Gifts of the Year

DYKTUJ TRENDY W BRANŻY!

Zaprezentuj swoje produkty 110 tys. firm z Polski i Europy oraz 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com.

Pokaż swój produkt na targach RemaDays na specjalnym stoisku, które odwiedzane jest przez tysiące zwiedzających.

Nagrodzone produkty otrzymują tytuł Gift of the Year podczas Śniadania Biznesowego z partnerami programu Solidni w Biznesie.

Firmy oraz produkty zostaną zaprezentowane podczas targów, na stronie internetowej www.remadays.com, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

Zapracuj na pozytywny wizerunek marki, wpłyń na lepszą identyfikację cenową swoich produktów.

Uczestnicy konkursu

Bezpłatnie produkty do konkursu mogą zgłaszać Wystawcy 17. edycji Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2021.

Nagroda przyznawana przez agencje reklamowe i dystrybutorów (głosowanie online):

Kategorie konkursowe:
Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł
Produkty impulsowe – od kwoty 1,50 zł do kwoty 5 zł
Produkty wzmacniające markę – od kwoty 5 zł do kwoty 25 zł
Produkty promocyjne – od kwoty 25 zł do kwoty 50 zł
Produkty Premium – od kwoty 50 zł do kwoty 150 zł
Produkty De Luxe – od kwoty 150 zł do kwoty 500 zł
Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł

Nagroda przyznawana przez zwiedzających targów RemaDays Warsaw 2021:

Kategorie konkursowe:

TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.

TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.

TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

Nagrody i wyróżnienia

W każdej kategorii cenowej (nagroda od agencji i dystrybutorów) zostaną przyznane I, II i III miejsca dla artykułów reklamowych, które uzyskały odpowiednio największą łączną liczbę głosów oraz trzy wyróżnienia.

Również w trzech kategoriach targowych (nagroda od zwiedzających) trzy pierwsze nagrody oraz po jednym wyróżnieniu, zostaną przyznane za największą ilość głosów.

Termin zgłoszeń do konkursu

Zgłoszenia przyjmowane będą od 12 listopada 2020 do 8 stycznia 2021 r. na stronie www.remadays.com w zakładce Gifts of the Year.

Jak głosować?

Proces głosowania przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich potrwa od 11 do 22 stycznia 2021 r., a głosy oddawać będzie można poprzez unikalne linki rozesłane przez organizatora, prowadzące do formularza. Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora i mogą oni oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. W każdej kategorii zostanie wyłonionych 10 produktów z największą liczbą głosów, które przejdą do drugiego etapu konkursu i wystawione zostaną na stoisku organizatora w Hali E w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn. Drugi etap głosowania przebiegać będzie na targach w hali E w drodze głosowania poprzez specjalne formularze w dniach 10-11 lutego 2021 r. Zwiedzający targi oraz przedstawiciele uprawnionych do głosowania firm ponownie mogą oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. Finał konkursu nastąpi 12 lutego 2021 o godz. 12:00 w sali konferencyjnej G5 w Hali E w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn.

Rozdanie nagród

Rozdanie nagród w konkursie Gifts of the Year nastąpi w sali konferencyjnej G5 w hali E w dniu 12.02.2021 o godzinie 12.00.

REGULAMIN KONKURSU GIFTS OF THE YEAR

1. Postanowienia ogólne

§ 1
Organizatorem konkursu „Gifts of the Year” 2021 jest wydawca specjalistycznego magazynu branży upominków reklamowych Gifts Journal oraz organizator Targów Reklamy i Druku RemaDays 2021 r., firma GJC International Sp. z o.o. sp. k.

§ 2
Tytuł „Gifts of the Year 2021” przyznawany będzie w dziesięciu kategoriach:
1. Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł.
2. Produkty impulsowe – od kwoty 1,50 zł do kwoty 5 zł.
3. Produkty wzmacniające markę – od kwoty 5 zł do kwoty 25 zł.
4. Produkty promocyjne – od kwoty 25 zł do kwoty 50 zł.
5. Produkty Premium – od kwoty 50 zł do kwoty 150 zł.
6. Produkty De Luxe – od kwoty 150 zł do kwoty 500 zł.
7. Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł.
8. TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.
9. TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.
10. TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

§ 3
W każdej kategorii przyznane zostaną 3 nagrody (za I, II i III miejsce) oraz 3 wyróżnienia (za IV, V i VI miejsce).
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
I wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II wyróżnienie – produkt piąty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III wyróżnienie – produkt szósty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania

W drugim etapie głosowania przyznane zostaną trzy nagrody (za I, II i III miejsce) oraz po jednym wyróżnieniu.
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
Wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.

