Korony reklamy

XVIII EDYCJA PRESTIŻOWEGO KONKURSU KORONY REKLAMY

Konkurs to świetna okazja na wyróżnienie i promocję najlepszych firm w poszczególnych sektorach branży reklamowej – zgłoś się i dołącz do ich grona!

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KONKURSIE

Daj szansę swojej firmie na pokazanie się nowym klientom z 11 sektorów targowych RemaDays.
Dotrzyj do 110 tys. firm z Polski i Europy oraz do 80 tys. użytkowników strony www.remadays.com.
Wyróżnij się w jednej z 4 kategorii:
– Producent upominków reklamowych
– Importer upominków reklamowych
– Technology
– Out&InDoor
Zdobądź statuetkę Korony Reklamy na uroczystej ceremonii podczas Wieczoru Wystawców.
Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani podczas targów, na stronie internetowej www.remadays.com, w magazynie Gifts Journal oraz w ponad 25 mediach partnerskich.

JAK I KIEDY ZGŁOSIĆ UCZESTNICTWO?

Zgłoszenia przyjmowane będą na stronie internetowej www.remadays.com w zakładce Korony Reklamy od 15 listopada 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.

JAK GŁOSOWAĆ?

Proces głosowania przebiegać będzie od 17 do 26 stycznia 2022 r., a uprawnieni do niego są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora. Firmy uprawnione do głosowania otrzymają drogą elektroniczną unikalny link prowadzący do formularza, który umożliwi jednokrotne zagłosowanie na dowolną liczbę firm w dowolnych kategoriach. Dystrybucja statuetek Korony Reklamy będzie miała miejsce podczas targów RemaDays Warsaw 2022. Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwać będzie Jury oraz Kancelaria Adwokacka Adwokata Krzysztofa Dmowskiego.

ZAGŁOSUJ NA NAJLEPSZĄ FIRMĘ – MIEJ WPŁYW NA BUDOWANIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

REGULAMIN KONKURSU „KORONY REKLAMY 2022”

I. Informacje ogólne

1) Organizatorem konkursu są Targi Reklamy i Druku RemaDays Warsaw 2022 organizowane przez firmę GJC International Sp. z o.o. sp. k.

2) W ramach konkursu przyznane będą „Korony Reklamy” w czterech kategoriach konkursowych:
• Producent Upominków Reklamowych
• Importer Upominków Reklamowych
• Technology
• Out&InDoor

3) W wyniku głosowania w każdej z kategorii wyłonionych zostanie 6 firm, które uznane zostaną jako rekomendowane w branży i otrzymają tytuł godnych polecenia. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 (trzy) nagrody główne (za miejsca 1, 2 i 3) oraz trzy wyróżnienia (za miejsca 4, 5 i 6).

4) Promocja Laureatów konkursu.
Informacja o zwycięzcach konkursu pojawi się na łamach specjalistycznego magazynu branżowego Gifts Journal, zostanie rozpowszechniona w środowisku reklamy za pośrednictwem newslettera wysłanego do około 60 000 firm z branży oraz przy wsparciu informacyjnym Patronów Medialnych. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.remadays.com.

5) Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

II. Zgłoszenia do konkursu

1) Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 15.11.2021 – 14.01.2022.

2) Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są polscy Wystawcy Targów RemaDays Warsaw 2022.

3) Zgłoszenie do konkursu nastąpi poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.remadays.com zawierającego następujące pola:
– logo firmy
– nazwa firmy
– opis firmy (do 500 znaków)
– kategoria konkursowa w jakiej firma chce ubiegać się o Koronę Reklamy
– dane osoby kontaktowej, upoważnionej do zgłoszenia firmy do konkursu: imię i nazwisko, telefon, e-mail

4) Uczestnik konkursu może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej.

III. Głosowanie

1) Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 17 do 26 stycznia 2022 r.

2) Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są polskie firmy istniejące w bazie organizatora konkursu.

3) Każda firma uprawniona do głosowania otrzyma w e-mailu wysłanym przez organizatora konkursu unikalny link internetowy przekierowujący do formularza głosowania na stronie www.remadays.com

4) Dedykowany link internetowy umożliwia tylko jednokrotne zagłosowanie przez firmę uprawnioną do głosowania.

