Gifts of the Year

DYKTUJ TRENDY W BRANŻY!

Zaprezentuj swoje produkty 110 tys. firm z Polski i Europy oraz 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com.

Pokaż swój produkt na targach RemaDays na specjalnym stoisku, które odwiedzane jest przez tysiące zwiedzających.

Nagrodzone produkty otrzymują tytuł Gift of the Year podczas Śniadania Biznesowego.

Firmy oraz produkty zostaną zaprezentowane podczas targów, na stronie internetowej www.remadays.com, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

Zapracuj na pozytywny wizerunek marki, wpłyń na lepszą identyfikację cenową swoich produktów.

Uczestnicy konkursu

Bezpłatnie produkty do konkursu mogą zgłaszać Wystawcy 17. edycji Targów Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2022.

Nagroda przyznawana przez agencje reklamowe i dystrybutorów (głosowanie online):

Kategorie konkursowe:
Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł
Produkty impulsowe – od kwoty 1,50 zł do kwoty 5 zł
Produkty wzmacniające markę – od kwoty 5 zł do kwoty 25 zł
Produkty promocyjne – od kwoty 25 zł do kwoty 50 zł
Produkty Premium – od kwoty 50 zł do kwoty 150 zł
Produkty De Luxe – od kwoty 150 zł do kwoty 500 zł
Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł

Nagroda przyznawana przez zwiedzających targów RemaDays Warsaw 2022:

Kategorie konkursowe:

TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.

TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.

TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

Nagrody i wyróżnienia

W każdej kategorii cenowej (nagroda od agencji i dystrybutorów) zostaną przyznane I, II i III miejsca dla artykułów reklamowych, które uzyskały odpowiednio największą łączną liczbę głosów oraz trzy wyróżnienia.

Również w trzech kategoriach targowych (nagroda od zwiedzających) trzy pierwsze nagrody oraz po jednym wyróżnieniu, zostaną przyznane za największą ilość głosów.

Termin zgłoszeń do konkursu

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 listopada 2021 do 14 stycznia 2022 r. na stronie www.remadays.com w zakładce Gifts of the Year.

Jak głosować?

Proces głosowania przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich potrwa od 17 do 26 stycznia 2022 r., a głosy oddawać będzie można poprzez unikalne linki rozesłane przez organizatora, prowadzące do formularza. Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora i mogą oni oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. W każdej kategorii zostanie wyłonionych 10 produktów z największą liczbą głosów, które przejdą do drugiego etapu konkursu i wystawione zostaną na stoisku organizatora w Hali E w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn. Drugi etap głosowania przebiegać będzie na targach w hali E w drodze głosowania poprzez specjalne formularze w dniach 16-17 lutego 2022 r. Zwiedzający targi oraz przedstawiciele uprawnionych do głosowania firm ponownie mogą oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów. Finał konkursu nastąpi 18 lutego 2022 o godz. 12:00  na stoisku A16 w Hali F w Ptak Warsaw Expo Nadarzyn.

Rozdanie nagród

Rozdanie nagród w konkursie Gifts of the Year nastąpi na stoisku A16 w hali F w dniu 18.02.2022 o godzinie 12.00.

REGULAMIN KONKURSU GIFTS OF THE YEAR

1. Postanowienia ogólne

§ 1
Organizatorem konkursu „Gifts of the Year” 2022 jest wydawca specjalistycznego magazynu branży upominków reklamowych Gifts Journal oraz organizator Targów Reklamy i Druku RemaDays 2022 r., firma GJC International Sp. z o.o. sp. k.

§ 2
Tytuł „Gifts of the Year 2022” przyznawany będzie w dziesięciu kategoriach:
1. Produkty masowe – do kwoty 1,50 zł.
2. Produkty impulsowe – od kwoty 1,50 zł do kwoty 5 zł.
3. Produkty wzmacniające markę – od kwoty 5 zł do kwoty 25 zł.
4. Produkty promocyjne – od kwoty 25 zł do kwoty 50 zł.
5. Produkty Premium – od kwoty 50 zł do kwoty 150 zł.
6. Produkty De Luxe – od kwoty 150 zł do kwoty 500 zł.
7. Produkty Top Exclusive – powyżej kwoty 500 zł.
8. TopDesign jest nagrodą dla najlepiej zaprojektowanych upominków. Liczy się tu przede wszystkim estetyka, jakość oraz trwałość wykonania produktu.
9. TopIdea to propozycja dla najbardziej kreatywnych twórców. Nagrody zdobędą tu przede wszystkim dostawcy, którzy zaprezentują gadżety przemyślane i zaskakujące pod względem użyteczności.
10. TopFun jest nagrodą dla upominków najzabawniejszych. Nagroda dedykowana jest dla wszystkich, którzy przede wszystkim cenią sobie uśmiech na twarzy klienta.

§ 3
W każdej kategorii przyznane zostaną 3 nagrody (za I, II i III miejsce) oraz 3 wyróżnienia (za IV, V i VI miejsce).
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
I wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
II wyróżnienie – produkt piąty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania
III wyróżnienie – produkt szósty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w I etapie głosowania

W drugim etapie głosowania przyznane zostaną trzy nagrody (za I, II i III miejsce) oraz po jednym wyróżnieniu.
I miejsce – produkt z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
II miejsce – produkt drugi w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
III miejsce – produkt trzeci w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.
Wyróżnienie – produkt czwarty w kolejności z największą łączną ilością głosów uzyskanych w II etapie głosowania.

§ 4
Informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na łamach kwartalnika Gifts Journal, zostanie rozpowszechniona w środowisku reklamy za pośrednictwem newslettera wysłanego do około 23 000 firm z branży oraz przy wsparciu informacyjnym Patronów Medialnych. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.remadays.com i www.giftsjournal.pl

§ 5

Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

2. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

§ 1
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach od 15 listopada 2021 do 14 stycznia 2022 roku.

§ 2
Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2022. Do konkursu mogą zgłaszać się także firmy zagraniczne.

§ 3
Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konkursie może zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii. Zgłoszenie produktów do konkursu możliwe będzie na stronie internetowej www.remadays.com. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu będącego wystawcą przyjmowane będą bezpłatnie. Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.

§ 4
Na zdjęciu zgłoszonego produktu do konkursu nie może być widoczne logo firmy.

§ 5
Zgłoszenie produktów do konkursu będzie możliwe na stronie internetowej www.remadays.com, poprzez formularz zgłoszeniowy.

§ 6
Warunkiem zgłoszenia produktu w konkursie jest możliwość jego prezentacji na targach.

§ 7
Zgłaszany produkt musi znajdować się w ofercie zgłaszającego. W przypadku naruszenia przez Wystawcę obowiązku wyżej wskazanego Organizator może domagać się naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody.

§ 8
Zgłaszany produkt powinien być zgłoszony w kategorii cenowej zgodnej z ceną sprzedaży tego produktu przez zgłaszającego.

§ 9
Formularz zgłoszeniowy produktu do konkursu zawiera następujące wymagane pola:
nazwa produktu,
opis produktu (do 500 znaków, bez informacji o producencie czy nazwy firmy),
zdjęcie produktu (bez tła i logo producenta),
pełna nazwa firmy, miejscowość,
imię i nazwisko osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu,
telefon i e-mail do osoby uprawnionej do zgłoszenia produktów do konkursu.

§ 10
W trakcie głosowania na liście konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej wyświetlone będą tylko dane dotyczące produktu tj. nazwa, opis i zdjęcie produktu. Treści zawierające informacje o producencie nie będą zamieszczane.

§ 11
Lista produktów zgłoszonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.remadays.com w dniu 17 stycznia 2022 r.
Wszelkich informacji na temat konkursu będą udzielały osoby do tego wyznaczone, określone na stronie www.remadays.com.

§ 12
W przypadku wycofania produktu z konkursu, na którymś z etapów głosowania, organizator ma prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia konkursowego danej firmy w roku następnym.
W przypadku wycofania zgłoszenia płatnego, na którymś z etapów głosowania opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.

3. GŁOSOWANIE – I ETAP

§ 1
Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 17.01.2022 – 26.01.2022 do godz. 12:00.

§ 2
Głosowanie możliwe będzie poprzez formularz wysłany do bazy Organizatora.

§ 3
Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie Organizatora. O konkursie i zasadach głosowania zostaną poinformowani w formie elektronicznej, tj. w postaci newsletterów, e-maili wysyłanych do całej bazy branży reklamowej organizatora oraz w mediach branży reklamowej współpracujących z organizatorem konkursu.

§ 4
Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na dowolną liczbę produktów z listy konkursowej.

§ 5
W głosowaniu zostanie wyłonionych 10 produktów finałowych z każdej kategorii konkursowej, które uzyskały największą łączną liczbę głosów oddanych przez internautów. Finaliści wezmą udział w głosowaniu na targach RemaDays Warsaw 2022.

§ 6
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.remadays.com do dnia 31 stycznia 2022 r.

§ 7
Firmy, których produkty zakwalifikowały się do drugiego etapu głosowania, zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową i telefoniczną w dniach 27.01.-28.01.2022 r. Organizator poinformuje także o konieczności dostarczenia produktów zakwalifikowanych do finału konkursu na targi RemaDays Warsaw 2022 w PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn, al. Katowicka 62, Nadarzyn 05-830, Wolica 114D celem umieszczenia produktów w gablotach do drugiego etapu konkursu. Zakwalifikowana firma może dostarczyć maksymalnie do 3 egzemplarzy danego produktu nie przekraczających wyznaczonego miejsca w gablocie. Organizator przekaże również informację o odbiorze wyróżnienia za zdobycie określonego miejsca w tym etapie głosowania.

§ 8
Produkty finałowej dziesiątki będą prezentowane w gablotach w WARSAW EXPO Nadarzyn

§ 9
Wszelkie spory w tym etapie rozstrzygane będą przez Organizatora. Reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

4. GŁOSOWANIE – II ETAP

§ 1
Głosowanie przebiegać będzie na targach w hali PTAK WARSAW EXPO Nadarzyn w drodze głosowania na formularzach w dniach od 16 do 17 lutego 2022 roku. Uprawnionymi do głosowania są zwiedzający oraz wystawcy targów RemaDays Warsaw 2022.

§ 2
Każdy zwiedzający może oddać po jednym głosie na dowolne produkty z listy produktów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Każdy wystawca może oddać tylko jeden głos.

§ 3
Finał konkursu nastąpi 18 lutego 2022 r. o godz. 12:00 na stoisku A16 w Hali F.

§ 4
Organizator ma prawo do nieujawniania szczegółów dotyczących przebiegu głosowania.

§ 5
Wszystkie decyzje organizatora są wiążące i ostateczne.

§ 6
Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

§ 7
Wszelkie spory w tym etapie rozstrzygane będą przez Organizatora. Reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

5. ODBIÓR ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU PRODUKTÓW

§ 1
Odbiór zgłoszonych do konkursu produktów odbywać się będzie 18 lutego 2022 r. po zakończeniu ceremonii wręczania nagród. Uczestnicy dokonują tego we własnym zakresie po zakończeniu ceremonii na stoisku A16 w hali F.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZGŁOŚ PRODUKT DO KONKURSU GIFTS OF THE YEAR 2022

Uprawnionymi do zgłaszania produktów do konkursu są Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2022.