§ 4
Informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na łamach kwartalnika Gifts Journal, zostanie rozpowszechniona w środowisku reklamy za pośrednictwem newslettera wysłanego do około 23 000 firm z branży oraz przy wsparciu informacyjnym Patronów Medialnych. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.remadays.com i www.giftsjournal.pl

§ 5

Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

2. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

§ 1
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach od 12 listopada 2020 do 8 stycznia 2021 roku.

§ 2
Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2021. Do konkursu mogą zgłaszać się także firmy zagraniczne.

§ 3
Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konkursie może zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii. Zgłoszenie produktów do konkursu możliwe będzie na stronie internetowej www.remadays.com. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu będącego wystawcą przyjmowane będą bezpłatnie. Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.

§ 4
Na zdjęciu zgłoszonego produktu do konkursu nie może być widoczne logo firmy.

§ 5
Zgłoszenie produktów do konkursu będzie możliwe na stronie internetowej www.remadays.com, poprzez formularz zgłoszeniowy.

§ 6
Warunkiem zgłoszenia produktu w konkursie jest możliwość jego prezentacji na targach.

§ 7
Zgłaszany produkt musi znajdować się w ofercie zgłaszającego. W przypadku naruszenia przez Wystawcę obowiązku wyżej wskazanego Organizator może domagać się naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody.

§ 8
Zgłaszany produkt powinien być zgłoszony w kategorii cenowej zgodnej z ceną sprzedaży tego produktu przez zgłaszającego.

§ 9
Formularz zgłoszeniowy produktu do konkursu zawiera następujące wymagane pola:
nazwa produktu,
opis produktu (do 500 znaków, bez informacji o producencie czy nazwy firmy),
zdjęcie produktu (bez tła i logo producenta),
pełna nazwa firmy, miejscowość,
imię i nazwisko osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu,
telefon i e-mail do osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu.

§ 10
W trakcie głosowania na liście konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej wyświetlone będą tylko dane dotyczące produktu tj. nazwa, opis i zdjęcie produktu. Treści zawierające informacje o producencie nie będą zamieszczane.

§ 11
Lista produktów zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.remadays.com w dniu 11 stycznia 2021 r.
Wszelkich informacji na temat konkursu będą udzielały osoby do tego wyznaczone, określone na stronie www.remadays.com.

§ 12
W przypadku wycofania produktu z konkursu, na którymś z etapów głosowania, organizator ma prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego danej firmy w roku następnym.
W przypadku wycofania zgłoszenia płatnego, na którymś z etapów głosowania opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.

3. GŁOSOWANIE – I ETAP

§ 1
Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 11.01.2021 – 22.01.2021 do godz. 12:00.

§ 2
Głosowanie możliwe będzie poprzez formularz wysłany do bazy Organizatora.

§ 3
Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie Organizatora. O konkursie i zasadach głosowania zostaną poinformowani w formie elektronicznej, tj. w postaci newsletterów, e-maili wysyłanych do całej bazy branży reklamowej organizatora oraz w mediach branży reklamowej współpracujących z organizatorem konkursu.

§ 4
Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów z listy konkursowej.

§ 5
W głosowaniu zostanie wyłonionych 10 produktów finałowych z każdej kategorii konkursowej, które uzyskały największą łączną liczbę głosów oddanych przez internautów. Finaliści wezmą udział w głosowaniu na targach RemaDays Warsaw 2021.

§ 6
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.remadays.com do dnia 31 stycznia 2021 r.

§ 7
Firmy, których produkty zakwalifikowały się do drugiego etapu głosowania, zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową i telefoniczną w dniach 22.01.-26.01.2021 r. Organizator poinformuje także o konieczności dostarczenia produktów zakwalifikowanych do finału konkursu na targi RemaDays Warsaw 2021 w PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn, al. Katowicka 62, Nadarzyn 05-830, Wolica 114D celem umieszczenia produktów w gablotach do drugiego etapu konkursu. Zakwalifikowana firma może dostarczyć maksymalnie do 3 egzemplarzy danego produktu nie przekraczających wyznaczonego miejsca w gablocie. Organizator przekaże również informację o odbiorze wyróżnienia za zdobycie określonego miejsca w tym etapie głosowania.

