NIESKOŃCZONA ilość wariantów
  COŚ więcej niż plakat czy kalendarz ścienny
  MOŻLIWOŚĆ zaangażowania klientów tym, co odnajdą pod zdrapką
  WYSOKIEJ jakości zdrapka w złotym lub srebrnym kolorze

  Drukujemy Twoje pomysły:
  *ekspozycja produktów z oferty
  *miejsce na kalendarz
  *logo firmy w centralnym punkcie
  *lokalizacje biur
  *ciekawostki branżowe

 • Notatnik z długopisem myPENbook - Markowy notatnik z długopisem w okładce. Znakomicie sprawdzi się w biegu codziennej pracy, czy podczas konferencji i delegacji. Dzięki tej sprytnej kombinacji wszystkie potrzebne akcesoria do notatek są zawsze pod ręką. Notatnik dostępny jest w 2 eleganckich wersjach kolorystycznych białej oraz czarnej z możliwością naniesienia grafiki oraz logo. Dostępne kolory długopisów w komplecie: - turkusowy - granatowy - czerwony - zielony - szary - biały - czarny
  wyróżnienie Notatnik z długopisem myPENbook

  Markowy notatnik z długopisem w okładce. Znakomicie sprawdzi się w biegu codziennej pracy, czy podczas konferencji i delegacji. Dzięki tej sprytnej kombinacji wszystkie potrzebne akcesoria do notatek są zawsze pod ręką.

  Notatnik dostępny jest w 2 eleganckich wersjach kolorystycznych białej oraz czarnej z możliwością naniesienia grafiki oraz logo.
  Dostępne kolory długopisów w komplecie:
  – turkusowy
  – granatowy
  – czerwony
  – zielony
  – szary
  – biały
  – czarny

 • buggybox - wózek targowy - Poręczny i pakowny wózek buggybox to sposób na wygodne poruszanie się po targach ze zgromadzonymi materiałami. Duży obszar nadruku oraz mobilność daje możliwość nieznanej dotąd formy promocji. Wyróżnij się ze swoją reklamą na targach a przy okazji podaruj innym wygodę i komfort. Wózek buggybox to udogodnienie, które doceni każdy jego użytkownik. Ten użyteczny gadżet reklamowy może stać się najciekawszą, wielofunkcyjną wizytówką firm w najmniej nachalnej formie.
  wyróżnienie buggybox – wózek targowy

  Poręczny i pakowny wózek buggybox to sposób na wygodne poruszanie się po targach ze zgromadzonymi materiałami. Duży obszar nadruku oraz mobilność daje możliwość nieznanej dotąd formy promocji. Wyróżnij się ze swoją reklamą na targach a przy okazji podaruj innym wygodę i komfort. Wózek buggybox to udogodnienie, które doceni każdy jego użytkownik. Ten użyteczny gadżet reklamowy może stać się najciekawszą, wielofunkcyjną wizytówką firm w najmniej nachalnej formie.

 • Filcowy zegar - Nowoczesny zegar reklamowy z ekologicznego materiału jakim jest filc. Wykonany jest on technologią termoformowania, co nadaje mu ponadczasowy design. Możliwość personalizacji sprawi, że stanie się on oryginalnym upominkiem reklamowym, który wyróżni się w każdym biurze, gabinecie czy też salonie.
  wyróżnienie Filcowy zegar

  Nowoczesny zegar reklamowy z ekologicznego materiału jakim jest filc. Wykonany jest on technologią termoformowania, co nadaje mu ponadczasowy design. Możliwość personalizacji sprawi, że stanie się on oryginalnym upominkiem reklamowym, który wyróżni się w każdym biurze, gabinecie czy też salonie.

