Gifts of the Year

DYKTUJ TRENDY W BRANŻY!

Zaprezentuj swoje produkty 110 tys. firm z Polski i Europy oraz 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com.

Pokaż swój produkt na targach RemaDays na specjalnym stoisku, które odwiedzane jest przez tysiące zwiedzających.

Nagrodzone produkty otrzymują tytuł Gift of the Year podczas Śniadania Biznesowego z partnerami programu Solidni w Biznesie.

Firmy oraz produkty zostaną zaprezentowane podczas targów, na stronie internetowej www.remadays.com, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

Zapracuj na pozytywny wizerunek marki, wpłyń na lepszą identyfikację cenową swoich produktów.

Uczestnicy konkursu

Bezpłatnie produkty do konkursu mogą zgłaszać Wystawcy 16. edycji Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2020.

Nagroda przyznawana przez agencje reklamowe i dystrybutorów (głosowanie online):

Kategorie konkursowe:
Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł
Produkty impulsowe – od kwoty 1,50 zł do kwoty 5 zł
Produkty wzmacniające markę – od kwoty 5 zł do kwoty 25 zł
Produkty promocyjne – od kwoty 25 zł do kwoty 50 zł
Produkty Premium – od kwoty 50 zł do kwoty 150 zł
Produkty De Luxe – od kwoty 150 zł do kwoty 500 zł
Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł

Nagroda przyznawana przez zwiedzających targów RemaDays Warsaw 2020:

Kategorie konkursowe:

TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.

TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.

TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

Nagrody i wyróżnienia

W każdej kategorii cenowej (nagroda od agencji i dystrybutorów) zostaną przyznane I, II i III miejsca dla artykułów reklamowych, które uzyskały odpowiednio największą łączną liczbę głosów oraz trzy wyróżnienia.

Również w trzech kategoriach targowych (nagroda od zwiedzających) trzy pierwsze nagrody oraz po jednym wyróżnieniu, zostaną przyznane za największą ilość głosów.

Termin zgłoszeń do konkursu

Zgłoszenia przyjmowane będą od 12 listopada 2019 do 10 stycznia 2020 r. na stronie www.remadays.com w zakładce Gifts of the Year.

Jak głosować?

Proces głosowania przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich potrwa od 14 do 25 stycznia 2020 r., a głosy oddawać będzie można poprzez unikalne linki rozesłane przez organizatora, prowadzące do formularza. Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora i mogą oni oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. W każdej kategorii zostanie wyłonionych 10 produktów z największą liczbą głosów, które przejdą do drugiego etapu konkursu i wystawione zostaną na stoisku organizatora w Hali E w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn. Drugi etap głosowania przebiegać będzie na targach w hali E w drodze głosowania poprzez specjalne formularze w dniach 12-13 lutego 2020 r. Zwiedzający targi oraz przedstawiciele uprawnionych do głosowania firm ponownie mogą oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. Finał konkursu nastąpi 14 lutego 2020 o godz. 12:00 w sali konferencyjnej G5 w Hali E w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn.

Rozdanie nagród

Rozdanie nagród w konkursie Gifts of the Year nastąpi w sali konferencyjnej G5 w hali E w dniu 14.02.2020 o godzinie 12.00.

REGULAMIN KONKURSU GIFTS OF THE YEAR

§ 1
Organizatorem konkursu „Gifts of the Year” 2020 jest wydawca specjalistycznego magazynu branży upominków reklamowych Gifts Journal oraz organizator Targów Reklamy i Druku RemaDays 2020 r., firma GJC International Sp. z o.o. sp. k.

§ 2
Tytuł „Gifts of the Year 2020” przyznawany będzie w dziesięciu kategoriach:
1. Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł.
2. Produkty impulsowe – od kwoty 1,50 zł do kwoty 5 zł.
3. Produkty wzmacniające markę – od kwoty 5 zł do kwoty 25 zł.
4. Produkty promocyjne – od kwoty 25 zł do kwoty 50 zł.
5. Produkty Premium – od kwoty 50 zł do kwoty 150 zł.
6. Produkty De Luxe – od kwoty 150 zł do kwoty 500 zł.
7. Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł.
8. TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.
9. TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.
10. TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

§ 3
W każdej kategorii przyznane zostaną 3 nagrody (za I, II i III miejsce) oraz 3 wyróżnienia (za IV, V i VI miejsce).
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
I wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II wyróżnienie – produkt piąty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III wyróżnienie – produkt szósty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania

W drugim etapie głosowania przyznane zostaną trzy nagrody (za I, II i III miejsce) oraz po jednym wyróżnieniu.
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
Wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.