§ 8
Produkty finałowej dziesiątki będą prezentowane w gablotach w WARSAW EXPO Nadarzyn

§ 9
Wszelkie spory w tym etapie rozstrzygane będą przez Organizatora. Reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

4. GŁOSOWANIE – II ETAP

§ 1
Głosowanie przebiegać będzie na targach w hali PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn w drodze głosowania na formularzach w dniach od 10 do 12 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do głosowania są zwiedzający oraz wystawcy targów RemaDays Warsaw 2021.

§ 2
Każdy zwiedzający może oddać po jednym głosie na dowolne produkty z listy produktów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Każdy wystawca może oddać tylko jeden głos.

§ 3
Finał konkursu nastąpi 12 lutego 2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej G5 w Hali E.

§ 4
Organizator ma prawo do nieujawniania szczegółów dotyczących przebiegu głosowania.

§ 5
Wszystkie decyzje organizatora są wiążące i ostateczne.

§ 6
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

§ 7
Wszelkie spory w tym etapie rozstrzygane będą przez Organizatora. Reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

5. ODBIÓR ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU PRODUKTÓW

§ 1
Odbiór zgłoszonych do konkursu produktów odbywać się będzie 12 lutego 2021 r. po zakończeniu ceremonii wręczania nagród. Uczestnicy dokonują tego we własnym zakresie po zakończeniu ceremonii w sali konferencyjnej G5 w hali E.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZGŁOŚ PRODUKT DO KONKURSU GIFTS OF THE YEAR 2021

Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2021.

UWAGA!
1. Można zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii.
2. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu przyjmowane będą bezpłatnie.
Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.


zdjecie

Oświadczam, że dany produkt zostaje zgłoszony w kategorii cenowej zgodnej z ceną sprzedaży tego produktu przez firmę zgłaszającą.

* pole obowiązkowe
Pola oznaczone * pozostają tylko do informacji organizatora i nie będą wyświetlane na liście konkursowej.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach 12.11.2020 – 8.01.2021.
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 12.01.2021 – 22.01.2021 za pośrednictwem unikalnych linków rozesłanych drogą mailową.

Chciałbyś pokazać swój produkt w formie wideo? Skontaktuj się z nami a my przygotujemy dla Ciebie film produktowy.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA TARGACH REMADAYS WARSAW 2020

TOP IDEA

1 MIEJSCE - EKOBATERIE ŁADOWALNEMICRO USB Z WŁASNYM NADRUKIEM - BLUEBOAT JACEK BULIK

2 MIEJSCE - LEŻANKA NA ŁAPANE POWIETRZE - ADREST SP. Z O.O.

3 MIEJSCE - MASKA DO RESUSCYTACJI - PAR BAKUŁA SP. J.

WYRÓŻNIENIE - BLOKER DŹWIĘKU - ANTYHACKER

TOP FUN

1 MIEJSCE - TRAMPKI PERSONALIZOWANE CONVERSE ALL STAR - KOKOSZULKA.PL

2 MIEJSCE - MAPA ZDRAPKA ŚWIATA VIP© - SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI

3 MIEJSCE - WIEWIÓRĘCZNIK - MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK

WYRÓŻNIENIE - EKOLOGICZNE KLOCKI BIOBLO - PIATNIK (KLUWI S.C.)

TOP DESIGN

1 MIEJSCE - EKO SET - NOTES Z TRAWY, GŁOŚNIK I ŁADOWARKA Z PSZENICY - A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ

2 MIEJSCE - KUBEK WOODY - AVANT FABRYKA PORCELITU

3 MIEJSCE - 2W1 - POWER BANK Z ŁADOWARKĄ INDUKCYJNĄ - USB SYSTEM

WYRÓŻNIENIE - DATA PROTECTOR - BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI

WYNIKI GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

Produkty masowe – drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50zł
Msc. Produkt Firma
1. NOTESY Z KOLOROWYM KLEJEM ULOTKI.PL
2. PIERNIKI WYTŁACZANE Z LOGO BĘDZIE SŁODKO ALEKSANDRA BOGUSIAK
3. PRZYPINKI BEZ AGRAFKI BEZPIECZNE DLA DZIECI ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH JAROSŁAW OLENDER
W VICARDS.PL – NAJSPRYTNIEJSZA KARTA NA ŚWIECIE ESKADA SŁAWOMIR KUBIAK
W SŁODKI KARNET SŁODKIE UPOMINKI SP. Z O.O. SP. K.
W SLIM CAMERA COVER BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5zł
Msc. Produkt Firma
1. WORECZEK Z SIATKI BAWEŁNIANEJ ALLBAG SP. Z O.O.
2. EKO WOREK BAWEŁNIANY VIC SP. Z O.O.
3. DATA PROTECTOR BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
W BLOKER DŹWIĘKU ANTYHACKER
W EKOLOGICZNA PODKŁADKA POD KUBEK WYKONANA ZE SKLEJKI, GRAWEROWANA LASEROWO 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS
W MASKA DO RESUSCYTACJI LIFE SAVER PAR BAKUŁA SP.J.
Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł
Msc. Produkt Firma
1. KALENDARZE Z MAGNETYCZNYM OKIENKIEM ULOTKI.PL
2. KUBEK WOODY AVANT FABRYKA PORCELITU
3. GOODRAM UNO WILK ELEKTRONIK S.A. MARKA GOODRAM
W INVAME ZAPACHY SAMOCHODOWE DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW REKLAMOWYCH
W ZAP-IT MIRTOP
W ZESTAW PIÓR Z BURSZTYNEM JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ
Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50zł
Msc. Produkt Firma
1. POWER BANK Z ŁADOWANIEM INDUKCYJNYM CITRON GROUP SP. Z O.O. SP. K.
2. EKOBATERIE ŁADOWALNE MICRO USB Z WŁASNYM NADRUKIEM BLUEBOAT JACEK BULIK
3. MAPA ZDRAPKA ŚWIATA VIP© SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI
W MAPKA ZDRAPKA ŚWIATA MAPITO© SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI
W GOODRAM UCA WILK ELEKTRONIK S.A. MARKA GOODRAM
W POWER SET A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ
Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł
Msc. Produkt Firma
1. LEŻANKA NA ŁAPANE POWIETRZE ADREST SP. Z O.O.
2. PLECAK ANTYKRADZIEŻOWY TIGERNU TB3335 BLUEBOAT JACEK BULIK
3. AURORA – PRZENOŚNY BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK Z OŚWIETLENIEM LED JETTSTUDIO SP Z O.O.
W EKO SET – NOTES Z TRAWY, GŁOŚNIK I ŁADOWARKA Z PSZENICY A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ
W SŁUCHAWKI BLUETOOTH SC1908 CITRON GROUP SP. Z O.O. SP. K.
W PLECAK/TECZKA CITY CYBER Z OCHRONĄ RFID PAR BAKUŁA SP.J.
Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł
Msc. Produkt Firma
1. DUO Z PODUSZKAMI LEŻAKOWO
2. TRAMPKI PERSONALIZOWANE CONVERSE ALL STAR KOKOSZULKA.PL
3. EAREBEL BROD SP. Z O.O.
W MEBLE NA ŁAPANE POWIETRZE Z NITKĄ NANOFOTOWOLTAICZNĄ ADREST SP. Z O.O.
W RESPRO BROD SP. Z O.O.
W SKUTER SAMOBALANSUJĄCY FOREVER CHIC PI MAX 10 TELFORCEONE S.A.
Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł
Msc. Produkt Firma
1. PLECAK Z RPET Z PANELEM SŁONECZNYM AXPOL TRADING
2. COLOP E-MARK COLOP POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
3. ASTROLABIUM H32 MIRTOP
W ŁAWKA REKLAMOWA LEŻAKOWO
W NAMIOT AUTOMATYCZNY VITABRI V5 SPIDER TENT SP. Z O.O.
W ORGANIZER FILOFAX MALDEN A5 – NOTATNIK + KALENDARZ EXPEN S.C.

W razie zaistniałych pytań prosimy o kontakt:

Mariusz Chmura
E-mail: mariusz@gjc.pl
Tel.: 616740154