UWAGA!
1. Można zgłosić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii.
2. Pierwsze trzy zgłoszone produkty przez każdego uczestnika konkursu przyjmowane będą bezpłatnie.
Za każdy kolejny zgłoszony produkt opłata wynosi 100 zł netto.


zdjecie

Oświadczam, że dany produkt zostaje zgłoszony w kategorii cenowej zgodnej z ceną sprzedaży tego produktu przez firmę zgłaszającą.

* pole obowiązkowe
Pola oznaczone * pozostają tylko do informacji organizatora i nie będą wyświetlane na liście konkursowej.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach 15.11.2021 – 12.01.2022.
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 14.01.2022 – 26.01.2022 za pośrednictwem unikalnych linków rozesłanych drogą mailową.

Chciałbyś pokazać swój produkt w formie wideo? Skontaktuj się z nami a my przygotujemy dla Ciebie film produktowy.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA TARGACH REMADAYS WARSAW 2020

TOP IDEA

1 MIEJSCE - EKOBATERIE ŁADOWALNEMICRO USB Z WŁASNYM NADRUKIEM - BLUEBOAT JACEK BULIK

2 MIEJSCE - LEŻANKA NA ŁAPANE POWIETRZE - ADREST SP. Z O.O.

3 MIEJSCE - MASKA DO RESUSCYTACJI - PAR BAKUŁA SP. J.

WYRÓŻNIENIE - BLOKER DŹWIĘKU - ANTYHACKER

TOP FUN

1 MIEJSCE - TRAMPKI PERSONALIZOWANE CONVERSE ALL STAR - KOKOSZULKA.PL

2 MIEJSCE - MAPA ZDRAPKA ŚWIATA VIP© - SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI

3 MIEJSCE - WIEWIÓRĘCZNIK - MAŁA PRACOWNIA MAŁGORZATA POPEK-JOBCZYK

WYRÓŻNIENIE - EKOLOGICZNE KLOCKI BIOBLO - PIATNIK (KLUWI S.C.)

TOP DESIGN

1 MIEJSCE - EKO SET - NOTES Z TRAWY, GŁOŚNIK I ŁADOWARKA Z PSZENICY - A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ

2 MIEJSCE - KUBEK WOODY - AVANT FABRYKA PORCELITU

3 MIEJSCE - 2W1 - POWER BANK Z ŁADOWARKĄ INDUKCYJNĄ - USB SYSTEM

WYRÓŻNIENIE - DATA PROTECTOR - BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI

WYNIKI GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

Produkty masowe – drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50zł
Msc. Produkt Firma
1. NOTESY Z KOLOROWYM KLEJEM ULOTKI.PL
2. PIERNIKI WYTŁACZANE Z LOGO BĘDZIE SŁODKO ALEKSANDRA BOGUSIAK
3. PRZYPINKI BEZ AGRAFKI BEZPIECZNE DLA DZIECI ALTMEDIA PRODUCENT UPOMINKÓW REKLAMOWYCH JAROSŁAW OLENDER
W VICARDS.PL – NAJSPRYTNIEJSZA KARTA NA ŚWIECIE ESKADA SŁAWOMIR KUBIAK
W SŁODKI KARNET SŁODKIE UPOMINKI SP. Z O.O. SP. K.
W SLIM CAMERA COVER BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5zł
Msc. Produkt Firma
1. WORECZEK Z SIATKI BAWEŁNIANEJ ALLBAG SP. Z O.O.
2. EKO WOREK BAWEŁNIANY VIC SP. Z O.O.
3. DATA PROTECTOR BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI
W BLOKER DŹWIĘKU ANTYHACKER
W EKOLOGICZNA PODKŁADKA POD KUBEK WYKONANA ZE SKLEJKI, GRAWEROWANA LASEROWO 12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL I POS
W MASKA DO RESUSCYTACJI LIFE SAVER PAR BAKUŁA SP.J.
Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł
Msc. Produkt Firma
1. KALENDARZE Z MAGNETYCZNYM OKIENKIEM ULOTKI.PL
2. KUBEK WOODY AVANT FABRYKA PORCELITU
3. GOODRAM UNO WILK ELEKTRONIK S.A. MARKA GOODRAM
W INVAME ZAPACHY SAMOCHODOWE DREAMPEN PRODUCENT DŁUGOPISÓW REKLAMOWYCH
W ZAP-IT MIRTOP
W ZESTAW PIÓR Z BURSZTYNEM JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ
Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50zł
Msc. Produkt Firma
1. POWER BANK Z ŁADOWANIEM INDUKCYJNYM CITRON GROUP SP. Z O.O. SP. K.
2. EKOBATERIE ŁADOWALNE MICRO USB Z WŁASNYM NADRUKIEM BLUEBOAT JACEK BULIK
3. MAPA ZDRAPKA ŚWIATA VIP© SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI
W MAPKA ZDRAPKA ŚWIATA MAPITO© SCRATCH MAP WOJCIECH KOCZOROWSKI
W GOODRAM UCA WILK ELEKTRONIK S.A. MARKA GOODRAM
W POWER SET A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ
Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł
Msc. Produkt Firma
1. LEŻANKA NA ŁAPANE POWIETRZE ADREST SP. Z O.O.
2. PLECAK ANTYKRADZIEŻOWY TIGERNU TB3335 BLUEBOAT JACEK BULIK
3. AURORA – PRZENOŚNY BEZPRZEWODOWY GŁOŚNIK Z OŚWIETLENIEM LED JETTSTUDIO SP Z O.O.
W EKO SET – NOTES Z TRAWY, GŁOŚNIK I ŁADOWARKA Z PSZENICY A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ
W SŁUCHAWKI BLUETOOTH SC1908 CITRON GROUP SP. Z O.O. SP. K.
W PLECAK/TECZKA CITY CYBER Z OCHRONĄ RFID PAR BAKUŁA SP.J.
Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł
Msc. Produkt Firma
1. DUO Z PODUSZKAMI LEŻAKOWO
2. TRAMPKI PERSONALIZOWANE CONVERSE ALL STAR KOKOSZULKA.PL
3. EAREBEL BROD SP. Z O.O.
W MEBLE NA ŁAPANE POWIETRZE Z NITKĄ NANOFOTOWOLTAICZNĄ ADREST SP. Z O.O.
W RESPRO BROD SP. Z O.O.
W SKUTER SAMOBALANSUJĄCY FOREVER CHIC PI MAX 10 TELFORCEONE S.A.
Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł
Msc. Produkt Firma
1. PLECAK Z RPET Z PANELEM SŁONECZNYM AXPOL TRADING
2. COLOP E-MARK COLOP POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
3. ASTROLABIUM H32 MIRTOP
W ŁAWKA REKLAMOWA LEŻAKOWO
W NAMIOT AUTOMATYCZNY VITABRI V5 SPIDER TENT SP. Z O.O.
W ORGANIZER FILOFAX MALDEN A5 – NOTATNIK + KALENDARZ EXPEN S.C.

Produkty masowe - drobne gadżety reklamowe do kwoty 1,50 zł

 • Notesy z kolorowym klejem - Wszystko co robimy ma na celu wspierać Twoje marketingowe wysiłki w walce o konsumenta. Sposób w jaki zmieniamy tradycyjny marketing, polega na produkowaniu rzeczy funkcjonalnych, niespotykanych, wyróżniających się i zapadających w pamięć klienta. Notesy z kolorowym klejem to nowy standard na rynku reklamowym. Po zeszłorocznym ciepłym przyjęciu nadszedł czas, by rozszerzyć ofertę o 219 nowych kolorów klejów! Wśród nich kolory z palety CHROM, METALLIC oraz cała paleta barw RAL Classic!
  I miejsce Notesy z kolorowym klejem

  Wszystko co robimy ma na celu wspierać Twoje marketingowe wysiłki w walce o konsumenta. Sposób w jaki zmieniamy tradycyjny marketing, polega na produkowaniu rzeczy funkcjonalnych, niespotykanych, wyróżniających się i zapadających w pamięć klienta.

  Notesy z kolorowym klejem to nowy standard na rynku reklamowym. Po zeszłorocznym ciepłym przyjęciu nadszedł czas, by rozszerzyć ofertę o 219 nowych kolorów klejów! Wśród nich kolory z palety CHROM, METALLIC oraz cała paleta barw RAL Classic!

 • Pierniki wytłaczane z logo - Ręcznie robione, naturalne pierniki, wytłaczane we wzór firmowy. Wyróżnia je naturalny smak i precyzyjne wykonanie. Wielkość piernika: od 5 do 8cm. Składniki: Mąka pszenna, miód, masło (z mleka), cukier, jaja, kakao, cynamon, imbir, gałka muszkatołowa, soda. Termin ważności: 12 m-cy
  II miejsce Pierniki wytłaczane z logo

  Ręcznie robione, naturalne pierniki, wytłaczane we wzór firmowy.
  Wyróżnia je naturalny smak i precyzyjne wykonanie.
  Wielkość piernika: od 5 do 8cm.
  Składniki:
  Mąka pszenna, miód, masło (z mleka), cukier, jaja, kakao, cynamon, imbir, gałka muszkatołowa, soda.
  Termin ważności:
  12 m-cy

 • Przypinki bez agrafki Bezpieczne dla Dzieci ! - Przypinki bez agrafki Bezpieczne dla Dzieci - nie dziurawią ubrania. Przypinka składa się dwóch części: przedniego komponentu z grafiką oraz tylnej z plastikowym zatrzaskiem. Przednią część przykłada się do koszulki, a tylny zatrzask wkłada się pod koszulkę i wciska w przedni element
  III miejsce Przypinki bez agrafki Bezpieczne dla Dzieci !

  Przypinki bez agrafki Bezpieczne dla Dzieci – nie dziurawią ubrania. Przypinka składa się dwóch części: przedniego komponentu z grafiką oraz tylnej z plastikowym zatrzaskiem. Przednią część przykłada się do koszulki, a tylny zatrzask wkłada się pod koszulkę i wciska w przedni element

 • viCards.pl - najsprytniejsza karta na świecie - Karta viCards.pl jest zawieszką do kluczy z nadrukowanym kodem QR i reklamą (dowolnej) firmy na odwrocie. Karta posiada szereg funkcjonalności dzięki którym m.in.: - zgubione klucze mogą się znaleźć - nawet nie będąc zarejestrowanym użytkownikiem, - na karcie można zapisać dane ICE - nieoceniona cecha dla osób które mogą potrzebować pomocy - diabetyk, sercowiec etc. Bardzo dobre wsparcie dla służb ratowniczych. - książka serwisowa ze zdjęciami i przebiegiem dowolnego pojazdu - auto/motockl.
  wyróżnienie viCards.pl – najsprytniejsza karta na świecie

  Karta viCards.pl jest zawieszką do kluczy z nadrukowanym kodem QR i reklamą (dowolnej) firmy na odwrocie.

  Karta posiada szereg funkcjonalności dzięki którym m.in.:
  – zgubione klucze mogą się znaleźć – nawet nie będąc zarejestrowanym użytkownikiem,
  – na karcie można zapisać dane ICE – nieoceniona cecha dla osób które mogą potrzebować pomocy – diabetyk, sercowiec etc. Bardzo dobre wsparcie dla służb ratowniczych.
  – książka serwisowa ze zdjęciami i przebiegiem dowolnego pojazdu – auto/motockl.