§ 4
Informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na łamach kwartalnika Gifts Journal, zostanie rozpowszechniona w środowisku reklamy za pośrednictwem newslettera wysłanego do około 23 000 firm z branży oraz przy wsparciu informacyjnym Patronów Medialnych. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.remadays.com i www.giftsjournal.pl

§ 5

Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

§ 1
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach od 12 listopada 2019 do 10 stycznia 2020 roku.

§ 2
Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2020. Do konkursu mogą zgłaszać się także firmy zagraniczne.

§ 3
Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konkursie może zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii. Zgłoszenie produktów do konkursu możliwe będzie na stronie internetowej www.remadays.com. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu będącego wystawcą przyjmowane będą bezpłatnie. Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.

§ 4
Na zdjęciu zgłoszonego produktu do konkursu nie może być widoczne logo firmy.

§ 5
Zgłoszenie produktów do konkursu będzie możliwe na stronie internetowej www.remadays.com, poprzez formularz zgłoszeniowy.

§ 6
Warunkiem zgłoszenia produktu w konkursie jest możliwość jego prezentacji na targach.

§ 7
Zgłaszany produkt musi znajdować się w ofercie zgłaszającego. W przypadku naruszenia przez Wystawcę obowiązku wyżej wskazanego Organizator może domagać się naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody.

§ 8
Zgłaszany produkt powinien być zgłoszony w kategorii cenowej zgodnej z ceną sprzedaży tego produktu przez zgłaszającego.

§ 9
Formularz zgłoszeniowy produktu do konkursu zawiera następujące wymagane pola:
nazwa produktu,
opis produktu (do 500 znaków, bez informacji o producencie czy nazwy firmy),
zdjęcie produktu (bez tła i logo producenta),
pełna nazwa firmy, miejscowość,
imię i nazwisko osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu,
telefon i e-mail do osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu.

§ 10
W trakcie głosowania na liście konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej wyświetlone będą tylko dane dotyczące produktu tj. nazwa, opis i zdjęcie produktu. Treści zawierające informacje o producencie nie będą zamieszczane.

§ 11
Lista produktów zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.remadays.com w dniu 14 stycznia 2020 r.
Wszelkich informacji na temat konkursu będą udzielały osoby do tego wyznaczone, określone na stronie www.remadays.com.

§ 12
W przypadku wycofania produktu z konkursu, na którymś z etapów głosowania, organizator ma prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego danej firmy w roku następnym.
W przypadku wycofania zgłoszenia płatnego, na którymś z etapów głosowania opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.

GŁOSOWANIE – I ETAP

§ 1
Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 14.01.2020 – 24.01.2020 do godz. 12:00.

§ 2
Głosowanie możliwe będzie poprzez formularz wysłany do bazy Organizatora.

§ 3
Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie Organizatora. O konkursie i zasadach głosowania zostaną poinformowani w formie elektronicznej, tj. w postaci newsletterów, e-maili wysyłanych do całej bazy branży reklamowej organizatora oraz w mediach branży reklamowej współpracujących z organizatorem konkursu.

§ 4
Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów z listy konkursowej.

§ 5
W głosowaniu zostanie wyłonionych 10 produktów finałowych z każdej kategorii konkursowej, które uzyskały największą łączną liczbę głosów oddanych przez internautów. Finaliści wezmą udział w głosowaniu na targach RemaDays Warsaw 2020.

§ 6
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.remadays.com do dnia 31 stycznia 2020 r.

§ 7
Firmy, których produkty zakwalifikowały się do drugiego etapu głosowania, zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową i telefoniczną w dniach 27.01.-31.01.2020 r. Organizator poinformuje także o konieczności dostarczenia produktów zakwalifikowanych do finału konkursu na targi RemaDays Warsaw 2020 w PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn, al. Katowicka 62, Nadarzyn 05-830, Wolica 114D celem umieszczenia produktów w gablotach do drugiego etapu konkursu. Zakwalifikowana firma może dostarczyć maksymalnie do 3 egzemplarzy danego produktu nie przekraczających wyznaczonego miejsca w gablocie. Organizator przekaże również informację o odbiorze wyróżnienia za zdobycie określonego miejsca w tym etapie głosowania.