 • Etui z neonowym, złotym, srebrnym nadrukiem - Dzięki nadrukowi wykonanemu w najnowszej technologii możesz się cieszyć pięknym połyskującym wzorem. Grafika wykonywana jest w taki sposób, aby zapewnić trwałość oraz nieścieralność.Postaw na jakość a na pewno wyróżnisz się w śród znajomych. Otrzymasz od nas produkt premium, który sprawi, że Twój telefon zyska na wyglądzie. To połączenie elegancji, klasy, wysokiej jakości wykonania. Jako jedyni w Polsce możemy się pochwalić, że wykonujemy nadruk tą technologią na akcesoriach.
  Etui z neonowym, złotym, srebrnym nadrukiem

  Dzięki nadrukowi wykonanemu w najnowszej technologii możesz się cieszyć pięknym połyskującym wzorem. Grafika wykonywana jest w taki sposób, aby zapewnić trwałość oraz nieścieralność.Postaw na jakość a na pewno wyróżnisz się w śród znajomych. Otrzymasz od nas produkt premium, który sprawi, że Twój telefon zyska na wyglądzie. To połączenie elegancji, klasy, wysokiej jakości wykonania. Jako jedyni w Polsce możemy się pochwalić, że wykonujemy nadruk tą technologią na akcesoriach.

 • Termokubek REFLECTS-ADAMUZ - Termokubek z bambusowym wykończeniem. Wytrzymały i trwały termokubek ze stali nierdzewnej, wykończony drewnem bambusowym pochodzącym z plantacji ekologicznych. Utrzymanie odpowiedniej temperatury napoju zapewniają podwójne ścianki. W komplecie wkładka z sitkiem do zaparzania herbaty. Pojemność 450 ml. Grawerowanie logotypu sprawi, że termokubek będzie wyjątkowym prezentem.
  Termokubek REFLECTS-ADAMUZ

  Termokubek z bambusowym wykończeniem.
  Wytrzymały i trwały termokubek ze stali nierdzewnej, wykończony drewnem bambusowym pochodzącym z plantacji ekologicznych.
  Utrzymanie odpowiedniej temperatury napoju zapewniają podwójne ścianki.
  W komplecie wkładka z sitkiem do zaparzania herbaty. Pojemność 450 ml.
  Grawerowanie logotypu sprawi, że termokubek będzie wyjątkowym prezentem.

 • Długopis 3D - Długopis 3D to urządzenie, które zapewnia długie godziny zabawy, w której jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia! Kompaktowa i ergonomiczna budowa ułatwia korzystanie z niego również młodszym artystom. Szeroka gama dostępnych filamentów w intensywnych kolorach oraz wiele szablonów przygotowanych przez naszych projektantów sprawią, że druk 3D przyniesie rozrywkę podczas przerwy w pracy, w trakcie spotkań z przyjaciółmi czy w rodzinnym gronie.
  Długopis 3D

  Długopis 3D to urządzenie, które zapewnia długie godziny zabawy, w której jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia! Kompaktowa i ergonomiczna budowa ułatwia korzystanie z niego również młodszym artystom. Szeroka gama dostępnych filamentów w intensywnych kolorach oraz wiele szablonów przygotowanych przez naszych projektantów sprawią, że druk 3D przyniesie rozrywkę podczas przerwy w pracy, w trakcie spotkań z przyjaciółmi czy w rodzinnym gronie.

 • Słuchawki Bluetooth - Zestaw słuchawek bezprzewodowych Bluetooth to MUST HAVE dla osób, które lubią cieszyć się muzyką wszędzie tam, gdzie chcą, ale bez zbędnego okablowania. Słuchawki mogą obsługiwać również połączenia telefoniczne- każda z nich posiada przycisk, za pomocą którego można odebrać i zakończyć połączenie. Pudełko, które chroni słuchawki przed zgubieniem się, pełni także funkcje ładowarki. Produkt bardzo dobrze przylega do uszu, co znacznie podnosi komfort użytkowania nawet podczas uprawiania sportu.
  Słuchawki Bluetooth

  Zestaw słuchawek bezprzewodowych Bluetooth to MUST HAVE dla osób, które lubią cieszyć się muzyką wszędzie tam, gdzie chcą, ale bez zbędnego okablowania. Słuchawki mogą obsługiwać również połączenia telefoniczne- każda z nich posiada przycisk, za pomocą którego można odebrać i zakończyć połączenie. Pudełko, które chroni słuchawki przed zgubieniem się, pełni także funkcje ładowarki. Produkt bardzo dobrze przylega do uszu, co znacznie podnosi komfort użytkowania nawet podczas uprawiania sportu.

Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł

 • Inteligentna maselniczka - Inteligentna Maselniczka wykorzystuje starodawne sposoby na trzymanie masła w wodzie. Dzięki temu jest ono cały czas łatwe do rozsmarowania i można je przechowywać w temperaturze pokojowej. Jest to innowacyjny produkt, dzięki któremu masło: - jest zawsze świeże i gotowe do użycia, - oraz nie trzeba go trzymać w lodówce.
  I miejsce Inteligentna maselniczka

  Inteligentna Maselniczka wykorzystuje starodawne sposoby na trzymanie masła w wodzie. Dzięki temu jest ono cały czas łatwe do rozsmarowania i można je przechowywać w temperaturze pokojowej.
  Jest to innowacyjny produkt, dzięki któremu masło:
  – jest zawsze świeże i gotowe do użycia,
  – oraz nie trzeba go trzymać w lodówce.

 • Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 5W i organizer na biurko - Ten niepozornie wyglądający organizer na biurko z naturalnego bambusa to w istocie nowoczesna ładowarka bezprzewodowa 5W, która łączy w sobie dwa trendy – dbałość o środowisko oraz ładowanie telefonu bez zbędnych kabli. Wejście DC 5V/1,5A, wyjście: 5V/800mA. W komplecie kabel micro USB do podłączenia ładowarki do źródła zasilania.
  II miejsce Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 5W i organizer na biurko

  Ten niepozornie wyglądający organizer na biurko z naturalnego bambusa to w istocie nowoczesna ładowarka bezprzewodowa 5W, która łączy w sobie dwa trendy – dbałość o środowisko oraz ładowanie telefonu bez zbędnych kabli. Wejście DC 5V/1,5A, wyjście: 5V/800mA. W komplecie kabel micro USB do podłączenia ładowarki do źródła zasilania.

 • Szklanka do degustacji Whisky Peugeot z podstawą chłodzącą - Unikatowa szklanka do degustacji whisky Peugeot z podstawą chłodzącą, która schładza trunek bez rozwadniania go i skórzaną podkładką to niewątpliwie rewolucja w degustacji. Wyjątkowy design, kształt i funkcjonalność zadowoli nawet najbardziej wymagających smakoszy. Tak elegancko zapakowany prezent sprawi radość wszystkim dżentelmenom.
  III miejsce Szklanka do degustacji Whisky Peugeot z podstawą chłodzącą

  Unikatowa szklanka do degustacji whisky Peugeot z podstawą chłodzącą, która schładza trunek bez rozwadniania go i skórzaną podkładką to niewątpliwie rewolucja w degustacji.
  Wyjątkowy design, kształt i funkcjonalność zadowoli nawet najbardziej wymagających smakoszy.
  Tak elegancko zapakowany prezent sprawi radość wszystkim dżentelmenom.

 • Kubek Stanley MOUNTAIN VACUUM SWITCHBACK MUG 0,35L - Stalowy kubek termiczny renomowanej marki Stanley. Próżniowa izolacja powstrzymuje przenikanie ciepła, dzięki czemu napoje pozostają gorące przez ok. 7 godzin, zimne do 9 godzin, a zamrożone aż do 36 godzin! Wytrzymała uszczelka przy zamknięciu zapewnia szczelność, a solidna obudowa jest odporna na uszkodzenia. Całości dopełnia stonowany design i praktyczne dodatki, takie jak karabińczyk, dzięki któremu kubek można przypiąć np. do plecaka.
  wyróżnienie Kubek Stanley MOUNTAIN VACUUM SWITCHBACK MUG 0,35L

  Stalowy kubek termiczny renomowanej marki Stanley. Próżniowa izolacja powstrzymuje przenikanie ciepła, dzięki czemu napoje pozostają gorące przez ok. 7 godzin, zimne do 9 godzin, a zamrożone aż do 36 godzin! Wytrzymała uszczelka przy zamknięciu zapewnia szczelność, a solidna obudowa jest odporna na uszkodzenia. Całości dopełnia stonowany design i praktyczne dodatki, takie jak karabińczyk, dzięki któremu kubek można przypiąć np. do plecaka.

 • MINO X - Produkt zaprojektowany przez Andrea Quaglio & Manuela Simonelli. Wodoodporny, PŁYWAJĄCY głośnik BT, zestaw głośnomówiący i przycisk uwalniający migawkę aparatu po sparowaniu z telefonem komórkowym. 6 modnych kolorów, moc 3W.
  wyróżnienie MINO X

  Produkt zaprojektowany przez Andrea Quaglio & Manuela Simonelli. Wodoodporny, PŁYWAJĄCY głośnik BT, zestaw głośnomówiący i przycisk uwalniający migawkę aparatu po sparowaniu z telefonem komórkowym. 6 modnych kolorów, moc 3W.