 • Słodki Karnet - Słodki Karnet - aż z czterema różnymi zawartościami - to idealna propozycja na targi, event lub inne okazje, w których oprócz małego, słodkiego „miło Cię widzieć” chcemy przekazać klientowi dodatkową informację. Słodki Karnet może stać się wizytówką lub kuponem rabatowym, może być również zaproszeniem na wydarzenie. Słodki Karnet może być wyprodukowany z papieru pochodzącego w 100% z recyklingu, a folia w którą zapakowane jest ciasteczko, cukierek lub galaretka jest folią biodegradowalną.
  wyróżnienie Słodki Karnet

  Słodki Karnet – aż z czterema różnymi zawartościami – to idealna propozycja na targi, event lub inne okazje, w których oprócz małego, słodkiego „miło Cię widzieć” chcemy przekazać klientowi dodatkową informację. Słodki Karnet może stać się wizytówką lub kuponem rabatowym, może być również zaproszeniem na wydarzenie. Słodki Karnet może być wyprodukowany z papieru pochodzącego w 100% z recyklingu, a folia w którą zapakowane jest ciasteczko, cukierek lub galaretka jest folią biodegradowalną.

 • slim camera cover - Slim Camera cover, przesuwny, z możliwością nadruku dowolnej grafiki, przeznaczony jest dla laptopów, komputerów i tabletów. Wymiar 30x13x1,2 mm w kształcie prostokąta lub owalu, w kolorze białym lub czarnym. Produkt występuje również w wersji biodegradowalnej.
  wyróżnienie slim camera cover

  Slim Camera cover, przesuwny, z możliwością nadruku dowolnej grafiki, przeznaczony jest dla laptopów, komputerów i tabletów. Wymiar 30x13x1,2 mm w kształcie prostokąta lub owalu, w kolorze białym lub czarnym. Produkt występuje również w wersji biodegradowalnej.

 • Seed paper greeting card - The seed paper greeting cards are fully biodegradable and can be customized all over. After sending this seed paper card, people can plant it in their gardens. The flowers will grow and after 3 weeks the paper is gone. A good way to send your message in a sustainable way. Different sizes are possible: A4, A5, A6 or customized shape. You are always free to ask free samples and try the seed paper by yourself.
  Seed paper greeting card

  The seed paper greeting cards are fully biodegradable and can be customized all over.

  After sending this seed paper card, people can plant it in their gardens. The flowers will grow and after 3 weeks the paper is gone. A good way to send your message in a sustainable way. Different sizes are possible: A4, A5, A6 or customized shape.

  You are always free to ask free samples and try the seed paper by yourself.

 • Długopis z rPET - Gadżet zostawiający ślad na papierze, nie na środowisku. Wykonany z rPET, czyli z poliestru wytwarzanego ze zużytych plastikowych butelek. Nowoczesny design łączący transparenty trzon o ergonomicznych kształtach z końcówkami o szerokiej gamie kolorystycznej. Wraz z grafiką wykonaną tampodrukiem wybierz ulubioną końcówkę dobraną do barw Twojej kampanii i zapisz się na zielonych kartach ekologii.
  Długopis z rPET

  Gadżet zostawiający ślad na papierze, nie na środowisku. Wykonany z rPET, czyli z poliestru wytwarzanego ze zużytych plastikowych butelek. Nowoczesny design łączący transparenty trzon o ergonomicznych kształtach z końcówkami o szerokiej gamie kolorystycznej. Wraz z grafiką wykonaną tampodrukiem wybierz ulubioną końcówkę dobraną do barw Twojej kampanii i zapisz się na zielonych kartach ekologii.

 • HAMELIN Uniwersalny worek - Worek przeznaczony zarówno do akcji promocyjnych, jak również jako akcesoria sportowe i turystyczne. Worek idealny pod sublimację.
  HAMELIN Uniwersalny worek

  Worek przeznaczony zarówno do akcji promocyjnych, jak również jako akcesoria sportowe i turystyczne. Worek idealny pod sublimację.

 • Kwaśne żelki Magna Sweets - Szukasz owocowego orzeźwienia? Spróbuj koniecznie żelek z kwaśnej mieszanki owocowej od firmy Magna Sweets, pakowanej w indywidualnie drukowane torebki promocyjne, o wadze całkowitej ok. 20 g. Opakowanie łączy naturalny wygląd papieru PE i wysoką funkcjonalność folii odpornej na przebicie i rozdarcie. Podobnie jak pozostałe rozwiązania tego dostawcy dotyczące opakowań, innowacje te zapewniają doskonałą ochronę zawartości i gwarantują zachowanie doskonałej jakości słodyczy.
  Kwaśne żelki Magna Sweets

  Szukasz owocowego orzeźwienia? Spróbuj koniecznie żelek z kwaśnej mieszanki owocowej od firmy Magna Sweets, pakowanej w indywidualnie drukowane torebki promocyjne, o wadze całkowitej ok. 20 g. Opakowanie łączy naturalny wygląd papieru PE i wysoką funkcjonalność folii odpornej na przebicie i rozdarcie. Podobnie jak pozostałe rozwiązania tego dostawcy dotyczące opakowań, innowacje te zapewniają doskonałą ochronę zawartości i gwarantują zachowanie doskonałej jakości słodyczy.

Produkty impulsowe – artykuły promocyjne do kwoty 5zł

 • Woreczek z siatki bawełnianej - Woreczki idealnie sprawdzą się pakowania artykułów spożywczych, ale nie tylko. To doskonały eko gadżet na niewielkie produkty, prezenty. Prezentujemy siatki wielokrotnego użycia, do których możemy na życzenie klienta doszyć metkę lub naszywkę z logotypem.
  I miejsce Woreczek z siatki bawełnianej

  Woreczki idealnie sprawdzą się pakowania artykułów spożywczych, ale nie tylko. To doskonały eko gadżet na niewielkie produkty, prezenty.

  Prezentujemy siatki wielokrotnego użycia, do których możemy na życzenie klienta doszyć metkę lub naszywkę z logotypem.

 • Eko worek bawełniany - Worki bawełniane to nowy produkt, który może zastąpić torby z plastikowe. Wykonane w 100 % z naturalnej bawełny są ekologiczne i nadają się do ponownego przetworzenia. Siateczki bawełniane mogą być wykorzystane na owoce, warzywa, pieczywo oraz na inne produkty. Worki bawełniane można wykorzystać wielokrotnie.
  II miejsce Eko worek bawełniany

  Worki bawełniane to nowy produkt, który może zastąpić torby z plastikowe. Wykonane w 100 % z naturalnej bawełny są ekologiczne i nadają się do ponownego przetworzenia. Siateczki bawełniane mogą być wykorzystane na owoce, warzywa, pieczywo oraz na inne produkty. Worki bawełniane można wykorzystać wielokrotnie.

 • data protector - Data Protector zapobiega nieuprawnionej wymianie danych z Twojego urządzenia, gdy jest ono podłączone kablem USB do innego komputera lub publicznej stacji ładowania. Data Protector blokuje styki danych, umożliwiając jedynie przepływ prądu. Stosuj go na lotniskach, w hotelach czy innych publicznych stacjach ładowania USB. Data Procector ma wymiary 26x28mm i może być dwustronnie zadrukowany.
  III miejsce data protector

  Data Protector zapobiega nieuprawnionej wymianie danych z Twojego urządzenia, gdy jest ono podłączone kablem USB do innego komputera lub publicznej stacji ładowania. Data Protector blokuje styki danych, umożliwiając jedynie przepływ prądu. Stosuj go na lotniskach, w hotelach czy innych publicznych stacjach ładowania USB. Data Procector ma wymiary 26x28mm i może być dwustronnie zadrukowany.

 • Bloker Dźwięku - Czy na pewno Twoje rozmowy są prywatne? Czy nikt Cię nie podsłuchuje? Bloker dźwięku gwarantuje niezrównaną ochronę przed hakerami i szpiegami próbującym Cię podsłuchać. Dyskretna, kompaktowa konstrukcja w postaci breloka z wpiętym blokerem jest idealna do codziennego użytkowania lub w podróży. Produkt dedykowany do laptopów, tabletów i smartphonów. Podłącz bloker do portu mikrofonu / słuchawek 3,5 mm. Nastąpi całkowite zablokowanie przesyłania dźwięku. Produkt dostępny w różnych wersjach.
  wyróżnienie Bloker Dźwięku

  Czy na pewno Twoje rozmowy są prywatne?
  Czy nikt Cię nie podsłuchuje?
  Bloker dźwięku gwarantuje niezrównaną ochronę przed hakerami i szpiegami próbującym Cię podsłuchać.
  Dyskretna, kompaktowa konstrukcja w postaci breloka z wpiętym blokerem jest idealna do codziennego użytkowania lub w podróży. Produkt dedykowany do laptopów, tabletów i smartphonów. Podłącz bloker do portu mikrofonu / słuchawek 3,5 mm. Nastąpi całkowite zablokowanie przesyłania dźwięku. Produkt dostępny w różnych wersjach.

 • Ekologiczna podkładka pod kubek wykonana ze sklejki, grawerowana laserowo - Podkładki pod kubek wykonane ze sklejki z grawerem laserowym są ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych podkładek pod kubek. Mogą być w dowolnym kształcie i formacie, z dowolnym grawerowaniem. Możliwość zamówienia zestawu podkładek spakowanego w specjalnym pudełeczku, składającego się z 4-6 sztuk. Idealny prezent na wiele okazji. Spersonalizowane podkładki wykonujemy już od kilku sztuk. Możliwe dowolne kształty i formaty.
  wyróżnienie Ekologiczna podkładka pod kubek wykonana ze sklejki, grawerowana laserowo

  Podkładki pod kubek wykonane ze sklejki z grawerem laserowym są ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych podkładek pod kubek. Mogą być w dowolnym kształcie i formacie, z dowolnym grawerowaniem. Możliwość zamówienia zestawu podkładek spakowanego w specjalnym pudełeczku, składającego się z 4-6 sztuk. Idealny prezent na wiele okazji. Spersonalizowane podkładki wykonujemy już od kilku sztuk. Możliwe dowolne kształty i formaty.

 • Maska do resuscytacji Life Saver - Brelok z saszetką zawiera maseczkę do sztucznego oddychania. Półprzezroczysta folia i zawór jednokierunkowy umożliwiają obserwację ust poszkodowanego oraz chronią ratownika przed kontaktem z wydzielinami poszkodowanego. Gumka zakładana za uszy poszkodowanego pomaga w utrzymaniu maski na miejscu. Po założeniu maski można stosować standardowe techniki resuscytacji.
  wyróżnienie Maska do resuscytacji Life Saver

  Brelok z saszetką zawiera maseczkę do sztucznego oddychania. Półprzezroczysta folia i zawór jednokierunkowy umożliwiają obserwację ust poszkodowanego oraz chronią ratownika przed kontaktem z wydzielinami poszkodowanego. Gumka zakładana za uszy poszkodowanego pomaga w utrzymaniu maski na miejscu. Po założeniu maski można stosować standardowe techniki resuscytacji.

 • Eko-torba z płótna na ramię - Ekologiczna torba na ramię z powodzeniem zastąpi plastikową reklamówkę: - 100% czystej bawełny! - gruby, solidny materiał - aż 300 GSM!!! - długie ucho - komfort noszenia! - super-pojemna - 38 x 42 cm plus dno i boki po 10 cm! - wysoka jakość wykonania! - dużo miejsca na Twoje LOGO! Weź ją na zakupy, postaw na ekologię!
  Eko-torba z płótna na ramię

  Ekologiczna torba na ramię
  z powodzeniem zastąpi plastikową reklamówkę:

  – 100% czystej bawełny!
  – gruby, solidny materiał – aż 300 GSM!!!
  – długie ucho – komfort noszenia!
  – super-pojemna – 38 x 42 cm plus dno i boki po 10 cm!
  – wysoka jakość wykonania!
  – dużo miejsca na Twoje LOGO!