§ 8
Produkty finałowej dziesiątki będą prezentowane w gablotach w WARSAW EXPO Nadarzyn

§ 9
Wszelkie spory w tym etapie rozstrzygane będą przez Organizatora. Reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

GŁOSOWANIE – II ETAP

§ 1
Głosowanie przebiegać będzie na targach w hali PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn w drodze głosowania na formularzach w dniach od 12 do 14 lutego 2020 roku.

§ 2
Zwiedzający mogą oddać po jednym głosie na dowolne produkty z listy produktów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Głos może oddać jeden przedstawiciel firmy będącej zwiedzającym targów RemaDays Warsaw 2020.

§ 3
Finał konkursu nastąpi 14 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej G5 w Hali E.

§ 4
Organizator ma prawo do nieujawniania szczegółów dotyczących przebiegu głosowania.

§ 5
Wszystkie decyzje organizatora są wiążące i ostateczne.

§ 6
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

§ 7
Wszelkie spory w tym etapie rozstrzygane będą przez Organizatora. Reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

ODBIÓR ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU PRODUKTÓW

§ 1
Odbiór zgłoszonych do konkursu produktów odbywać się będzie 14 lutego 2020 r. po zakończeniu ceremonii wręczania nagród. Uczestnicy dokonują tego we własnym zakresie po zakończeniu ceremonii w sali konferencyjnej G5 w hali E.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZGŁOŚ PRODUKT DO KONKURSU GIFTS OF THE YEAR 2020

Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2020

UWAGA!
1. Można zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii.
2. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu przyjmowane będą bezpłatnie.
Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.


zdjecie

Oświadczam, że dany produkt zostaje zgłoszony w kategorii cenowej zgodnej z ceną sprzedaży tego produktu przez firmę zgłaszającą.

* pole obowiązkowe
Pola oznaczone * pozostają tylko do informacji organizatora i nie będą wyświetlane na liście konkursowej.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach 12.11.2019 -10.01.2020.
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 14.01.2020 – 24.01.2020 za pośrednictwem unikalnych linków rozesłanych drogą mailową.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA TARGACH REMADAYS WARSAW 2019

TOP FUN

1. LEŻANKA BIG - PPHU LEŻAKOWO KRZYSZTOF SZEWCZYK

2. MAPA ZDRAPKA VIP - SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI

3. PODUSZKI REKLAMOWE - P.W. R. MAJEWSKI

Wyróżnienie - FILCOWY ZEGAR - AMIZO

TOP IDEA

1. CAMERA COVER - BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI

2. KALENDARZE Z MAGNETYCZNYM OKIENKIEM - ULOTKI.PL - DRUKARNIA INTERNETOWA

3. OPASKI NIEZGUBKI NA RĘKĘ DZIECI - SIBAND.PL

Wyróżnienie - BUGGYBOX - WÓZEK TARGOWY - BUGGYBOX

TOP DESIGN

1. ZESTAW NOTES Z PAPIEREM Z KAMIENIA, POWER BANK ORAZ ROZGAŁĘŹNIK - A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ

2. ZESTAW CRYSTAL3 - AVANT FABRYKA PORCELITU

3. KALENDARZ B6 ZE ZŁOTYM I/LUB HOLOGRAFICZNYM WZOREM - WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O.

Wyróżnienie - ETUI Z NEONOWYM, ZŁOTYM, SREBRNYM NADRUKIEM - LOCK-TEL JAN WYDRO

 

WYNIKI GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

 