 • Smart Bransoletka SB-310 - Obowiązkowy gadżet dla każdego entuzjasty aktywnego trybu życia. Smart bransoletka dzięki wbudowanym czujnikom rejestruje codzienną aktywność fizyczną, m.in. mierzy liczbę kroków, przebyty dystans oraz spalone kalorie. Dostępny w dwóch kolorach - dla niej i dla niego. Elegancki design sprawia, że bransoletkę można zabrać na trening, zakupy, szaloną imprezę lub spotkanie biznesowe.
  wyróżnienie Smart Bransoletka SB-310

  Obowiązkowy gadżet dla każdego entuzjasty aktywnego trybu życia. Smart bransoletka dzięki wbudowanym czujnikom rejestruje codzienną aktywność fizyczną, m.in. mierzy liczbę kroków, przebyty dystans oraz spalone kalorie. Dostępny w dwóch kolorach – dla niej i dla niego. Elegancki design sprawia, że bransoletkę można zabrać na trening, zakupy, szaloną imprezę lub spotkanie biznesowe.

 • Zestaw notes z papierem z kamienia, power bank oraz rozgałęźnik. - Zestaw składa się z notesu A5 z papieru z kamienia oprawionego w ekoskórę IDEO czarne, znakowanie wykonane 3 technikami: przeszycie grafiki, tłoczenie oraz finochrom, Rozgałęźnik oraz power bank z podświetlanym logo. Rozgałęźnik jest bezpieczny w użytkowaniu ponieważ nie przesyła danych. Posiada końcówki: USB C, MIKRO USB, iPHONE. Całość zapakowana w eleganckie czarne pudełko zamykane na magnes. Zalety papieru z kamienia: - ekologiczny - wodoodporny - odporny na rozdarcia
  Zestaw notes z papierem z kamienia, power bank oraz rozgałęźnik.

  Zestaw składa się z notesu A5 z papieru z kamienia oprawionego w ekoskórę IDEO czarne, znakowanie wykonane 3 technikami: przeszycie grafiki, tłoczenie oraz finochrom, Rozgałęźnik oraz power bank z podświetlanym logo. Rozgałęźnik jest bezpieczny w użytkowaniu ponieważ nie przesyła danych. Posiada końcówki: USB C, MIKRO USB, iPHONE. Całość zapakowana w eleganckie czarne pudełko zamykane na magnes.

  Zalety papieru z kamienia:
  – ekologiczny
  – wodoodporny
  – odporny na rozdarcia

 • Butelka szklana CLOSCA - Closca Bottle – najbardziej uniwersalna szklana butelka na wodę! Butelka zaprojektowana, aby zmienić sposób w jaki możesz przenosić swoją wodę. Innowacyjna opaska silikonowa z magnetycznym zapięciem służy do mocowania butelki do plecaka, roweru lub wózka – nosisz ją jak chcesz i kiedy chcesz. Jej uniwersalność dodatkowo podkreśla praktyczny infuser, niezbędne akcesorium, dzięki któremu zaparzysz swoją ulubioną herbatę, zioła lub dodasz owoce!
  Butelka szklana CLOSCA

  Closca Bottle – najbardziej uniwersalna szklana butelka na wodę! Butelka zaprojektowana, aby zmienić sposób w jaki możesz przenosić swoją wodę. Innowacyjna opaska silikonowa z magnetycznym zapięciem służy do mocowania butelki do plecaka, roweru lub wózka – nosisz ją jak chcesz i kiedy chcesz. Jej uniwersalność dodatkowo podkreśla praktyczny infuser, niezbędne akcesorium, dzięki któremu zaparzysz swoją ulubioną herbatę, zioła lub dodasz owoce!