  Weź ją na zakupy, postaw na ekologię!

 • Opaska NIEZGUBKA - Opaska bezpieczeństwa tzw. NIEZGUBKA posiadająca #ATEST PZH produkowana w #100% w POLSCE z możliwością pełnej personalizacji. To nowatorski pod względem materiałowym, estetycznym i funkcjonalnym gadżet dla firm, który zaskakuje pomysłowością i funkcjonalnością. Niebanalny gadżet firmowy wspierający budowanie wizerunku marki, który idealnie wpisuje się w trendy bezpieczeństwa dzieci wspierając ideę #CSR. Wysoka jakoś produktu, hipoalergiczny materiał z możliwością wielokrotnego użytku.
  Opaska NIEZGUBKA

  Opaska bezpieczeństwa tzw. NIEZGUBKA posiadająca #ATEST PZH produkowana w #100% w POLSCE z możliwością pełnej personalizacji. To nowatorski pod względem materiałowym, estetycznym i funkcjonalnym gadżet dla firm, który zaskakuje pomysłowością i funkcjonalnością.

  Niebanalny gadżet firmowy wspierający budowanie wizerunku marki, który idealnie wpisuje się w trendy bezpieczeństwa dzieci wspierając ideę #CSR.

  Wysoka jakoś produktu, hipoalergiczny materiał z możliwością wielokrotnego użytku.

 • Zestaw do uprawy z nasionami i doniczką (5 cm) - Wzmocnij uwagę na swój przekaz dzięki naszym małym, rosnącym zestawom z nasionami. W tym zestawie znajduje się wszystko, czego Twoi klienci potrzebują, aby rozwinąć Twój przekaz: ceramiczna doniczka, pakiet nasion i podkład (dysk) z włókna kokosowego. Możliwe jest dostosowanie tego produktu na różne sposoby. - W pełni personalizowane kartonowe opakowanie - Naklejka na doniczce - Kolorowy nadruk na doniczce z terakoty Ten produkt można już zamówić od 250 sztuk, a czas dostawy wynosi w Europie o
  Zestaw do uprawy z nasionami i doniczką (5 cm)

  Wzmocnij uwagę na swój przekaz dzięki naszym małym, rosnącym zestawom z nasionami. W tym zestawie znajduje się wszystko, czego Twoi klienci potrzebują, aby rozwinąć Twój przekaz: ceramiczna doniczka, pakiet nasion i podkład (dysk) z włókna kokosowego.
  Możliwe jest dostosowanie tego produktu na różne sposoby.
  – W pełni personalizowane kartonowe opakowanie
  – Naklejka na doniczce
  – Kolorowy nadruk na doniczce z terakoty

  Ten produkt można już zamówić od 250 sztuk, a czas dostawy wynosi w Europie o

 • Inowacyjne pachnące drewienka z Twoim logotypem - Zupełna nowość na światowym rynku! Innowacyjne pachnące drewienka z kolorową wkładką z filcu. Zawieszki produkowane są w różnej kolorystyce z miękkiego filcu 3mm. Kształt oraz rozmiar zawieszki jest dowolny. Jest to oryginalny pomysł na gadżet dla Twojej firmy! Do wyboru ponad 40 różnych kompozycji zapachowych.
  Inowacyjne pachnące drewienka z Twoim logotypem

  Zupełna nowość na światowym rynku!

  Innowacyjne pachnące drewienka z kolorową wkładką z filcu.
  Zawieszki produkowane są w różnej kolorystyce z miękkiego filcu 3mm.
  Kształt oraz rozmiar zawieszki jest dowolny.

  Jest to oryginalny pomysł na gadżet dla Twojej firmy!

  Do wyboru ponad 40 różnych kompozycji zapachowych.

Produkty wzmacniające markę – artykuły reklamowe do kwoty 25 zł

 • Kalendarze z magnetycznym okienkiem - Marketing to sztuka dokonywania wyborów, które pozwalają wyróżnić markę spośród tłumu. Wierzymy, że poszukiwanie przez nas nowych, innowacyjnych produktów pozwoli Ci jeszcze lepiej realizować cele marketingowe, które stawia przed Tobą rynek. Kalendarze z magnetycznym okienkiem to zwykły produkt w niespotykanej do tej pory formie. Magnetyczna ramka przylega do kalendarium bez użycia foliowego paska co czyni go bardziej estetycznym niż inne znane rozwiązania na rynku.
  I miejsce Kalendarze z magnetycznym okienkiem

  Marketing to sztuka dokonywania wyborów, które pozwalają wyróżnić markę spośród tłumu. Wierzymy, że poszukiwanie przez nas nowych, innowacyjnych produktów pozwoli Ci jeszcze lepiej realizować cele marketingowe, które stawia przed Tobą rynek.

  Kalendarze z magnetycznym okienkiem to zwykły produkt w niespotykanej do tej pory formie. Magnetyczna ramka przylega do kalendarium bez użycia foliowego paska co czyni go bardziej estetycznym niż inne znane rozwiązania na rynku.

 • Kubek Woody - Kawa i herbata to napoje pochodzące prosto z natury. Woody jest pierwszym w naszej ofercie kubkiem, który powstał z połączenia drewna i ceramiki. Inspiracją dla jego powstania było kawai tsugite - japońska sztuka łączenia drewna bez użycia dodatkowych elementów.
  II miejsce Kubek Woody

  Kawa i herbata to napoje pochodzące prosto z natury. Woody jest pierwszym w naszej ofercie kubkiem, który powstał z połączenia drewna i ceramiki. Inspiracją dla jego powstania było kawai tsugite – japońska sztuka łączenia drewna bez użycia dodatkowych elementów.

 • GOODRAM UNO - Zachowaj na dłużej ważne momenty na niewielkiej i lekkiej pamięć flash UNO 3.0. W jednym miejscu przechowasz nie tylko wyjątkowe zdjęcia z podróży czy filmy ze spotkań rodzinnych, ale także ważne dokumenty i przydatne treści. Technologia COB zastosowana w UNO gwarantuje większą trwałość zapisu i bezpieczeństwa danych. pojemność: 16 GB interfejs: USB 3.0 gwarancja: wieczysta dostępne kolory: srebrny
  III miejsce GOODRAM UNO

  Zachowaj na dłużej ważne momenty na niewielkiej i lekkiej pamięć flash UNO 3.0. W jednym miejscu przechowasz nie tylko wyjątkowe zdjęcia z podróży czy filmy ze spotkań rodzinnych, ale także ważne dokumenty i przydatne treści. Technologia COB zastosowana w UNO gwarantuje większą trwałość zapisu i bezpieczeństwa danych.

  pojemność: 16 GB
  interfejs: USB 3.0
  gwarancja: wieczysta
  dostępne kolory: srebrny

 • Invame zapachy samochodowe - INVAME - nowa marka na rynku wprowadzająca do sprzedaży nowatorskie perfumy samochodowe. Dzięki temu, że zapach połączony jest tu z polimerem, produkty te charakteryzują się długotrwałością uwalniania zapachu. Zapachy Invame mają ekskluzywny wygląd, współgrający ze stylistyką nowoczesnych aut. Niebanalna kolekcja 8 zróżnicowanych zapachów - dla kobiet, dla mężczyzn lub unisex - umili każdą chwilę spędzoną w samochodzie. Produkty Invame zwracają uwagę nie tylko pięknym zapachem, ale i wyglądem.
  wyróżnienie Invame zapachy samochodowe

  INVAME – nowa marka na rynku wprowadzająca do sprzedaży nowatorskie perfumy samochodowe. Dzięki temu, że zapach połączony jest tu z polimerem, produkty te charakteryzują się długotrwałością uwalniania zapachu.
  Zapachy Invame mają ekskluzywny wygląd, współgrający ze stylistyką nowoczesnych aut. Niebanalna kolekcja 8 zróżnicowanych zapachów – dla kobiet, dla mężczyzn lub unisex – umili każdą chwilę spędzoną w samochodzie. Produkty Invame zwracają uwagę nie tylko pięknym zapachem, ale i wyglądem.

 • ZAP-IT - ZAP-IT! to nowoczesne urządzenie w kształcie maleńkiego pistolecika uśmierzające świąd po ukąszeniach owadów - komary, meszki .Generuje bezpieczny dla ciała człowieka impuls elektryczny. Kilka kliknięć wokół ukąszonego miejsca zamyka naczynia krwionośne i powoduje, że podskórnie nie rozprzestrzenia się histamina. Już po chwili świąd zanika. Nie drapiemy się i nie zaogniamy podrażnionego miejsca.
  wyróżnienie ZAP-IT

  ZAP-IT! to nowoczesne urządzenie w kształcie maleńkiego pistolecika uśmierzające świąd po ukąszeniach owadów – komary, meszki .Generuje bezpieczny dla ciała człowieka impuls elektryczny. Kilka kliknięć wokół ukąszonego miejsca zamyka naczynia krwionośne i powoduje, że podskórnie nie rozprzestrzenia się histamina. Już po chwili świąd zanika. Nie drapiemy się i nie zaogniamy podrażnionego miejsca.

 • Zestaw piór z Bursztynem 1235036 - Jak sprawić, aby rzecz codziennego użytku była eleganckim i trafionym upominkiem? Zestaw piór zdobionych bursztynem to idealna opcja dla osób lubiących efektowne wykończenia. Set zawiera pióro kulkowe, długopis ze standardowym niebieskim wkładem oraz pudełko. Połączenie matowej i lakierowanej czerni oraz bursztynu sprawia, że taki zestaw chce się nie tylko mieć, ale też podziwiać, a jak już pisać to tylko z klasą!
  wyróżnienie Zestaw piór z Bursztynem 1235036

  Jak sprawić, aby rzecz codziennego użytku była eleganckim i trafionym upominkiem? Zestaw piór zdobionych bursztynem to idealna opcja dla osób lubiących efektowne wykończenia. Set zawiera pióro kulkowe, długopis ze standardowym niebieskim wkładem oraz pudełko. Połączenie matowej i lakierowanej czerni oraz bursztynu sprawia, że taki zestaw chce się nie tylko mieć, ale też podziwiać, a jak już pisać to tylko z klasą!

 • Plecak eventowy - wood design - Plecak eventowy, ekonomiczny, niezawodny podczas konferencji, spotkań firmowych. Ciekawy design i funkcjonalność, dostosowana do potrzeb naszych klientów. Drewniana wstawka z możliwością druku w pełnym kolorze dodatkowo wzmacnia wizualnie reklamowaną markę. W trosce o jakość oferowanych produktów dbamy o każdy detal, od tkaniny, po wyjątkowy design.
  Plecak eventowy – wood design

  Plecak eventowy, ekonomiczny, niezawodny podczas konferencji, spotkań firmowych. Ciekawy design i funkcjonalność, dostosowana do potrzeb naszych klientów. Drewniana wstawka z możliwością druku w pełnym kolorze dodatkowo wzmacnia wizualnie reklamowaną markę.
  W trosce o jakość oferowanych produktów dbamy o każdy detal, od tkaniny, po wyjątkowy design.