Produkty masowe – drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50zł
Lp. Produkt Firma
1. VICARDS.PL – NAJSPRYTNIEJSZA KARTA NA ŚWIECIE VICARDS.PL
2. CAMERA COVER BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
3. TORBA BAWEŁNIANA REKLAMOWA TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O.
W NOTESY Z KOLOROWYM KLEJEM ULOTKI.PL – DRUKARNIA INTERNETOWA
W LIZAKI W KOSZULCE B&B SŁODYCZE REKLAMOWE A.K.J. BŁASZCZAK SP.J.
W ZATYCZKA DO PUSZEK NA NAPOJE CAN-CAP PROFIX SP. Z O. O. SP. K.
Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5zł
Lp. Produkt Firma
1. EKOLOGICZNA TORBA ODBLASKOWA VIC SP. Z O.O.
2. PŁYN DO SPRYSKIWACZY W TABLETKACH LIMEBOX JOANNA SUCHECKA-LIPKA
3. KARTECZKI Z PAPIERU Z KAMIENIA A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ
W WIELORAZOWA PROEKOLOGICZNA SŁOMKA DO NAPOJÓW ROSNOWSKI GIFT SP. Z O.O.
W OPASKA NA RĘKĘ DZIECI ZMIENIAJĄCA KOLOR SIBAND.PL
W CHUSTY WIELOFUNKCYJNA SDX GROUP SP. Z O.O.
Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł
Lp. Produkt Firma
1. ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
2. CHUSTA ANTYSMOGOWA SDX GROUP SP. Z O.O.
3. KALENDARZE Z MAGNETYCZNYM OKIENKIEM ULOTKI.PL – DRUKARNIA INTERNETOWA
W KUBEK TERMICZNY 450 ML MONTREAL H7042-6 ICL WIELKOPOLANIN SP. Z O.O.
W PODUSZKI REKLAMOWE P.W. R. MAJEWSKI
W KALENDARZ B6 ZE ZŁOTYM I/LUB HOLOGRAFICZNYM WZOREM WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O.
Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50zł
Lp. Produkt Firma
1. RĘCZNIK – KOALA MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK
2. KALENDARZ Z PAPIERU Z KAMIENIA A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ
3. MAPA ZDRAPKA VIP SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI
W NOTATNIK Z DŁUGOPISEM MYPENBOOK CAPIRA SP. Z O.O. SP. K.
W BUGGYBOX – WÓZEK TARGOWY BUGGYBOX
W FILCOWY ZEGAR AMIZO
Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł
Lp. Produkt Firma
1. INTELIGENTNA MASELNICZKA PRACTIC SP. Z O.O. S.K.A.
2. BAMBUSOWA ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA 5W1 I ORGANIZER NA BIURKO AXPOL TRADING SP. Z O. O. SP. K.
3. SZKLANKA DO DEGUSTACJI WHISKY PEUGEOT Z PODSTAWĄ CHŁODZĄCĄ TGHOME
W KUBEK STANLEY MOUNTAIN VACUUM SWITCHBACK MUG 0,35L PCM SP. Z O.O. EASY GIFTS SP.K.
W MINO X TEEM
W SMART BRANSOLETKA SB-310 TELFORCEONE S.A.
Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł
Lp. Produkt Firma
1. DRON FLEX TELFORCEONE S.A.
2. PLECAK Z ALARMEM BEZPIECZEŃSTWA CATHY AXPOL TRADING SP. Z O. O. SP. K.
3. TECZKA Z POWER BANKIEM MACMA POLSKA SP. Z O.O.
W CARDBOARD FURNITURE MEDIACONCEPT
W OBLIO TEEM
W SWISS CARD QUATTRO VICTORINOX POLAND SP. Z O.O.
Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł
Lp. Produkt Firma
1. WALIZKA KABINOWA WENGER LUMEN EXPANDABLE HARDSIDE 20 VICTORINOX POLAND SP. Z O.O.
2. LEŻANKA BIG PPHU LEŻAKOWO KRZYSZTOF SZEWCZYK
3. KOLEKCJA MIAMI TEEM
W EKSKLUZYWNA KSIĄŻKA KOLEKCJONERSKA KURTIAK I LEY WYDAWNICTWO ARTYSTYCZNE
W DUKE PIÓRO 8F EAGLE&BLACK W KASECIE DREWNIANEJ Z PŁYTĄ INNER-TOMAR S.C.
W KOLOSALNY DESIGN MODERN FORMS SP. Z O.O.


[/vc_toggle][/vc_tta_section]–>

W razie zaistniałych pytań prosimy o kontakt:

Mariusz Chmura
E-mail: mariusz@gjc.pl
Tel.: 616740154