 • Czapka Hand Made z logo - Ręcznie wykonana czapka z przyjemnej w dotyku włóczki. Użyty materiał to akryl 100%. Podszyty polarem Produkt o rozmiarze uniwersalnym. Kolorystyka dobierana zgonie z zamówieniem, pod logotyp klienta. Parametry jak długość, szerokość wielkość, wzór, możliwe do wykonania zgodnie z życzeniem zamawiającego. Produkt na indywidualne zamówienie dla wymagającego klienta.
  Czapka Hand Made z logo

  Ręcznie wykonana czapka z przyjemnej w dotyku włóczki.
  Użyty materiał to akryl 100%. Podszyty polarem
  Produkt o rozmiarze uniwersalnym.
  Kolorystyka dobierana zgonie z zamówieniem, pod logotyp klienta.
  Parametry jak długość, szerokość wielkość, wzór, możliwe do wykonania zgodnie z życzeniem zamawiającego.
  Produkt na indywidualne zamówienie dla wymagającego klienta.

 • POWER BANK 3D W DOWOLNYM KSZTAŁCIE - Jesteś właścicielem salonu samochodowego, produkujesz sprzęt elektroniczny, zabawki lub reklamujesz linię lotniczą? Zamów POWER BANK wg indywidualnego projektu! Przygotujemy dla Ciebie GRATIS unikalny projekt graficzny urządzenia !
  POWER BANK 3D W DOWOLNYM KSZTAŁCIE

  Jesteś właścicielem salonu samochodowego, produkujesz sprzęt elektroniczny, zabawki lub reklamujesz linię lotniczą? Zamów POWER BANK wg indywidualnego projektu! Przygotujemy dla Ciebie GRATIS unikalny projekt graficzny urządzenia !

Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł

 • Dron Flex - Gotowy na podróż? Składany dron Flex z wbudowaną kamerą Wi-Fi FPV HD zapewnia świetną zabawę na świeżym powietrzu, w domu lub w biurze! Jego konstrukcja gwarantuje stabilny lot we wszystkich kierunkach, na pożądanej wysokości. Dedykowana aplikacja umożliwia transmisję obrazu z kamery drona na ekran smartfona. Ten dzielny zdobywca przestworzy jest zapakowany z pilotem i wszystkimi niezbędnymi akcesoriami w eleganckie, wytrzymałe i poręczne etui.
  I miejsce Dron Flex

  Gotowy na podróż? Składany dron Flex z wbudowaną kamerą Wi-Fi FPV HD zapewnia świetną zabawę na świeżym powietrzu, w domu lub w biurze! Jego konstrukcja gwarantuje stabilny lot we wszystkich kierunkach, na pożądanej wysokości. Dedykowana aplikacja umożliwia transmisję obrazu z kamery drona na ekran smartfona. Ten dzielny zdobywca przestworzy jest zapakowany z pilotem i wszystkimi niezbędnymi akcesoriami w eleganckie, wytrzymałe i poręczne etui.

 • Plecak z alarmem bezpieczeństwa Cathy - Czy wiesz, że 65% kobiet miało do czynienia z prześladowaniem, 20% było nękane lub śledzone? A lista jest dłuższa. Poczuj się bezpieczniej! Plecak Cathy ochroni nie tylko Twoją własność, ale także Ciebie. Dwukrotne naciśnięcie pierwszego przycisku na pasku na ramię uruchomi głośny alarm, który odstraszy agresora. Drugi przycisk spowoduje wysłanie cichego alarmu, za pomocą aplikacji Cathy APP połączonej z telefonem, a 3 wybrane osoby otrzymają wówczas Twój sygnał SOS wraz z dokładną lokalizacją.
  II miejsce Plecak z alarmem bezpieczeństwa Cathy

  Czy wiesz, że 65% kobiet miało do czynienia z prześladowaniem, 20% było nękane lub śledzone? A lista jest dłuższa. Poczuj się bezpieczniej! Plecak Cathy ochroni nie tylko Twoją własność, ale także Ciebie. Dwukrotne naciśnięcie pierwszego przycisku na pasku na ramię uruchomi głośny alarm, który odstraszy agresora. Drugi przycisk spowoduje wysłanie cichego alarmu, za pomocą aplikacji Cathy APP połączonej z telefonem, a 3 wybrane osoby otrzymają wówczas Twój sygnał SOS wraz z dokładną lokalizacją.