 • Wielofunkcyjna Poduszka Podróżna - Poduszka Podróżna dostosuje się do Twojej ulubionej pozycji do spania, zapewniając przy tym komfort i wygodę. Używaj jej dowolnie: na oczy, z boku głowy, wokół szyi, pod brodą, przy dłoni, za plecami, między nogami lub jak tylko chcesz, żebyś mógł spokojnie zasnąć. Ponadto zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjne poduszki. Możesz zawsze mieć ją przy sobie!
  Wielofunkcyjna Poduszka Podróżna

  Poduszka Podróżna dostosuje się do Twojej ulubionej pozycji do spania, zapewniając przy tym komfort i wygodę.

  Używaj jej dowolnie: na oczy, z boku głowy, wokół szyi, pod brodą, przy dłoni, za plecami, między nogami lub jak tylko chcesz, żebyś mógł spokojnie zasnąć.

  Ponadto zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjne poduszki. Możesz zawsze mieć ją przy sobie!

 • 2w1 - Power Bank z ładowarką indukcyjną 4000 mAh - Power Bank z ładowaniem indukcyjnym to nowość i prawdziwy przełom w elektronice reklamowej. Do przesyłu mocy wykorzystano indukcję, dzięki czemu ładowanie stało się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej i nie wiąże się już z przedzieraniem się przez dżunglę kabli. W dwóch wersjach kolorystycznych: srebrnym i czarnym, o pojemności baterii: 4000 mAh. Lekki, smukły design sprawia, że jest wyjątkowo praktyczny. Niezwykle ważnym i cenionym atutem jest czas realizacji z logo Klienta tylko w 48h!
  2w1 – Power Bank z ładowarką indukcyjną 4000 mAh

  Power Bank z ładowaniem indukcyjnym to nowość i prawdziwy przełom w elektronice reklamowej. Do przesyłu mocy wykorzystano indukcję, dzięki czemu ładowanie stało się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej i nie wiąże się już z przedzieraniem się przez dżunglę kabli. W dwóch wersjach kolorystycznych: srebrnym i czarnym, o pojemności baterii: 4000 mAh. Lekki, smukły design sprawia, że jest wyjątkowo praktyczny. Niezwykle ważnym i cenionym atutem jest czas realizacji z logo Klienta tylko w 48h!

 • Chusta wielofunkcyjna Eko - Chusta wielofunkcyjna wykonana z mikrofibry wyprodukowanej z materiałów pochodzących w 100% z recyklingu. Idealny produkt zarówno do sportowej aktywności, jak i do codziennego użytku. Nadruk sublimacyjny pozwala na umieszczenie indywidualnego projektu klienta na całej powierzchni, a użycie materiału pochodzącego z recyklingu pozwala dbać o środowisko Wymiary: 26x50 cm Gramatura: 120 g/m2
  Chusta wielofunkcyjna Eko

  Chusta wielofunkcyjna wykonana z mikrofibry wyprodukowanej z materiałów pochodzących w 100% z recyklingu.
  Idealny produkt zarówno do sportowej aktywności, jak i do codziennego użytku. Nadruk sublimacyjny pozwala na umieszczenie indywidualnego projektu klienta na całej powierzchni, a użycie materiału pochodzącego z recyklingu pozwala dbać o środowisko
  Wymiary: 26×50 cm
  Gramatura: 120 g/m2

Produkty promocyjne – artykuły reklamowe do kwoty 50zł

 • Power bank z ładowaniem indukcyjnym - Dziel się energią w każdym miejscu i czasie! Nie martw się o rozładowanie urządzenia Twojego lub Twoich bliskich. Powerbank jest wyposażony w baterię o pojemności 8000 mAh oraz funkcję ładowania indukcyjnego, oprócz tego posiada dwa wyjścia usb. Dzięki temu bez problemu naładujesz trzy urządzenia jednocześnie w każdym miejscu, kiedy tylko będziesz tego potrzebował.
  I miejsce Power bank z ładowaniem indukcyjnym

  Dziel się energią w każdym miejscu i czasie!
  Nie martw się o rozładowanie urządzenia Twojego lub Twoich bliskich. Powerbank jest wyposażony w baterię o pojemności 8000 mAh oraz funkcję ładowania indukcyjnego, oprócz tego posiada dwa wyjścia usb. Dzięki temu bez problemu naładujesz trzy urządzenia jednocześnie w każdym miejscu, kiedy tylko będziesz tego potrzebował.

 • Ekobaterie ładowalne micro USB z własnym nadrukiem - Po raz pierwszy możesz wielokrotnie korzystać z baterii „paluszków” bez konieczności używania specjalnej ładowarki. Od teraz, aby doładować baterie, potrzebujesz jedynie kabla micro USB. Innowacyjny i praktyczny gadżet z pomysłem – Ekobaterie ładowalne micro USB dostępne w wersji AA oraz AAA, w zestawie z podwójnym kablem micro USB. Ocal planetę i zredukuj zużycie jednorazowych baterii paluszków zamawiając ładowalne baterie micro USB wielokrotnego użytku z nadrukiem reklamowym klienta.
  II miejsce Ekobaterie ładowalne micro USB z własnym nadrukiem

  Po raz pierwszy możesz wielokrotnie korzystać z baterii „paluszków” bez konieczności używania specjalnej ładowarki. Od teraz, aby doładować baterie, potrzebujesz jedynie kabla micro USB.
  Innowacyjny i praktyczny gadżet z pomysłem – Ekobaterie ładowalne micro USB dostępne w wersji AA oraz AAA, w zestawie z podwójnym kablem micro USB.
  Ocal planetę i zredukuj zużycie jednorazowych baterii paluszków zamawiając ładowalne baterie micro USB wielokrotnego użytku z nadrukiem reklamowym klienta.

 • Mapa Zdrapka Świata VIP© - Mapa Zdrapka świata VIP© jest w przepięknych kolorach: ma czarne tło oceanów i pastelowe barwy kontynentów. Wszystkie lądy i tajemnice zostały zakryte piękną złotą zdrapką. Mapa VIP© wyróżnia się jakością na tle innych produktów tego rodzaju. Wszystko za sprawą wydruku w technologii nonscratch®. Plakat pod zdrapką został zalaminowany specjalną matową folią, która dodatkowo zabezpiecza go przed uszkodzeniami. Estetyczna tuba sprawia, że nie musisz martwić się o dodatkowe opakowanie.
  III miejsce Mapa Zdrapka Świata VIP©

  Mapa Zdrapka świata VIP© jest w przepięknych kolorach: ma czarne tło oceanów i pastelowe barwy kontynentów. Wszystkie lądy i tajemnice zostały zakryte piękną złotą zdrapką.

  Mapa VIP© wyróżnia się jakością na tle innych produktów tego rodzaju. Wszystko za sprawą wydruku w technologii nonscratch®. Plakat pod zdrapką został zalaminowany specjalną matową folią, która dodatkowo zabezpiecza go przed uszkodzeniami.

  Estetyczna tuba sprawia, że nie musisz martwić się o dodatkowe opakowanie.

 • Mapka Zdrapka Świata MAPITO© - MAPITO© to bogato ilustrowana, niezwykle kolorowa mapa zdrapka oraz edukacyjna zabawa rodzinna. Familijna Mapa Zdrapka to genialne źródło wiedzy o świecie, kulturze i największych podróżnikach w historii. Dzięki MAPITO© poznacie najwspanialsze zabytki i cuda natury z całego świata. Zwinięta w rulon Mapa Zdrapka jest umieszczona w kolorowej prezentowej tubie (długości 55 cm i średnicy 60 mm) zakończonej metalowymi denkami.
  wyróżnienie Mapka Zdrapka Świata MAPITO©

  MAPITO© to bogato ilustrowana, niezwykle kolorowa mapa zdrapka oraz edukacyjna zabawa rodzinna.

  Familijna Mapa Zdrapka to genialne źródło wiedzy o świecie, kulturze i największych podróżnikach w historii.

  Dzięki MAPITO© poznacie najwspanialsze zabytki i cuda natury z całego świata.

  Zwinięta w rulon Mapa Zdrapka jest umieszczona w kolorowej prezentowej tubie (długości 55 cm i średnicy 60 mm) zakończonej metalowymi denkami.

 • GOODRAM UCA - Elegancki, subtelny, praktyczny – taki jest najnowszy UCA 3.0. Stalowa pamięć z wbudowanym karabińczykiem ułatwia przymocowanie do smyczy reklamowej, kluczy czy nawet łańcuszka. Idealny zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Subtelna obudowa sprawia, że USB UCA staje się eleganckim gadżetem. pojemność: 16GB interfejs: USB 3.0 gwarancja: wieczysta dostępne kolory: srebrny
  wyróżnienie GOODRAM UCA

  Elegancki, subtelny, praktyczny – taki jest najnowszy UCA 3.0. Stalowa pamięć z wbudowanym karabińczykiem ułatwia przymocowanie do smyczy reklamowej, kluczy czy nawet łańcuszka. Idealny zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Subtelna obudowa sprawia, że USB UCA staje się eleganckim gadżetem.

  pojemność: 16GB
  interfejs: USB 3.0
  gwarancja: wieczysta
  dostępne kolory: srebrny

 • POWER SET - Zestaw dwuelementowy składający się z rozgałęźnika oraz power banka z podświetlanym logo. Power bank o pojemności 4000mAh, rozgałęźnik bezpieczny w użytkowaniu ponieważ nie przesyła danych. Posiada końcówki: USB C, MIKRO USB, iPHONE. Całość zapakowana w eleganckie pudełko zamykane na magnes. Dostępne kolory zestawów: - granatowy - czarny - czerwony
  wyróżnienie POWER SET

  Zestaw dwuelementowy składający się z rozgałęźnika oraz power banka z podświetlanym logo.
  Power bank o pojemności 4000mAh, rozgałęźnik bezpieczny w użytkowaniu ponieważ nie przesyła danych. Posiada końcówki: USB C, MIKRO USB, iPHONE.
  Całość zapakowana w eleganckie pudełko zamykane na magnes.

  Dostępne kolory zestawów:
  – granatowy
  – czarny
  – czerwony

 • Plecak z recyklingu 1268159 - Oprócz potrzeb konsumentów coraz częściej zaczynamy myśleć też o potrzebach środowiska. Ekologiczne podejście najczęściej zaczyna się od zakupu, a zakup plecaka z recyklingu to zdecydowanie krok w dobrą stronę. Oprócz materiału, który dostał drugie życie, zaletą tego produktu jest duża ilość kieszeni: na długopis, na dokumenty, na laptop, na telefon oraz dodatkowe na suwak. Wszystko zmieści się w jednym plecaku, więc pomyślmy ekologicznie przed kupieniem kolejnej torebki ☺.
  Plecak z recyklingu 1268159

  Oprócz potrzeb konsumentów coraz częściej zaczynamy myśleć też o potrzebach środowiska. Ekologiczne podejście najczęściej zaczyna się od zakupu, a zakup plecaka z recyklingu to zdecydowanie krok w dobrą stronę. Oprócz materiału, który dostał drugie życie, zaletą tego produktu jest duża ilość kieszeni: na długopis, na dokumenty, na laptop, na telefon oraz dodatkowe na suwak. Wszystko zmieści się w jednym plecaku, więc pomyślmy ekologicznie przed kupieniem kolejnej torebki ☺.