5) Każda uprawniona do głosowania firma może oddać swoje głosy na dowolną liczbę firm w dowolnie wybranych kategoriach konkursowych.

6) I miejsce oraz statuetkę Korony Reklamy otrzyma firma, która zdobyła największą liczbę głosów w danej kategorii.
II miejsce oraz statuetkę Korony Reklamy otrzyma firma, która zdobyła drugą co do ilości największą liczbę głosów w danej kategorii.
III miejsce oraz statuetkę Korony Reklamy otrzyma firma, która zdobyła trzecią co do ilości największą łączną liczbę głosów w danej kategorii.

7) Rozstrzygnięcie konkursu Korony Reklamy i wręczenie statuetek nastąpi podczas uroczystego Wieczoru Targowego 23 marca 2022 roku.

8) Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawować będzie Kancelaria Adwokacka Krzysztof Dmowski, która zweryfikuje i zatwierdzi wyniki głosowania.

9) Organizator ma prawo do nieujawniania szczegółów dotyczących przebiegu głosowania.

10) Wszystkie decyzje organizatora są wiążące i ostateczne.

11) Wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte przez organizatora. Reklamacje należy zgłaszać organizatorowi w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

12) Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

WYPEŁNIJ FORMULARZ I WEŹ UDZIAŁ W PRESTIŻOWYM KONKURSIE KORONY REKLAMY 2022

W konkursie mogą brać udział wystawcy 17 edycji targów RemaDays Warsaw 2022 i uczestnicy programu partnerskiego Solidni w Biznesie.


logotyp

* pole obowiązkowe
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w dniach 15.11.2021 – 12.01.2022.
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 14.01.2022 – 26.01.2022 za pośrednictwem unikalnych linków rozesłanych drogą mailową. Uprawnionymi do głosowania są przedstawiciele firm zarejestrowanych w bazie organizatora.

Targi Reklamy i Druku RemaDays Warsaw to świetna okazja na wyróżnienie oraz promocję najlepszych firm w jej poszczególnych sektorach. Do tego celu służy odbywający się Konkurs „Korony Reklamy”, który rozpoczął się 15 listopada 2021 i przeprowadzany jest przez firmę GJC International – organizatora targów RemaDays Warsaw.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w rywalizacji byli Wystawcy 17 edycji targów RemaDays 2022. Głosowanie odbyło się w styczniu 2022 za pośrednictwem unikalnych linków rozesłanych do firm z branży, a finał konkursu i wręczanie nagród odbyło się podczas targów RemaDays.

W kategorii Producent upominków reklamowych:

I miejsce: A.S.S.-3 BIURO EXPORTU IMPORTU I MARKETINGU EWA SKOCZEŃ

II miejsce: BADGE4U WOJCIECH PAWŁOWSKI

III miejsce: MAXIM CERAMICS

Wyróżnienia:

– USB SYSTEM

– JAGUAR TOMASZ CHWIŁOWICZ

– BEEPACK WOSKOWIJKI

W kategorii Importer upominków reklamowych:

I miejsce: ASGARD SP Z O.O.

II miejsce: MACMA POLSKA SP. Z O.O.

III miejsce: AXPOL TRADING SP. Z O.O. SP. K.

Wyróżnienia:

– EASY GIFTS

– PAUL STRICKER SP. Z O.O.

– JETTSTUDIO SP. Z O.O.

W kategorii Out&Indoor:

I miejsce: ADSYSTEM SP. Z O.O

II miejsce: ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP Z .O.O.

III miejsce: NOEX SP. Z O.O. SP.K.

Wyróżnienia:

– PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O.

– DRUKOWALSCY.PL

– TENT BALONY LECH PODBIEŁŁO

W kategorii Technology:

I miejsce: ASTAT SP. Z O.O.

II miejsce: SITA WUJA TOMA

III miejsce: GRAWERTON ARGO S.A.

Wyróżnienia:

– COLOP POLSKA

– SOFTSOUND

– FINO NOWOCZESNE PAKOWANIE

W razie zaistniałych pytań prosimy o kontakt:

Dominik Hołderny-Kozłowski
E-mail: [email protected]
Tel.: 508633040

Zgłoszenia 2022