 • Teczka z power bankiem - Teczka, której nie powstydziłby się sam James Bond! Sprawdzi się świetnie podczas spotkań biznesowych, targów czy konferencji. Produkt został wykonany z wysokiej jakości ekoskóry i wyposażony we wbudowany power bank o mocy 5000 mAh. Wewnątrz znajduje się także kabel USB do ładowania, poręczne przegródki na długopisy, uchwyt na tablet oraz wkład notesowy do pisania.
  III miejsce Teczka z power bankiem

  Teczka, której nie powstydziłby się sam James Bond! Sprawdzi się świetnie podczas spotkań biznesowych, targów czy konferencji. Produkt został wykonany z wysokiej jakości ekoskóry i wyposażony we wbudowany power bank o mocy 5000 mAh. Wewnątrz znajduje się także kabel USB do ładowania, poręczne przegródki na długopisy, uchwyt na tablet oraz wkład notesowy do pisania.

 • Cardboard furniture - Easy to move into the home, the armchair combines functionality with the aesthetics of a great look. The effect design is designed to enhance your sense of comfort at any time. To fill this cardboard armchair, you can apply a colorful pillow or case or paint it with good will. In combination with a multifunctional stool. It is made of cardboard, without screws or adhesives, being a modern piece of furniture. The endurance of weights varies, with a honeycomb structure weighing over 200kg. The n
  wyróżnienie Cardboard furniture

  Easy to move into the home, the armchair combines functionality with the aesthetics of a great look. The effect design is designed to enhance your sense of comfort at any time.

  To fill this cardboard armchair, you can apply a colorful pillow or case or paint it with good will.

  In combination with a multifunctional stool. It is made of cardboard, without screws or adhesives, being a modern piece of furniture. The endurance of weights varies, with a honeycomb structure weighing over 200kg.
  The n

 • OBLIO - Oryginalna i nowoczesna stacja ładująca do telefonów. Produkt zaprojektowany przez Andrea Quaglio & Manuale Simonelli jest indukcyjną ładowarką z unikalną funkcją - wbydowanym światłem UV które dezynfekuje telefon podczas ładowania.
  wyróżnienie OBLIO

  Oryginalna i nowoczesna stacja ładująca do telefonów. Produkt zaprojektowany przez Andrea Quaglio & Manuale Simonelli jest indukcyjną ładowarką z unikalną funkcją – wbydowanym światłem UV które dezynfekuje telefon podczas ładowania.

 • Swiss Card Quattro - Wyprodukowany w Szwajcarii scyzoryk z 12 funkcjami w kształcie karty to doskonały upominek zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Niezbędnik idealny do portfela, który zaskoczy funkcjonalnością. Pilniczek do paznokci, długopis, śrubokręt, pęseta, ostrze to tylko niektóre przyrządy, które mieszczą się w niepozornej karcie.
  wyróżnienie Swiss Card Quattro

  Wyprodukowany w Szwajcarii scyzoryk z 12 funkcjami w kształcie karty to doskonały upominek zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Niezbędnik idealny do portfela, który zaskoczy funkcjonalnością. Pilniczek do paznokci, długopis, śrubokręt, pęseta, ostrze to tylko niektóre przyrządy, które mieszczą się w niepozornej karcie.

 • BOOMBUDS true wireless earbuds - Boombuds! Nowość wśród słuchawek bezprzewodowych! 5 godzin odtwarzania muzyki po pełnym naładowaniu, do 15 godzin użytkowania z futerałem ładującym: Najnowszy Bluetooth 5 - Nieskazitelny dźwięk - Odporność na pot IPX4 - Rozmowy telefoniczne w technologii stereo - Kompaktowy rozmiar - Bezpieczne dopasowanie do ucha - Łatwe łączenie z urządzeniem mobilnym - Pełna kontrola podczas użytkowania - Możliwość dopasowania rozmiaru końcówek dousznych
  BOOMBUDS true wireless earbuds

  Boombuds! Nowość wśród słuchawek bezprzewodowych! 5 godzin odtwarzania muzyki po pełnym naładowaniu, do 15 godzin użytkowania z futerałem ładującym:
  Najnowszy Bluetooth 5
  – Nieskazitelny dźwięk
  – Odporność na pot IPX4
  – Rozmowy telefoniczne w technologii stereo
  – Kompaktowy rozmiar
  – Bezpieczne dopasowanie do ucha
  – Łatwe łączenie z urządzeniem mobilnym
  – Pełna kontrola podczas użytkowania
  – Możliwość dopasowania rozmiaru końcówek dousznych

 • ECLIPSE ładowarka w technologii Qi - Stacja ładowania Eclipse używa 15-watowych cewek nadawczych I działa podobnie jak płyty indukcyjne. Ładowarka jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi technologię Qi, niezależne od marki.
  ECLIPSE ładowarka w technologii Qi

  Stacja ładowania Eclipse używa 15-watowych cewek nadawczych I działa podobnie jak płyty indukcyjne. Ładowarka jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi technologię Qi, niezależne od marki.