 • CAJDA- termos ze stali nierdzewnej- F04.3982 - Termos ze stali nierdzewnej z sitkiem do herbaty o pojemności 380 ml, Ø 70 x 207 mm . Wykonany z naturalnego bambusa. Możliwość znakowania tamponem oraz laserem.
  CAJDA- termos ze stali nierdzewnej- F04.3982

  Termos ze stali nierdzewnej z sitkiem do herbaty o pojemności 380 ml, Ø 70 x 207 mm . Wykonany z naturalnego bambusa. Możliwość znakowania tamponem oraz laserem.

 • Personalizowane świece z naturalnych wosków w eleganckim opakowaniu - Personalizowane świece z naturalnych wosków są oryginalnym prezentem dla pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych. Bardzo dobrze wpisują się jako element upominku w różnego rodzaju eventach.Opakowane w eleganckie personalizowane pudełko stanowią idealne rozwiązanie dla firm oczekujących najwyższej jakości i niebanalnych rozwiązań dla podkreślenia prestiżu sytuacji biznesowych i okazania szacunku osobie obdarowanej.
  Personalizowane świece z naturalnych wosków w eleganckim opakowaniu

  Personalizowane świece z naturalnych wosków są oryginalnym prezentem dla pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych. Bardzo dobrze wpisują się jako element upominku w różnego rodzaju eventach.Opakowane w eleganckie personalizowane pudełko stanowią idealne rozwiązanie dla firm oczekujących najwyższej jakości i niebanalnych rozwiązań dla podkreślenia prestiżu sytuacji biznesowych i okazania szacunku osobie obdarowanej.

 • Pokrowiec reklamowy na torbę podróżną - REKLAMA ,,JEŹDZI” SAMA !!! *idealna ochrona dla torby *niekonwencjonalna forma reklamy ,,tu i tam”
  Pokrowiec reklamowy na torbę podróżną

  REKLAMA ,,JEŹDZI” SAMA !!!
  *idealna ochrona dla torby
  *niekonwencjonalna forma reklamy ,,tu i tam”

Produkty Premium – upominki do kwoty 150 zł

 • Leżanka na łapane powietrze - Wystarczy Ci jedynie 15 sekund, aby w zamkniętym pomierzeniu zawartość małego worka przekształcić w super wygodną leżankę - najbardziej angażujący gadżet, ruchomy baner reklamowy i przenośną strefa relaksu w jednym! Jak to robimy: - posiadamy opatentowane kształty - korzystamy z innowacyjnej technologii szycia bez użycia foli w środku - wykonujemy 100% dowolnego nadruku na materiale - prowadzimy prace badawczo-rozwojowe Jeśli wieje wiatr napełnienie leżanki zajmie Ci tylko 7 sekund!
  I miejsce Leżanka na łapane powietrze

  Wystarczy Ci jedynie 15 sekund, aby w zamkniętym pomierzeniu zawartość małego worka przekształcić w super wygodną leżankę – najbardziej angażujący gadżet, ruchomy baner reklamowy i przenośną strefa relaksu w jednym!

  Jak to robimy:
  – posiadamy opatentowane kształty
  – korzystamy z innowacyjnej technologii szycia bez użycia foli w środku
  – wykonujemy 100% dowolnego nadruku na materiale
  – prowadzimy prace badawczo-rozwojowe

  Jeśli wieje wiatr napełnienie leżanki zajmie Ci tylko 7 sekund!

 • Plecak antykradzieżowy TIGERNU TB3335 - Wysokiej jakości plecak antykradzieżowy o ergonomicznym kształcie i specjalnej 3-warstwowej konstrukcji odpornej na uszkodzenia, która chroni zawartość przed potencjalnym złodziejem. Precyzyjnie wykonany z materiałów najwyższej jakości, odporny na zachlapanie, pojemny, przystosowany do nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Plecak posiada ukryte schowki i praktyczne kieszenie, port USB do ładowania oraz innowacyjne elastyczne zapięcie, które umożliwia bezpieczne pozostawienie go bez nadzoru.
  II miejsce Plecak antykradzieżowy TIGERNU TB3335

  Wysokiej jakości plecak antykradzieżowy o ergonomicznym kształcie i specjalnej 3-warstwowej konstrukcji odpornej na uszkodzenia, która chroni zawartość przed potencjalnym złodziejem.
  Precyzyjnie wykonany z materiałów najwyższej jakości, odporny na zachlapanie, pojemny, przystosowany do nowoczesnych urządzeń elektronicznych. Plecak posiada ukryte schowki i praktyczne kieszenie, port USB do ładowania oraz innowacyjne elastyczne zapięcie, które umożliwia bezpieczne pozostawienie go bez nadzoru.

 • AURORA - przenośny bezprzewodowy głośnik z oświetleniem LED - Aurora to przenośny głośnik z diodowym światłem LED umożliwiający odtwarzanie muzyki z twojego smartfona lub tabletu w dowolnym miejscu. Zintegrowane oświetlenie LED z wieloma możliwymi do wyboru efektami świetlnymi pozwala stworzyć idealny nastrój na każdą okazje. Sterowanie pilotem. Główne cechy; - łączność bezprzewodowa, Bluetooth 5.0 - czas odtwarzania muzyki 8h , bateria 3600 mAh - technologia Ambient Harmonics Technology™ - głośniki 2 x 5W - zintegrowana dioda LED
  III miejsce AURORA – przenośny bezprzewodowy głośnik z oświetleniem LED

  Aurora to przenośny głośnik z diodowym światłem LED umożliwiający odtwarzanie muzyki z twojego smartfona lub tabletu w dowolnym miejscu.
  Zintegrowane oświetlenie LED z wieloma możliwymi do wyboru efektami świetlnymi pozwala stworzyć idealny nastrój na każdą okazje. Sterowanie pilotem.

  Główne cechy;
  – łączność bezprzewodowa, Bluetooth 5.0
  – czas odtwarzania muzyki 8h , bateria 3600 mAh
  – technologia Ambient Harmonics Technology™
  – głośniki 2 x 5W
  – zintegrowana dioda LED

 • EKO SET - notes z trawy, głośnik i ładowarka z pszenicy - Eko set to zestaw składający się z notesu A5 drukowanego na papierze biodegradowalnym z czystej celulozy z dodatkiem włókien trawy, oprawionego w papierową okleinę posiadającą certyfikat FSC o strukturze przypominającej płótno. Głośnika bluetooth 5.0, o średnicy 8,5 cm, wysokości 4 cm, pojemność baterii 500mAh, ładowarki indukcyjnej o średnicy 10 cm, wysokości 1,3 cm. Głośnik oraz ładowarka wykonane są z słomy pszennej w połączeniu z ABS. Całość zapakowana w pudełko zamykane na magnes.
  wyróżnienie EKO SET – notes z trawy, głośnik i ładowarka z pszenicy

  Eko set to zestaw składający się z notesu A5 drukowanego na papierze biodegradowalnym z czystej celulozy z dodatkiem włókien trawy, oprawionego w papierową okleinę posiadającą certyfikat FSC o strukturze przypominającej płótno. Głośnika bluetooth 5.0, o średnicy 8,5 cm, wysokości 4 cm, pojemność baterii 500mAh, ładowarki indukcyjnej o średnicy 10 cm, wysokości 1,3 cm. Głośnik oraz ładowarka wykonane są z słomy pszennej w połączeniu z ABS.
  Całość zapakowana w pudełko zamykane na magnes.

 • Słuchawki bluetooth SC1908 - Długie działanie na jednym ładowaniu i dobra jakość dźwięku! Zastosowanie nowoczesnego modułu Bluetooth 4.2 pozwala na szybką transmisję danych bez opóźnień, odtwarzanie dźwięku z doskonałym wyważeniem dźwięków oraz dłuższym czasem pracy. W zestawie znajdują się dodatkowo 2 pary wkładek silikonowych w dwóch rozmiarach, kabel do ładowania. Słuchawki zapakowane w czarne, eleganckie pudełko.
  wyróżnienie Słuchawki bluetooth SC1908

  Długie działanie na jednym ładowaniu i dobra jakość dźwięku!
  Zastosowanie nowoczesnego modułu Bluetooth 4.2 pozwala na szybką transmisję danych bez opóźnień, odtwarzanie dźwięku z doskonałym wyważeniem dźwięków oraz dłuższym czasem pracy.
  W zestawie znajdują się dodatkowo 2 pary wkładek silikonowych w dwóch rozmiarach, kabel do ładowania. Słuchawki zapakowane w czarne, eleganckie pudełko.

 • Plecak/teczka CITY CYBER z ochroną RFID - Wielofunkcyjny nylonowy plecak/teczka na laptop 17 i tablet 10. Ciekawym rozwiązaniem jest wmontowany port USB, dzięki któremu można podładować swój smartfon . Pomysłowa konstrukcja plecaka pozwala na przekształcenie go w teczkę. Z boku i u góry plecaka umieszczono dwa miękkie uchwyty, dzięki którym można go przenosić w ręku - jak torbę (szelki są chowane ). Świetnie sprawdzi się także w podróży jako bagaż podręczny. Posiada specjalny pasek umożliwiający zamocowanie go na uchwycie walizki.
  wyróżnienie Plecak/teczka CITY CYBER z ochroną RFID

  Wielofunkcyjny nylonowy plecak/teczka na laptop 17 i tablet 10. Ciekawym rozwiązaniem jest wmontowany port USB, dzięki któremu można podładować swój smartfon . Pomysłowa konstrukcja plecaka pozwala na przekształcenie go w teczkę. Z boku i u góry plecaka umieszczono dwa miękkie uchwyty, dzięki którym można go przenosić w ręku – jak torbę (szelki są chowane ). Świetnie sprawdzi się także w podróży jako bagaż podręczny. Posiada specjalny pasek umożliwiający zamocowanie go na uchwycie walizki.

 • Trampki personalizowane Unisex Basic - Personalizowane trampki z możliwością umieszczenia dowolnej grafiki, logo lub zdjęcia. Nowoczesna technologia nadruku gwarantuje profesjonalny i trwały nadruk. Proponujemy również dodatkowe formy zdobienia takie jak kolorowe sznurówki (15 kolorów) lub kryształki Swarovskiego. Oferujemy szeroki wybór obuwia personalizowanego w tym również trampki znanych marek Converse i Vans. Personalizowane trampki to gadżet, który się wyróżnia!
  Trampki personalizowane Unisex Basic

  Personalizowane trampki z możliwością umieszczenia dowolnej grafiki, logo lub zdjęcia. Nowoczesna technologia nadruku gwarantuje profesjonalny i trwały nadruk. Proponujemy również dodatkowe formy zdobienia takie jak kolorowe sznurówki (15 kolorów) lub kryształki Swarovskiego. Oferujemy szeroki wybór obuwia personalizowanego w tym również trampki znanych marek Converse i Vans. Personalizowane trampki to gadżet, który się wyróżnia!