 • VIDEO PREZENTACJA - multimedialna reklama dla Twojej firmy - Automatyczne odtwarzanie obrazu i dźwięku po otwarciu prezentacji. Możliwość samodzielnego wgrania filmów. Bateria zapewnia około 2 godziny działania. Ponowne ładowanie baterii możliwie przez kabel USB. Programowalne guziki np. play/pause, volume up itp. Ekran LCD: 2,8, 5 i 7 Dostępne formaty: A4, A5 Pojemność: 256 - 512 MB
  VIDEO PREZENTACJA – multimedialna reklama dla Twojej firmy

  Automatyczne odtwarzanie obrazu i dźwięku po otwarciu prezentacji. Możliwość samodzielnego wgrania filmów. Bateria zapewnia około 2 godziny działania. Ponowne ładowanie baterii możliwie przez kabel USB.
  Programowalne guziki np. play/pause, volume up itp.

  Ekran LCD: 2,8, 5 i 7
  Dostępne formaty: A4, A5
  Pojemność: 256 – 512 MB

 • Duke pióro Maria Curie Skłodowaska - Duke pióro Maria Curie Skłodowska w opakowaniu drewnianym wraz z atramentem
  Duke pióro Maria Curie Skłodowaska

  Duke pióro Maria Curie Skłodowska w opakowaniu drewnianym wraz z atramentem

Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł

 • Walizka kabinowa Wenger Lumen Expandable Hardside 20 - Walizka kabinowa Lumen od firmy Wenger, to produkt, który bardzo szybko zdobywa uznanie- nie tylko wśród fanów marki- znanej z produkcji legendarnych scyzoryków armii szwajcarskiej. Nowoczesny design i staranne wykończenie przyciąga wzrok na każdym lotnisku. Dedykowana wyściełana komora na laptopa 16 gwarantuje jego bezpieczeństwo w podróży. Doskonale sprawdzi się podczas wyjazdu służbowego oraz w trakcie krótkiej eskapady poza miasto.
  I miejsce Walizka kabinowa Wenger Lumen Expandable Hardside 20

  Walizka kabinowa Lumen od firmy Wenger, to produkt, który bardzo szybko zdobywa uznanie- nie tylko wśród fanów marki- znanej z produkcji legendarnych scyzoryków armii szwajcarskiej. Nowoczesny design i staranne wykończenie przyciąga wzrok na każdym lotnisku. Dedykowana wyściełana komora na laptopa 16 gwarantuje jego bezpieczeństwo w podróży.
  Doskonale sprawdzi się podczas wyjazdu służbowego oraz w trakcie krótkiej eskapady poza miasto.

 • Leżanka Big - Leżanka Big to najwyższej jakości produkt łączący szlachetność drewna, wygodę użytkowania z reklamą.Designerski wygląd wzbudza zainteresowanie jako produkt VIP.Duża powierzchnia zadruku zapewnia efektowną reklamę, która wyróżnia się swym ponadczasowym klimatem i wielkością.Zabezpieczony stelaż i najwyższej jakości tkaniny zapewniają reklamę outdoor/indoor. Produkt w wygodnym pokrowcu do samodzielnego montażu i wielokrotnego użycia sprawdzony na stokach narciarskich oraz w przestrzeni publicznej.
  II miejsce Leżanka Big

  Leżanka Big to najwyższej jakości produkt łączący szlachetność drewna, wygodę użytkowania z reklamą.Designerski wygląd wzbudza zainteresowanie jako produkt VIP.Duża powierzchnia zadruku zapewnia efektowną reklamę, która wyróżnia się swym ponadczasowym klimatem i wielkością.Zabezpieczony stelaż i najwyższej jakości tkaniny zapewniają reklamę outdoor/indoor. Produkt w wygodnym pokrowcu do samodzielnego montażu i wielokrotnego użycia sprawdzony na stokach narciarskich oraz w przestrzeni publicznej.