 • Scyzoryk Victorinox Classic SD Wood - Elegancki scyzoryk z okładkami z drewna orzechowego. Scyzoryk Classic SD Wood, który łączy funkcjonalność z klasycznym, a zarazem oryginalnym stylem. Jego okładziny zostały wykonane z europejskiego drewna orzechowego, którego wyrazista faktura czyni każdy z modeli scyzoryka jedynym w swoim rodzaju. Wyposażony w 5 funkcji model spodoba się wielbicielom minimalistycznego stylu i funkcjonalności.
  Scyzoryk Victorinox Classic SD Wood

  Elegancki scyzoryk z okładkami z drewna orzechowego.
  Scyzoryk Classic SD Wood, który łączy funkcjonalność z klasycznym, a zarazem oryginalnym stylem. Jego okładziny zostały wykonane z europejskiego drewna orzechowego, którego wyrazista faktura czyni każdy z modeli scyzoryka jedynym w swoim rodzaju. Wyposażony w 5 funkcji model spodoba się wielbicielom minimalistycznego stylu i funkcjonalności.

 • Wiewióręcznik - Ręcznik kąpielowy z mikrofibry w rozmiarze 70/140 cm ukształtowany ręcznie w formę wiewiórki. Wiewiórkę można zmienić z powrotem w ręcznik, przecinając modelujące ją nici. Istnieją trzy możliwości znakowania produktu : haft lub grawer na ręczniku (może być widoczny również na formie), nadruk na elemencie stroju wiewiórki oraz grawer na kartonowym eko-opakowaniu.
  Wiewióręcznik

  Ręcznik kąpielowy z mikrofibry w rozmiarze 70/140 cm ukształtowany ręcznie w formę wiewiórki. Wiewiórkę można zmienić z powrotem w ręcznik, przecinając modelujące ją nici.

  Istnieją trzy możliwości znakowania produktu : haft lub grawer na ręczniku (może być widoczny również na formie), nadruk na elemencie stroju wiewiórki oraz grawer na kartonowym eko-opakowaniu.

 • Kubek Termiczny Kambukka Etna 500ml - Stylowy kubek termiczny w przepięknej kolorystyce to doskonały kubek, który został zaprojektowany z dbałością o każdy szczegół. Kubek termiczny to nie tylko funkcjonalny produkt, ale i niezwykle modny gadżet. Pojemność 500 ml. Rekordowa terminka: trzyma ciepło przez 9 godzin, a zimno przez 18 godz. Nakrętkę można myć w zmywarce. Możliwy grawer/nadruk UV.
  Kubek Termiczny Kambukka Etna 500ml

  Stylowy kubek termiczny w przepięknej kolorystyce to doskonały kubek, który został zaprojektowany z dbałością o każdy szczegół. Kubek termiczny to nie tylko funkcjonalny produkt, ale i niezwykle modny gadżet. Pojemność 500 ml. Rekordowa terminka: trzyma ciepło przez 9 godzin, a zimno przez 18 godz. Nakrętkę można myć w zmywarce. Możliwy grawer/nadruk UV.

Produkty De Luxe – upominki ekskluzywne do kwoty 500 zł

 • Duo z poduszkami - Produkt, który zbliża! Leżak DUO wyposażony w poduszki przeznaczony dla dwóch osób. W zależności od potrzeb Naszych Klientów mamy do wyboru jedną lub dwie tkaniny, na której wykonujemy wytrzymały nadruk odporny na promieniowanie UV. Solidny Stelaż wykonane są z drewna bukowego. Poduszki, które zapewniają niesamowity design i komfort, oraz służą jako dodatkowe pole reklamy widoczne w tyłu.
  I miejsce Duo z poduszkami

  Produkt, który zbliża! Leżak DUO wyposażony w poduszki przeznaczony dla dwóch osób. W zależności od potrzeb Naszych Klientów mamy do wyboru jedną lub dwie tkaniny, na której wykonujemy wytrzymały nadruk odporny na promieniowanie UV.
  Solidny Stelaż wykonane są z drewna bukowego. Poduszki, które zapewniają niesamowity design i komfort, oraz służą jako dodatkowe pole reklamy widoczne w tyłu.

 • Trampki personalizowane Converse All Star - Personalizowane trampki z możliwością umieszczenia dowolnej grafiki, logo lub zdjęcia. Nowoczesna technologia nadruku gwarantuje profesjonalny i trwały nadruk. Proponujemy również dodatkowe formy zdobienia takie jak kolorowe sznurówki (15 kolorów) lub kryształki Swarovskiego. Oferujemy szeroki wybór obuwia personalizowanego w tym również trampki znanych marek Converse i Vans. Personalizowane trampki to gadżet, który się wyróżnia!
  II miejsce Trampki personalizowane Converse All Star

  Personalizowane trampki z możliwością umieszczenia dowolnej grafiki, logo lub zdjęcia. Nowoczesna technologia nadruku gwarantuje profesjonalny i trwały nadruk. Proponujemy również dodatkowe formy zdobienia takie jak kolorowe sznurówki (15 kolorów) lub kryształki Swarovskiego. Oferujemy szeroki wybór obuwia personalizowanego w tym również trampki znanych marek Converse i Vans. Personalizowane trampki to gadżet, który się wyróżnia!

 • Earebel - Earebel to wysokiej jakości nakrycia głowy ze słuchawkami bluetooth opracowanymi specjalnie przez firmę JBL. Szeroka gama produktów obejmuje czapki i opaski o różnym przeznaczeniu (np. sport i casual) na różne pory roku. Słuchawki można łatwo wyjąć co umożliwia wypranie nakrycia głowy. Można je także łączyć z innymi czapkami i opaskami. Słuchawki posiadają mikrofon umożliwiający prowadzenie rozmowy telefonicznej a umieszczone na nich przyciski umożliwiają sterowanie rozmową jak i muzyką.
  III miejsce Earebel

  Earebel to wysokiej jakości nakrycia głowy ze słuchawkami bluetooth opracowanymi specjalnie przez firmę JBL. Szeroka gama produktów obejmuje czapki i opaski o różnym przeznaczeniu (np. sport i casual) na różne pory roku.
  Słuchawki można łatwo wyjąć co umożliwia wypranie nakrycia głowy. Można je także łączyć z innymi czapkami i opaskami.
  Słuchawki posiadają mikrofon umożliwiający prowadzenie rozmowy telefonicznej a umieszczone na nich przyciski umożliwiają sterowanie rozmową jak i muzyką.

 • Meble na łapane powietrze z nitką nanofotowoltaiczną - Innowacyjna nitka nanofotowoltaiczna oraz jej połączenie z meblami na łapane powietrze powstaje w ramach prac B+R z programu Bon na Innowacje. Dzięki niej, naładujesz swój telefon wypoczywając wygodnie w górach, na plaży, czy w parku. Jednocześnie doskonale przyciąga uwagę i wzbudza ogromne zainteresowanie. Wypoczywaj ładując zarówno baterie swojego telefonu jak i swoje!
  wyróżnienie Meble na łapane powietrze z nitką nanofotowoltaiczną

  Innowacyjna nitka nanofotowoltaiczna oraz jej połączenie z meblami na łapane powietrze powstaje w ramach prac B+R z programu Bon na Innowacje. Dzięki niej, naładujesz swój telefon wypoczywając wygodnie w górach, na plaży, czy w parku. Jednocześnie doskonale przyciąga uwagę i wzbudza ogromne zainteresowanie.

  Wypoczywaj ładując zarówno baterie swojego telefonu jak i swoje!

 • Respro - Respro to angielska firma, lider w produkcji stylowych masek antysmogowych z najwyższej półki, od blisko 25 lat. Są one dostępne w kilku modelach i wersjach kolorystycznych, jest także możliwe przygotowanie serii spersonalizowanych. Takie specjalne kolekcje zostały wykonane m.in. wspólnie ze znanym projektantem mody Marcelo Burlonem we Włoszech. W Polsce specjalne serie zostały opracowane dla zespołu muzycznego Problem czy klubu piłkarskiego Cracovia. Maski posiadają niezbędne certyfikaty CE.
  wyróżnienie Respro

  Respro to angielska firma, lider w produkcji stylowych masek antysmogowych z najwyższej półki, od blisko 25 lat. Są one dostępne w kilku modelach i wersjach kolorystycznych, jest także możliwe przygotowanie serii spersonalizowanych. Takie specjalne kolekcje zostały wykonane m.in. wspólnie ze znanym projektantem mody Marcelo Burlonem we Włoszech.
  W Polsce specjalne serie zostały opracowane dla zespołu muzycznego Problem czy klubu piłkarskiego Cracovia. Maski posiadają niezbędne certyfikaty CE.

 • Skuter samobalansujący Forever CHIC Pi Max 10 - Poczuj balans z nowym Forever CHIC Pi! Wodoodporna i wytrzymała deskorolka elektryczna stworzona do poruszania się po miejskiej dżungli. Niech Cię poruszy! Wyjdź z domu, zabierz przyjaciół i wyróżnij się w tłumu. Nie czekaj na okazję, stwórz ją. Pod świeżym designem kryje się jednocześnie zupełnie nowa jakość. Dwa silniki o mocy 350W umieszczone pod wytrzymałą, aluminiową obudową klasy lotniczej pozwalają na przejechanie nawet do 20 km! Rób niesamowite rzeczy i odkrywaj świat w TWOIM stylu!
  wyróżnienie Skuter samobalansujący Forever CHIC Pi Max 10

  Poczuj balans z nowym Forever CHIC Pi! Wodoodporna i wytrzymała deskorolka elektryczna stworzona do poruszania się po miejskiej dżungli. Niech Cię poruszy!

  Wyjdź z domu, zabierz przyjaciół i wyróżnij się w tłumu. Nie czekaj na okazję, stwórz ją.

  Pod świeżym designem kryje się jednocześnie zupełnie nowa jakość. Dwa silniki o mocy 350W umieszczone pod wytrzymałą, aluminiową obudową klasy lotniczej pozwalają na przejechanie nawet do 20 km!

  Rób niesamowite rzeczy i odkrywaj świat w TWOIM stylu!

 • Plecak Wenger City Traveler - Stylowy plecak CityTraveler to idealny model na krótkie wyjazdy służbowe. Oferuje oddzielną komorę na ubranie i bezpieczną przegrodę na laptopa z kieszenią na tablet. Składany do rozmiarów podręcznej torby Zintegrowany pokrowiec ułatwiający pakowanie Poszerzana komora główna Składana zasłonka z siateczki przekształcająca torbę w standardowy plecak Organizer Essentials Dwie przednie kieszenie QuickAccess z powlekanymi, wodoodpornymi zamkami Przegroda na d
  Plecak Wenger City Traveler

  Stylowy plecak CityTraveler to idealny model na krótkie wyjazdy służbowe. Oferuje oddzielną komorę na ubranie i bezpieczną przegrodę na laptopa z kieszenią na tablet.
  Składany do rozmiarów podręcznej torby
  Zintegrowany pokrowiec ułatwiający pakowanie
  Poszerzana komora główna
  Składana zasłonka z siateczki przekształcająca torbę w standardowy plecak
  Organizer Essentials
  Dwie przednie kieszenie QuickAccess z powlekanymi, wodoodpornymi zamkami
  Przegroda na d

 • Ekologiczne klocki Bioblo - Klocki nie muszą być prostymi kawałkami drewna. Bioblo są kolorowe i mają unikalną strukturę plastra miodu. Otwiera to wiele możliwości: można ich używać do puszczania baniek, tworzenia kolorowych wzorów i unikalnych przestrzennych obrazów. A jeśli ułożymy je wokół lampy lub latarki, otrzymamy niesamowite kolory i efekty świetlne, Bioblo są ekologiczne - stworzone z mieszanki plastiku i drewna pochodzącego z recyclingu. Do tego są trwałe i higieniczne - można je myć wodą z mydłem.
  Ekologiczne klocki Bioblo

  Klocki nie muszą być prostymi kawałkami drewna. Bioblo są kolorowe i mają unikalną strukturę plastra miodu. Otwiera to wiele możliwości: można ich używać do puszczania baniek, tworzenia kolorowych wzorów i unikalnych przestrzennych obrazów. A jeśli ułożymy je wokół lampy lub latarki, otrzymamy niesamowite kolory i efekty świetlne,

  Bioblo są ekologiczne – stworzone z mieszanki plastiku i drewna pochodzącego z recyclingu. Do tego są trwałe i higieniczne – można je myć wodą z mydłem.