 • Kolekcja MIAMI - Elegancka, nowoczesna kolekcja produktów do biura MIAMI została zaprojektowana przez Manuele Simonelli & Andrea Quaglio. MIAMI to radio z zbudzikiem, glosnik BT z funkcją zestawu głośnomówiącego, Dyfuzor zapachów, lapma LED. Produkty dostępne są w 3 wersjach kolorystycznych złoto z drewnem, biały marmur i czarny marmur.
  III miejsce Kolekcja MIAMI

  Elegancka, nowoczesna kolekcja produktów do biura MIAMI została zaprojektowana przez Manuele Simonelli & Andrea Quaglio. MIAMI to radio z zbudzikiem, glosnik BT z funkcją zestawu głośnomówiącego, Dyfuzor zapachów, lapma LED. Produkty dostępne są w 3 wersjach kolorystycznych złoto z drewnem, biały marmur i czarny marmur.

 • Ekskluzywna książka kolekcjonerska - Jedna z najsłynniejszych książek świata pt. Prorok K.Gibrana została wydana w ekskluzywnej formie na trwałym artystycznym papierze w limitowanym nakładzie 45 numerowanych egz.Zawiera 8 samodzielnych linorytów i 28 inicjałowych odbitych ręcznie na papierze xuan o 1000-letniej gwarancji.Są one numerowane i sygnowane własnoręcznie przez autora. Inicjały rozdziałowe są odbite na papierze uprzednio dekorowanym średniowieczną techniką malarską ebru. Każdy egz.jest oprawiony unikatowo ręcznie w skórę.
  wyróżnienie Ekskluzywna książka kolekcjonerska

  Jedna z najsłynniejszych książek świata pt. Prorok K.Gibrana została wydana w ekskluzywnej formie na trwałym artystycznym papierze w limitowanym nakładzie 45 numerowanych egz.Zawiera 8 samodzielnych linorytów i 28 inicjałowych odbitych ręcznie na papierze xuan o 1000-letniej gwarancji.Są one numerowane i sygnowane własnoręcznie przez autora. Inicjały rozdziałowe są odbite na papierze uprzednio dekorowanym średniowieczną techniką malarską ebru. Każdy egz.jest oprawiony unikatowo ręcznie w skórę.

 • Duke pióro 8F Eagle&Black w kasecie drewnianej z płytą - Wykonane z mosiądzu lakierowanego z wykończeniami pozłacanymi. Orzeł na klipie , możliwość personalizacji na pierścieniu.Całość w drewnianym opakowaniu wraz z płytą w zestawie
  wyróżnienie Duke pióro 8F Eagle&Black w kasecie drewnianej z płytą

  Wykonane z mosiądzu lakierowanego z wykończeniami pozłacanymi. Orzeł na klipie , możliwość personalizacji na pierścieniu.Całość w drewnianym opakowaniu wraz z płytą w zestawie

 • Kolosalny design - To nie jest zwykły gadżet. To upominek reklamowy na miarę największych. Jest jak wieżowiec pośród parterowych domków. Trafia w ręce ludzi sukcesu, którzy pną się do góry, inspirując innych i zmieniając rzeczywistość. Statuetka ujmuje najważniejsze cechy zwycięzców. Kamienna, solidna podstawa to wytrwałość. Lekka pleksi w ciekawym kształcie to kreatywny rozmach. Drewno o ciepłym odcieniu to ciągłe odradzanie się, dzięki optymistycznemu spojrzeniu na świat.
  wyróżnienie Kolosalny design

  To nie jest zwykły gadżet. To upominek reklamowy na miarę największych. Jest jak wieżowiec pośród parterowych domków. Trafia w ręce ludzi sukcesu, którzy pną się do góry, inspirując innych i zmieniając rzeczywistość. Statuetka ujmuje najważniejsze cechy zwycięzców. Kamienna, solidna podstawa to wytrwałość. Lekka pleksi w ciekawym kształcie to kreatywny rozmach. Drewno o ciepłym odcieniu to ciągłe odradzanie się, dzięki optymistycznemu spojrzeniu na świat.

W razie zaistniałych pytań prosimy o kontakt:

Mariusz Chmura
E-mail: mariusz@gjc.pl
Tel.: 616740154