 • Folder podróżny z power bankiem - Power bank, pojemność 4000 mAh, kable USB, 8 przegródek, przegródka na zapięciu, kieszonka na telefon komórkowy, szlufka na długopis, 3 elastyczne paski, uchwyt na rękę.
  Folder podróżny z power bankiem

  Power bank, pojemność 4000 mAh, kable USB, 8 przegródek, przegródka na zapięciu, kieszonka na telefon komórkowy, szlufka na długopis, 3 elastyczne paski, uchwyt na rękę.

 • Lokalizator GPS - Lokalizator GPS o wielkości karty kredytowej, z baterią 1000mAh co pozwala na 15 dni pracy ciągłej. Wymagana karta SIM, niedołączona do zestawu.
  Lokalizator GPS

  Lokalizator GPS o wielkości karty kredytowej, z baterią 1000mAh co pozwala na 15 dni pracy ciągłej. Wymagana karta SIM, niedołączona do zestawu.

Produkty Top Exclusive – upominki luksusowe powyżej 500 zł

 • Plecak z rPET z panelem słonecznym - Plecak o specjalnym designie chroniący przed kieszonkowcami i z ochroną RFID. Panel słoneczny i zintegrowany moduł ładowania bezprzewodowego pozwolą ładować komórkę, laptopa lub power bank. Plecak posiada ukryte kieszenie. Wykonany z odpornego na przecięcia materiału z recyklingu rPET, plecak cechuje się specjalną konstrukcją i paskiem na ramię z opatentowanym systemem blokady fid, który ułatwia dostęp do kubka lub telefonu. Wzór zastrzeżony®
  I miejsce Plecak z rPET z panelem słonecznym

  Plecak o specjalnym designie chroniący przed kieszonkowcami i z ochroną RFID. Panel słoneczny i zintegrowany moduł ładowania bezprzewodowego pozwolą ładować komórkę, laptopa lub power bank. Plecak posiada ukryte kieszenie. Wykonany z odpornego na przecięcia materiału z recyklingu rPET, plecak cechuje się specjalną konstrukcją i paskiem na ramię z opatentowanym systemem blokady fid, który ułatwia dostęp do kubka lub telefonu. Wzór zastrzeżony®

 • COLOP E-mark - COLOP E-mark jest pierwszym na świecie mobilną, elektroniczną, wielokolorową, zasilaną przez baterię mobilną drukarką. To urządzenie, które oferuje wydruki w pełnym kolorze w niemal nieograniczonych wariantach. Imponujące wydruki pieczęci z logotypami i zdjęciami. Datownik, numerator, generator kodów QR i kreskowych w jednym urządzeniu. E-mark oferuje niezliczoną ilość możliwości – prawdziwe narzędzie marketingowe, biurowe i przemysłowe.
  II miejsce COLOP E-mark

  COLOP E-mark jest pierwszym na świecie mobilną, elektroniczną, wielokolorową, zasilaną przez baterię mobilną drukarką. To urządzenie, które oferuje wydruki w pełnym kolorze w niemal nieograniczonych wariantach. Imponujące wydruki pieczęci z logotypami i zdjęciami. Datownik, numerator, generator kodów QR i kreskowych w jednym urządzeniu. E-mark oferuje niezliczoną ilość możliwości – prawdziwe narzędzie marketingowe, biurowe i przemysłowe.

 • Astrolabium H32 - Astrolabium to legendarny, średniowieczny komputer, precyzyjne urządzenie nawigacyjne i przyrząd astronomiczny. Astrolabium odtwarza mapę nieba 3D na płaskiej powierzchni. Za jego pomocą dokonywano setek precyzyjnych obliczeń: określano np. czas, pozycję a nawet tworzono mapy. Jego historia zaczęła się ponad 2000 lat temu. Wspaniały prezent dla miłośników historii techniki, astronomii, i nawigacji.
  III miejsce Astrolabium H32

  Astrolabium to legendarny, średniowieczny komputer, precyzyjne urządzenie nawigacyjne i przyrząd astronomiczny. Astrolabium odtwarza mapę nieba 3D na płaskiej powierzchni. Za jego pomocą dokonywano setek precyzyjnych obliczeń: określano np. czas, pozycję a nawet tworzono mapy. Jego historia zaczęła się ponad 2000 lat temu. Wspaniały prezent dla miłośników historii techniki, astronomii, i nawigacji.

 • Ławka reklamowa - Ławka to nowość na rynku reklamowym! Świetne rozwiązanie dla firm, które chcą zaskoczyć swoich Klientów. Muzeum, park czy ośrodek kultury - Wasza nieszablonowość z pewnością zostanie doceniona. Nasze ławki wykonane są z naturalnego drewna. Impregnacja sprawia, iż produkty będą służyć wiele lat. Wygodne siedziska zapewniają komfort użytkowania. Mebel mobilny, daje możliwość samodzielnego montażu.
  wyróżnienie Ławka reklamowa

  Ławka to nowość na rynku reklamowym! Świetne rozwiązanie dla firm, które chcą zaskoczyć swoich Klientów. Muzeum, park czy ośrodek kultury – Wasza nieszablonowość z pewnością zostanie doceniona. Nasze ławki wykonane są z naturalnego drewna. Impregnacja sprawia, iż produkty będą służyć wiele lat. Wygodne siedziska zapewniają komfort użytkowania. Mebel mobilny, daje możliwość samodzielnego montażu.

 • Namiot automatyczny VITABRI V5 - NAMIOT AUTOMATYCZNY VITABRI V5 Kompilacja najlepszych cech technicznych konstrukcji VITABRI. W wyniku dwudziestoletniego doświadczenia nasi inżynierowie stworzyli gamę V5, która jest innowacyjna, bardzo mobilna i wytrzymała. Namiot ekspresowy V5 występuje z opcją wysięgników gazowych w nogach (patent VITABRI), które zdecydowanie ułatwiają rozkładanie namiotu. Dostępne w rozmiarach 3x3m, 4x4m i 3x4,50m. Czas rozłożenia namiotu VITABRI V5 to zaledwie 30 sek. bez wysiłku i bez żadnych narzędzi.
  wyróżnienie Namiot automatyczny VITABRI V5

  NAMIOT AUTOMATYCZNY VITABRI V5
  Kompilacja najlepszych cech technicznych konstrukcji VITABRI.
  W wyniku dwudziestoletniego doświadczenia nasi inżynierowie stworzyli gamę V5, która jest innowacyjna, bardzo mobilna i wytrzymała.
  Namiot ekspresowy V5 występuje z opcją wysięgników gazowych w nogach (patent VITABRI), które zdecydowanie ułatwiają rozkładanie namiotu.
  Dostępne w rozmiarach 3x3m, 4x4m i 3×4,50m.
  Czas rozłożenia namiotu VITABRI V5 to zaledwie 30 sek. bez wysiłku i bez żadnych narzędzi.

 • Organizer fILOFAX Malden A5 – notatnik + kalendarz - Organizer fILOFAX Malden A5 to codzienny luksus w najlepszym stylu. Okładkę wykonano z miękkiej bawolej skóry w stylu vintage, która jest nadzwyczajnie przyjemna w dotyku. Umieszczone na ringach kartki na notatki i kalendarz można łatwo wymieniać i uzupełniać, dopasowując do potrzeb. Na wewnętrznej stronie okładki znajdują się liczne kieszonki na karty, notatki, wizytówki oraz 2 szlufki na długopis czy pióro. Zapięcie na zatrzask zabezpiecza całość. Prawie 100 lat tradycji.
  wyróżnienie Organizer fILOFAX Malden A5 – notatnik + kalendarz

  Organizer fILOFAX Malden A5 to codzienny luksus w najlepszym stylu. Okładkę wykonano z miękkiej bawolej skóry w stylu vintage, która jest nadzwyczajnie przyjemna w dotyku. Umieszczone na ringach kartki na notatki i kalendarz można łatwo wymieniać i uzupełniać, dopasowując do potrzeb. Na wewnętrznej stronie okładki znajdują się liczne kieszonki na karty, notatki, wizytówki oraz 2 szlufki na długopis czy pióro. Zapięcie na zatrzask zabezpiecza całość.
  Prawie 100 lat tradycji.

 • CREATIVE DESIGN - W kategorii Produkty Top Exclusive, prezentujemy Państwu Statuetkę - CREATIVE DESIGN, która została w całości zaprojektowana oraz stworzona przez nasz wyspecjalizowany zespół. Podstawa nagrody wykonana jest z drewna dębowego na którym umieściliśmy odpowiednio wycięte oraz dopasowane elementy z czarnej pleksi z kolorowym nadrukiem UV. Górna część statuetki składa się z 9 sztuk pleksi w kolorach czarnym oraz transparentnym. Kolorowe elementy to efekt nadruku UV. Cena statuetki to 500,00 zł brutto.
  CREATIVE DESIGN

  W kategorii Produkty Top Exclusive, prezentujemy Państwu Statuetkę – CREATIVE DESIGN, która została w całości zaprojektowana oraz stworzona przez nasz wyspecjalizowany zespół. Podstawa nagrody wykonana jest z drewna dębowego na którym umieściliśmy odpowiednio wycięte oraz dopasowane elementy z czarnej pleksi z kolorowym nadrukiem UV. Górna część statuetki składa się z 9 sztuk pleksi w kolorach czarnym oraz transparentnym. Kolorowe elementy to efekt nadruku UV. Cena statuetki to 500,00 zł brutto.

 • Cicha Noc. Najpiękniejsze kolędy - Najpiękniejsze polskie kolędy w pełnym wydaniu zostały wydrukowane na artystycznym papierze, ręcznie uszyte i oprawione w szlachetny brokat. Jest to pierwszy tytuł z serii Kolekcja opracowany według pomysłu i oprawiony zgodnie z projektem Urszuli Kurtiak. Ilustrowała Sandra Krajewska, zaś ułożenie graficzne i typograficzne powierzono Magdalenie Piłaszewicz. Książka została odznaczona Medalem Europejskim.
  Cicha Noc. Najpiękniejsze kolędy

  Najpiękniejsze polskie kolędy w pełnym wydaniu zostały wydrukowane na artystycznym papierze, ręcznie uszyte i oprawione w szlachetny brokat.

  Jest to pierwszy tytuł z serii Kolekcja opracowany według pomysłu i oprawiony zgodnie z projektem Urszuli Kurtiak. Ilustrowała Sandra Krajewska, zaś ułożenie graficzne i typograficzne powierzono Magdalenie Piłaszewicz.
  Książka została odznaczona Medalem Europejskim.

W razie zaistniałych pytań prosimy o kontakt:

Mariusz Chmura
E-mail: [email protected]
Tel.: 616740154

ZGŁOSZENIA